Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Drzymała, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny)80 years of Department of Machnines for Technological and Environmental Protection (historical outline) / Zygmunt DRZYMAŁA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 153–167. — Bibliogr. s. 166–167, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A new approach to brown coal binderless briquetting / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 377–383. — Bibliogr. s. 383. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A new approach to brown coal binderless briquetting / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // W: New trends in coal preparation technologies and equipment : preprints of the 12th international coal preparation congress : 23–27 May, 1994, Cracow, Poland, Vol. 1 / Mineral and Energy Economy Research Centre, Polish Academy of Science. — Cracow : AGAT–PRINT, [1994]. — ISBN10: 83-85886-04-4. — S. 571–579. — Bibliogr. s. 579, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania doświadczalne zasilacza zbieżnokanałowego do pras walcowychExperimental research of tapered-channel feeder for roll presses / Andrzej JANEWICZ, Zygmunt DRZYMAŁA // W: MD Metody Doświadczalne' 97 : Metody Doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn : III konferencja naukowa : Wrocław, Szklarska Poręba 1997 / Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : IKiEM PW, 1997. — Opis częśc. wg okł.. — S. 355–363. — Bibliogr. s. 363, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania możliwości racjonalnej utylizacji hałd hutniczych[Research on possibilities of cinder dump recycling] / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Witold Warzecha, Czesław Balak // W: Recyclace odpad\ringaccent{u} III : 26.11.1999 Ostrava / Vysoká Škola Báňská–Technická Univerzita Ostrava [et al.]. — [Ostrava : s. n.], [1999]. — S. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania możliwości wykorzystania zamierzonych drgań w wybranych procesach i urządzeniach technologicznychStudy on possible application of an intentional vibration in the selected processes / Zygmunt DRZYMAŁA, Jan SIDOR // W: Structural acoustics'99 : VIII conference, Kraków–Zakopane, April 19–20, 1999 / ed. Ryszard Panuszka ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS Dep. Cracow, 1999. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 8). — Tyt. na okł.: Structural Acoustics & Vibrations for Technology. — ISBN10: 83-909641-0-4. — S. 127–148. — Bibliogr. s. 147–148, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad doborem urządzenia do brykietowania odpadowej gąbki kadmowejSelection of the equipment for briquetting waste cadmium sponge / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2003 R. 62 nr 1, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania nad doskonaleniem konstrukcji elementów formujących pras walcowych do brykietowania materiałów żelazonośnychInvestigation into perfection of forming elements of roll presses for briquetting of iron-bearing materials / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XII [dwunasta] konferencja naukowa : Zakopane, 18–21 styczeń 1999, Cz. 1. — [Łódź : Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej], [1999]. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania nad opracowaniem metod utylizacji niektórych drobnoziarnistych odpadów metalonośnych[Investigation into methods of utilization of some fine-grained metal bearing waste] / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // W: Recyklace odpadů V : 26. 10. 2001, Ostrava / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2001]. — S. 209–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Badania nad sposobem utylizacji odpadowego tlenku cynkuInvestigation into method of utilization of waste zinc oxide / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 838. Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; ISSN 1505-2095. — 2000 z. 27, s. 60–70. — Bibliogr. s. 69–70, Summ.. — II [Druga] Ogólnopolska konferencja na temat Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Łódź–Spała 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania wpływu warunków otoczenia na pracę operatora suwnicyResearch of influence of the surroundings on a crane operator's work / Edward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL, Janusz SZPYTKO, Zygmunt DRZYMAŁA // Transport Przemysłowy ; ISSN 1640-5455. — 2003 [nr] 4, s. 22–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania wpływu warunków otoczenia na pracę operatora suwnicyResearch on influence of the surroundings on a crane operator's work / Edward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL, Janusz SZPYTKO, Zygmunt DRZYMAŁA // Problemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce ; ISSN 1232-9304. — 2003 z. 21, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Brykietowanie pyłów i szlamów żelaznonośnychBriquetting of iron-bearing dusts and slugs / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy utylizacji odpadów w hutnictwie żelaza i stali : II konferencja naukowo-techniczna : Raba Niżna k/Rabki 7–9 czerwca 2000 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział w Krakowie [et al.]. — [Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica], 2000. — Wydawca ustalony na podst. bazy ISBN. — Opis wg okł.. — ISBN10: 83-913400-2-3. — S. 9–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Directions of educational enterprises at the University of Mining and Metallurgy (UMM) in the field of mechanical engineering and robotics regarding EU membershipNapravleniâ èdukacionnyh predpriâtij Gorno-Metallurgičeskoj Akademii (GMA) v oblasti mehaničeskogo inženernogo dela i robototehniki s točki zreniâ vstupleniâ v Evropejskuû uniû (EU) / Janusz SZPYTKO, Wojciech BATKO, Zygmunt DRZYMAŁA, Janusz KOWAL, Marek HRYNIEWICZ, Jerzy LIS // Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik ; ISSN 0724-8873. — 2002 Bd. 48 Best.–Nr. 94, s. 415–426. — Bibliogr. s. 426. — Ingenieur des 21. Jahrhunderts : Referate des 31. Internationalen Symposiums. Bd. 2 / hrsg. Vladimir Litvinenko, Adolf Melezinek, Vjatscheslaw Prichodko ; Das Sankt-Petersburger staatliche Bergbauinstitut (Technische Universität) – Verlag. — Sankt-Petersburg : Das Sankt-Petersburger staatliche Bergbauinstitut (Technische Universität) – Verlag, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dobór parametrów i opracowanie koncepcji przemysłowego układu mielącego do mielenia biotytuChoise of parameters and the elaboration of conception of the industrial grinding system of biotite milling / Jan SIDOR, Zygmunt DRZYMAŁA // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 225–236. — Bibliogr. s. 235, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Działalność dydaktyczna i naukowo-badacza Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska[Didactic, scientific and research activities of Department of Machines for Technological and Environmental Protection] / Zygmunt DRZYMAŁA // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 107–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kompleksowa metoda utylizacji drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych na przykładzie HTS [Huty im. T. Sendzimira] SAComplex method iron-bearing-fine-grained wastes utilization developedat HTS SA / Zygmunt DRZYMAŁA, Czesław Balak // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 2, s. 153–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kompleksowa metoda utylizacji drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych – przykład konstruktywnej współpracy HTS S. A. i AGH[The complex method of iron bearing fine-grained in-plant waste recycling – example of HTS S. A. and AGH cooperation] / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Czesław Balak // W: Sesja naukowo-techniczna z okazji 50-lecia HTS S.A. 1949–1999 : Kraków, kwiecień 1999 / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy Hucie im. Tadeusza Sendzimira S. A. Ośrodek Rejonowy. — Kraków : Biuro Analiz Inżynierskich, [1999]. — ISBN10: 83-911-737-0-4. — S. 69–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcja udoskonalonej konstrukcji uniwersalnej prasy walcowejThe conception of improved construction of roll press / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // Problemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce ; ISSN 1232-9304. — 2000 z. 15, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Logistics in fine-grained technological wastes utilization / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Janusz KOWAL // W: “European metallurgy – today and in future” : international conference : November 16–18, 1998 Cracow. — [Kraków : SITPH], [1998]. — S. [1–14]. — Bibliogr. s. [13–14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Logistyka w zarządzaniu utylizacją odpadów w hutnictwie stali – na przykładzie HTS S.A.Logistics in management of utilization steel metallurgical waste – on the HTS S.A. example / Zygmunt DRZYMAŁA, Edward MICHLOWICZ, Jan WRÓBEL, Krzysztof Laska // W: Problemy utylizacji odpadów w hutnictwie żelaza i stali : II konferencja naukowo-techniczna : Raba Niżna k/Rabki 7–9 czerwca 2000 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział w Krakowie [et al.]. — [Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica], 2000. — Wydawca ustalony na podst. bazy ISBN. — Opis wg okł.. — ISBN10: 83-913400-2-3. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 26. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Morfologiczny opis systemu operator – suwnica specjalistyczna – walcowniaThe morphological description of operator – crane – rolling mill system / Edward MICHLOWICZ, Zygmunt DRZYMAŁA, Janusz SZPYTKO // W: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych : materiały VI konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika : Międzyzdroje, czerwiec 2002 / Politechnika Szczecińska. Wydział Techniki Morskiej ; Polska Akademia Nauk. Komisja Techniki Morskiej. Zespół Bezpieczeństwa Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM ; Zespół Techniki Morskiej. Sekcja Technicznych Środków Transportu KT. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PSz, 2002. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości przygotowania na drodze mechanicznej drobnoziarnistych odpadów hutniczych do racjonalnej utylizacji[Posibility of finegrained metallurgical waste preparation on mechanical way] / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ // W: „Postęp techniczny i technologiczny w okresie 20-lecia Huty Katowice oraz zamierzenia rozwojowe do 2001 roku” : XVI konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice S. A. : Sekcja: Spiekalnictwo, Wielkopiecownictwo, Ochrona środowiska : Szczyrk listopad 1996 / Huta Katowice S. A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział Dąbrowa Górnicza. — [Polska : s. n.], [1996]. — S. 50–55a. — Bibliogr. s. 55a, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odpady przemysłowe hamulcem rozwoju gospodarczego kraju[Industrial wastes as an obstacle in national economical development] / Zygmunt DRZYMAŁA // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 31–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: