Impact Factor: 3.786

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000