Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Zych, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6374-9498

ResearcherID: T-5787-2017

Scopus: 8324884300

PBN: 900529

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • Air flow phenomena in the model of the blind drift / Marek JASZCZUR, Michał KARCH, Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski // W: EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : proceedings of the international conference : November 17.–20. 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Martin Veselý. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-1-5108-2208-5. — S. 366–370. — Bibliogr. s. 370, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Analiza czynnikowa wraz z petrofizyczną interpretacją wyników na podstawie reprezentatywnych profilowań[Factor analysis along with its petrophysical interpretation on the basis of representative well logs] / Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Marcin ZYCH // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 213–223. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza statystyczna danych geofizycznych metodami tradycyjnymi i inteligencji komputerowejTraditional and computer intelligence statistical analysis of geophysical data / Marcin ZYCH, Andrzej OSSOWSKI // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 143–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza statystyczna sygnałów w radioizotopowych pomiarach przepływów dwufazowychStatistical signal analysis in the radioisotope two-phase flow measurements / Leszek PETRYKA, Robert Hanus, Marcin ZYCH // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2008 vol. 54 nr 12, s. 866–868. — Bibliogr. s. 868, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza wpływu wybranych czynników na wyniki pomiarów temperatury za pomocą jedno i dwubarwnej indukowanej fluorescencji laserowejAn analysis of the influence of selected factors on the temperature measurement results using one-colour and two-colour laser induced fluorescence / Marek JASZCZUR, Katarzyna STYSZKO, Anna Rokosz, Marcin ZYCH // W: XXIII Zjazd termodynamików : Ustroń, 19–22 września 2017 : książka streszczeń referatów / Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 99–100. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiar temperatury, indukowana fluorescencja laserowa, pole temperatury

  keywords: temperature measurement, laser-induced fluorescence, temperature field visualisation

7
8
 • Analysis of radiometric signal in sedimentating suspension flow in open channel / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski, Marek DOKTOR, Wojciech MASTEJ // W: EFM 2014 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2014 : November 18.–21., 2014, Český Krumlov, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Tomáš Vít. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 785–789. — Bibliogr. s. 788–789, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs / K. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK // W: Vienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : Wiley], [2016]. — Dysk Flash. — Na dysku Flash dod.: workshop proceedings. — eISBN 978-94-6282-186-6. — e-ISBN: 978-94-6282-185-9. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • An analysis of the influence of selected factors on the temperature measurement results using one-colour and two-colour laser induced fluorescenceAnaliza wpływu wybranych czynników na wyniki pomiarów temperatury za pomocą jedno i dwubarwnej indukowanej fluorescencji laserowej / Marek JASZCZUR, Katarzyna STYSZKO, Anna Rokosz, Marcin ZYCH // W: Współczesne problemy termodynamiki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa : monografia / pod red. Tomasza Burego, Andrzeja Szlęka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-41-6. — S. 1165–1179. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1178–1179, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: pomiar temperatury, indukowana fluorescencja laserowa, pole temperatury

  keywords: temperature measurement, laser-induced fluorescence, temperature field visualisation

12
13
 • Application of gamma densitometry and statistical signal analysis to gas phase velocity measurements in pipeline hydrotransport / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski, Anna STRZĘPOWICZ, Piotr Zych // W: EFM 2014 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2014 : November 18.–21., 2014, Český Krumlov, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Tomáš Vít. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 790–795. — Bibliogr. s. 794–795, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Application of Hilbert Transform to signal processing in radioisotope measurements of the liquid – solid particles flow in the vertical pipeline / Robert Hanus, Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA, Paweł Hanus // W: IMEKO [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{th} World congress "Measurement in research and industry" : August 30–September 4, 2015 Prague, Czech Republic : full papers / ed. Jan Holub. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Technical University, [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-80-01-05793-3. — S. [1-4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: two-phase flow, cross-correlation, Hilbert Transform, gamma ray absorption, stochastic signals

16
 • Application of Hilbert Transform to signal processing in radioisotope measurements of the liquid - solid particles flow in the vertical pipeline / R. Hanus, M. ZYCH, L. PETRYKA // W: IMEKO : XXI world congress : Prague, August 30–September 4, 2015 : abstract book. — [Prague: s. n.], [2015]. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Application of nuclear techniques in two-phase liquid-solid particles hydrotransport investigations / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Pavel Vlasak, Leszek PETRYKA, Marek JASZCZUR // W: EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : proceedings of the international conference : November 17.–20. 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Martin Veselý. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-1-5108-2208-5. — S. 925–929. — Bibliogr. s. 929, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Application of sealed radioactive sources to measure and control flow in industrial processes / L. PETRYKA, H. J. Pant, M. ZYCH, D. Kosman, M. ŚLEZIAK, R. Hanus // W: NUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — ISBN: 978-83-925779-1-1. — S. 132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Application of spectral analysis in radiometric measurements of two-phase liquid-gas flow / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA // W: HEAT 2014 [Dokument elektroniczny] : 101 EUROTHERM seminar : "Transport phenomena in multiphase systems" : June 30– July  03, 2014 Kraków / AGH, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2014. — Dysk Flash. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3–5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Application of the cross-correlation method to determine solid and liquid velocities during flow in a vertical pipeline / Leszek PETRYKA, Marcin ZYCH, Robert Hanus, Jerzy Sobota, Pavel Vlasak // W: ISOPE OMS-2013 [Dokument elektroniczny] : the proceedings of the tenth (2013) ISOPE Ocean Mining (& gas hydrates) Symposium : deep ocean minerals, exploration, mining, gas hydrates and environment : Szczecin, Poland, September 22–26, 2013 / ed. Jin S. Chung, Takeshi Komai. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — USA : The International Society of Offshore and Polar Engineers, 2013. — 1 dysk optyczny. — (The proceedings of the ... ISOPE Ocean Mining & Gas Hydrates Symposium ; ISSN 1946-0066). — e-ISBN: 978-1-880653-92-0. — S. 230–233. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 233, Abstr.

 • keywords: nodules hydrotransport, flow measurement, radioisotope gauge, hydrotransport control

23
24
 • Application of the phase method in radioisotope measurements of the liquid - solid particles flow in the vertical pipeline / Robert Hanus, Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA, Volodymyr Mosorov, Paweł Hanus // W: EFM 2014 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2014 : November 18.–21., 2014, Český Krumlov, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Tomáš Vít. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 164–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Badania emisji akustycznej odkształceń generowanych sorpcją i desorpcją gazów przez próbki skalneThe investigation of the acoustic emission and strain during the gas sorption and desorption on rock samples / Anna STRZĘPOWICZ, Jerzy ZIĘTEK, Marcin ZYCH, Robert Hanus // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 8, s. 54–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: emisja akustyczna, sorpcja/desorpcja gazów, odkształcenia objętościowe, pęcznienie węgla

  keywords: coal swelling, acoustic emission, volumetric strain, sorption/desorption of carbon dioxide