Wykaz publikacji wybranego autora

Zygfryd Głowacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 10738973000

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 103, z ogólnej liczby 103 publikacji Autora


1
 • Analiza pracy silnika indukcyjnego w warunkach zapadu napięciaAnalysis of operation of an induction motor during voltage sag / Zygfryd GŁOWACZ, Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 167–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/104/ref_29.pdf

 • słowa kluczowe: silniki indukcyjne, zapady napięcia

  keywords: induction motors, voltage sags

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pracy silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w warunkach zapadu napięciaAnalysis of operation of a PM synchronous motor during voltage sag / Zygfryd GŁOWACZ, Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 89–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/104/ref_16.pdf

 • słowa kluczowe: zapady napięcia, silniki synchroniczne z magnesami trwałymi

  keywords: voltage sags, PM synchronous motors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza spektralna sygnałów silnika komutatorowego prądu stałego zasilanego ze źródła napięcia stałegoSpectral analysis of signals of commutator DC motor supplied from constant voltage source / Zygfryd Głowacz, Antoni Zdrojewski // W: SME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — Publikacja zawiera także dane na CD-ROMie. — S. 343–346. — Bibliogr. s. 346, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza spektralna sygnałów silnika komutatorowego prądu stałego zasilanego ze źródła napięcia stałegoSpectral analysis of signals of commutator DC motor supplied from constant voltage source / Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 11, s. 76–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stany awaryjne, silnik komutatorowy prądu stałego

  keywords: commutator dc motor, failure states

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatic recognition of armature current of DC motor with application of FFT and GSDMAutomatyczne rozpoznawanie prądu twornika silnika prądu stałego z zastosowaniem FFT i GSDM / Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 25–30. — Bibliogr. s. 28–30

 • keywords: diagnostics, DC motor, recognition, classifier, armature current

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0003-2

6
 • Badania pomiarowe stanów awaryjnych maszyny komutatorowej prądu stałegoMeasured investigations of failure states of commutator DC machine / Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // W: SME'2005 : XLI międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych : Polska, Opole–Jarnołtówek, 14–17 czerwiec 2005 : materiały konferencyjne, T. 2 = SME'2005 : XLI international symposium on Electrical machines : proceedings / Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [2005]. — ISBN10: 8388492748. — S. 543–546. — Bibliogr. s. 546, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania symulacyjne prądów i napięć w stanach awaryjnych maszyny komutatorowej prądu stałego zasilanej z przekształtnika tyrystorowegoSimulation studies of currents and voltages in failure states of converter fed commutator DC machine / Marian NOGA, Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // W: SME'2005 : XLI międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych : Polska, Opole–Jarnołtówek, 14–17 czerwiec 2005 : materiały konferencyjne, T. 1 = SME'2005 : XLI international symposium on Electrical machines : proceedings / Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [2005]. — ISBN10: 8388492748. — S. 274–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Calculation and measurement investigations of transient phenomena in commutator D. C. machine : [abstract] / Z. Głowacz, P. Pikiewicz // W: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Informations- und Elektrotechnik : Werkstoffe, Bauelemente, Systeme und Technologien für die Zukunft : 22.–25.09.2003 : Tagungsband = Information technology and electrical engineering / Hrsg. Heinrich Kern ; Technische Universität Ilmenau. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — Opis częśc. wg. okł. — S. 637. — Pełny tekst w: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium [Dokument elektroniczny] : 22.–25.09.2003 / Technische Universität Ilmenau. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Detection of short-circuits of DC motor using thermographic images, binarization and K-NN classifierOtkrivanje kratkih spojeva istosmjernog motora primjenom termografskih slika, binarizacije i K-NN klasifikatora / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Tehnički Vjesnik = Technical Gazette ; ISSN 1330-3651. — 2017 vol. 24 no. 4, s. 1013–1018. — Bibliogr. s. 1016–1018. — tekst: https://hrcak.srce.hr/file/273438

 • keywords: diagnostics, DC motor, maintenance, thermographic images, kNN classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17559/TV-20150924194102

10
 • Detection of synchronous motor inter-turn faults based on spectral analysis of park's vectorDetekcja zwarć zwojowych w silniku synchronicznym bazująca na analizie spektralnej wektora przestrzennego prądu twornika / Z. GŁOWACZ, J. KOZIK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23

 • keywords: synchronous motor, faults diagnostics, Park's vector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0144-y

11
 • Determination of the sensitivity functions of converter ac electric driving system on the stator parameters variations / Zygfryd GŁOWACZ, Kazimierz Jaracz // W: EPNC 2002 : Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits : XVII [seventeenth] symposium : July 1–3, 2002, Leuven, Belgium : proceedings / [ed. board A. Arkkio et al.] ; Polish Academy of Sciences. Department IV of Technical Sciences Committee on Electrical Engineering [etc.]. — Poznań : PTETiS Publishers, 2002. — S. 227–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Diagnostics of commutator DC motor basing on spectral analysis of signals / Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // W: sdemped 2007 : 6th IEEE international Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives : Cracow, Poland, September 6–8 2007 : proceedings / IEEE [etc.]. — Piscataway, NJ : Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2007. — ISBN: 978-1-4244-1061-3 ; ISBN10: 1-4244-1061-4. — S. 497–500. — Bibliogr. s. 500, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 34–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Diagnostics of commutator dc motor using spectral analysis method / Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // W: ICEM 08 [Dokument elektroniczny] : XVIII international conference on Electrical machines : Vilamoura, Portugal : 6–9 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4244-1736-0. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Diagnostics of commutator DC motor using spectral analysis methodDiagnostyka silnika komutatorowego prądu stałego z zastosowaniem metody analizy spektralnej / Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 1, s. 147–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr., Streszcz.

 • keywords: diagnostics, DC motor, spectral analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Diagnostics of DC machine based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and classifier based on wordsDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i klasyfikatora opartego na słowach / A. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 179–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0007-6

19
 • Diagnostics of electromechanical systems with semiconductor elements / Zygfryd GŁOWACZ // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 165–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Diagnostics of induction motor based on analysis of acoustic signals with application of FFT and classifier based on wordsDiagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem FFT i klasyfikatora opartego na słowach / A. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 707–712. — Bibliogr. s. 710–712

 • keywords: diagnostics, recognition, induction motor, classifier, sound

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Diagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier / Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2015 vol. 64 iss. 1, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — SME 2014 : Symposium on Electrical Machines : June 22–25 2014, Szczawnica

 • keywords: DC motor, FFT, diagnostic investigations, Bayes classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aee-2015-0004

22
23
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie monochromatycznych obrazów termowizyjnych z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką EuklidesaDiagnostics of Direct Current generator based on analysis of monochrome infrared images with the application of cross-sectional image and nearest neighbor classifier with Euclidean distance / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 6, s. 154–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie obrazów termowizyjnych z zastosowaniem histogramu obrazu i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowachDiagnostics of direct current generator based on analysis of infrared images with the application of the histogram and modified classifier based on words / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // W: XIV Krajowa konferencja elektryki górniczej : Zakopane, 10–12 października 2012 r. / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [et al.]. — [Gliwice : KEiAG PŚ], [2012]. — (Seria: Sympozja i Konferencje). — ISBN: 978-83-61553-32-8. — S. 41–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie obrazów termowizyjnych z zastosowaniem histogramu obrazu i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowachDC generator diagnostics based on the analysis of thermal images with the use of image histogram and modified word-based classifier / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2013 R. 51 nr 6, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: