Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Zuziak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Effective multivariate data presentation and modeling in distinction of the tea infusions / Justyna ZUZIAK, Gabriel Moskal, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. — 2017 vol. 806, s. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-26. — tekst: https://goo.gl/3EJZvM

 • keywords: PCA, SOM, Chinese and Vietnamese tea infusions, DPV, LAPV, multivariate data visualization, polar dendrogram

2
 • Metody chemometryczne w identyfikacji pochodzenia produktów spożywczych[Chemometric methods in identifying the origin of food products] / Justyna ZUZIAK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Metody wizualizacji danych wielowymiarowych w elektrochemii[Visualization methods of multidimensional data in electrochemistry] / Gabriel Moskal, Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Sposoby klasyfikowania i odróżniania produktów spożywczych[Ways of classifying and distinguishing food products] / Justyna ZUZIAK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Strategie oznaczania glinu w woltamperometrii[Strategies for aluminum in voltammetry] / Justyna ZUZIAK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Voltammetric determination of aluminum-Alizarin S complex by renewable silver amalgam electrode in river and waste waters / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. — 2017 vol. 794, s. 49–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-06. — tekst: http://goo.gl/b9pYOq

 • keywords: aluminium, adsorptive stripping voltammetry, river water, alizarin S, waste water

8
 • Voltammetric profiling of tea infusions : [abstract] / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 348

 • keywords: DP voltammetry, tea infusions, refreshable mercury film electrode, unsupervised multivariate analysis

9
 • Voltammetric strategies of aluminium traces determination : [abstract] / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 349

 • keywords: aluminium, stripping voltammetry, water samples, alizarin S, amalgam film electrode

10
 • Woltamperometryczne oznaczanie glinu na błonkowej elektrodzie amalgamatowej w obecności alizaryny S[Voltamperometric determination of aluminum on the amalgam film electrode in the presence of Alizarin S] / Justyna ZUZIAK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Warszawa 3.12.2016, Wrocław 10.12.2016 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, Cz. 1 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — ISBN: 978-83-63058-67-8. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Woltamperometryczne oznaczanie glinu w naparach z herbat[Voltamperometric determination of aluminium in the tea infusions] / Justyna ZUZIAK, Łukasz GÓRSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 415–429. — Bibliogr. s. 428–429

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Woltamperometryczne oznaczanie glinu w obecności alizaryny S – charakterystyka reakcji elektrodowej[Voltamperometric determination of aluminium in the presence of Alizarin S – characteristics of the electrode reaction] / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 121. — Bibliogr. s. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych