Impact Factor: 5.331

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000