Impact Factor: 2.074

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 25.000