informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2016): 20.000