Impact Factor: 0.860

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 25.000