Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Drzymała, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Badania nad doborem urządzenia do brykietowania odpadowej gąbki kadmowejSelection of the equipment for briquetting waste cadmium sponge / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2003 R. 62 nr 1, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Badania wpływu warunków otoczenia na pracę operatora suwnicyResearch of influence of the surroundings on a crane operator's work / Edward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL, Janusz SZPYTKO, Zygmunt DRZYMAŁA // Transport Przemysłowy ; ISSN 1640-5455. — 2003 [nr] 4, s. 22–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania wpływu warunków otoczenia na pracę operatora suwnicyResearch on influence of the surroundings on a crane operator's work / Edward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL, Janusz SZPYTKO, Zygmunt DRZYMAŁA // Problemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce ; ISSN 1232-9304. — 2003 z. 21, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Directions of educational enterprises at the University of Mining and Metallurgy (UMM) in the field of mechanical engineering and robotics regarding EU membershipNapravleniâ èdukacionnyh predpriâtij Gorno-Metallurgičeskoj Akademii (GMA) v oblasti mehaničeskogo inženernogo dela i robototehniki s točki zreniâ vstupleniâ v Evropejskuû uniû (EU) / Janusz SZPYTKO, Wojciech BATKO, Zygmunt DRZYMAŁA, Janusz KOWAL, Marek HRYNIEWICZ, Jerzy LIS // Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik ; ISSN 0724-8873. — 2002 Bd. 48 Best.–Nr. 94, s. 415–426. — Bibliogr. s. 426. — Ingenieur des 21. Jahrhunderts : Referate des 31. Internationalen Symposiums. Bd. 2 / hrsg. Vladimir Litvinenko, Adolf Melezinek, Vjatscheslaw Prichodko ; Das Sankt-Petersburger staatliche Bergbauinstitut (Technische Universität) – Verlag. — Sankt-Petersburg : Das Sankt-Petersburger staatliche Bergbauinstitut (Technische Universität) – Verlag, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Działalność dydaktyczna i naukowo-badacza Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska[Didactic, scientific and research activities of Department of Machines for Technological and Environmental Protection] / Zygmunt DRZYMAŁA // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 107–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Morfologiczny opis systemu operator – suwnica specjalistyczna – walcowniaThe morphological description of operator – crane – rolling mill system / Edward MICHLOWICZ, Zygmunt DRZYMAŁA, Janusz SZPYTKO // W: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych : materiały VI konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika : Międzyzdroje, czerwiec 2002 / Politechnika Szczecińska. Wydział Techniki Morskiej ; Polska Akademia Nauk. Komisja Techniki Morskiej. Zespół Bezpieczeństwa Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM ; Zespół Techniki Morskiej. Sekcja Technicznych Środków Transportu KT. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PSz, 2002. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Operator – specialist crane system model / Janusz SZPYTKO, Zygmunt DRZYMAŁA, Edward MICHLOWICZ // W: ICCC'2002 : proceedings of 3\textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVII\textsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16\textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4\textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB-TU. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Operator suwnicy hutniczej jako obiekt badańOperator of a metallurgical crane as the object of investigations / Edward MICHLOWICZ, Zygmunt DRZYMAŁA, Janusz SZPYTKO // Problemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce ; ISSN 1232-9304. — 2002 z. 19, s. 127–134. — Bibliogr. s. 133–134, Summ.. — Na obwol. dod. tyt.: Antropocentryzm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Postęp w badaniach maszyn i urzadzeń hutniczych, energetycznych oraz inżynierii ochrony środowiska atrybutem jakości XXI wieku[Progress in reaserch of metallurgical, energetic machines and devices also environment protection attributet of quality in 21\textsuperscript{st} century] / Zygmunt DRZYMAŁA, Stanisław GUMUŁA, Włodzimierz KOWALSKI // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 54–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej[The problems in industrial waste utilization through mechanical channels] / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Włodzimierz KOWALSKI, Jan SIDOR // W: Inżynieria środowiska : stan obecny i perspektywy rozwoju : (materiały na kongres) : zbiór monografii / pod red. Lucjana Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2002. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; vol. 9). — ISBN10: 8391587479. — S. 245–277. — Bibliogr. s. 276–277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Problemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej[The problems in industrial waste utilization through mechanical channels] / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Włodzimierz KOWALSKI, Jan SIDOR // W: Inżynieria środowiska : stan obecny i perspektywy rozwoju : monografia / pod red. Lucjana Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2002. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; vol. 10). — ISBN10: 8391587487. — S. 289–322. — Bibliogr. s. 321–322

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Prof. Eugeniusz Podoba[Professor Eugeniusz Podoba] / oprac. Zygmunt DRZYMAŁA // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 232–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Prof. Jan Anioła[Professor Jan Anioła] / oprac. Zygmunt DRZYMAŁA // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 207–208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prof. Mieczysław Radwan[Professor Mieczysław Radwan] / oprac. Zygmunt DRZYMAŁA // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prof. Stanisław Zygmuntowicz[Professor Stanisław Zygmuntowicz] / oprac. Zygmunt DRZYMAŁA // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 245–246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Prof. Wiesław Zapałowicz[Professor Wiesław Zapałowicz] / oprac. Zygmunt DRZYMAŁA // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 241–242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
21
 • Sposób wytwarzania kompozytu opartego na uwodnionych, drobnoziarnistych odpadach żelazonośnych[Method of obtaining a composite based on hydrogenated finely-grained iron-bearing wastes] / Huta im. Tadeusza Sendzimira Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: Bróg Remigiusz [et al.], DRZYMAŁA Zygmunt, HRYNIEWICZ Marek, MAĆKÓW Edward, Kućmierz Jan, Skupień Stanisław, ŁĘDZKI Andrezj. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C22B 7/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 341495 A1 ; Opubl. 2002-01-28. — Zgłosz. nr P.341495 z dn. 2000-07-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2002  nr 3, s. 37. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL341495A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Synteza konstrukcji przemysłowego młyna wibracyjnego o niskiej częstotliwości drgań do mielenia tlenku chromu na suchoSynthesis on construction of the industrial vibration mill of low frequency for dry chromia grinding / Jan SIDOR, Zygmunt DRZYMAŁA // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0860-9292. — 2002 z. 9, s. 407–414. — Bibliogr. s. 413–414, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Synteza wyników badań nad metodami utylizacji drobnoziarnistych odpadów metalonośnychInvestigation into methods of utilization of fine-grained metal-bearing waste / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // W: Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek : jubileuszowa XV [piętnasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Poznań – Wąsowo, 17–19 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = Design and technology of drawpieces and die stampings : the XV [fifteenth] jubilee international scientific and technological conference : conference proceedings / Instytut Obróbki Plastycznej. — Poznań : IOP, 2002. — S. 191–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz. Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Techniki Holterowskie w badaniach operatorów suwnic – ujęcie antropocentryczne[Holters technics in cranes operators research – antropocentrial approach] / Edward MICHLOWICZ, Zygmunt DRZYMAŁA, Piotr KISIEL // Vìsnik Tehnologìčnogo unìversitetu Podìllâ : naukovij žurnal. Tehnìčnì nauki. — 2003 no. 6 č. 1 t. 2, s. 72–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: