Wykaz publikacji wybranego autora

Zuzanna Krysiak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57211064675

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Biocompatibility and cell culture study on electrospun PVB patches for skin treatment / Zuzanna KRYSIAK, Urszula STACHEWICZ // W: ESB 2019 [Dokument elektroniczny] : 30\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials : together with the 26\textsuperscript{th} annual conference of the German Society for Biomaterials (DGBM) : 9–13 September 2019, Dresden, Germany : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dresden : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 1197–1198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1198. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Electrospinning of polyamide and polystyrene to produce oil carrier membranes / Zuzanna J. KRYSIAK, Urszula STACHEWICZ // W: Advanced technologies for the processing and characterization of nanostructured materials [Dokument elektroniczny] : 5th–7th, July 2021 : conference programme and book of abstracts : online conference via Microsoft Teams. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AERoGELS COST Action ; AGH University of Science and Technology ; International Centre of Electron Microscopy for Materials Science ; Academic Centre for Materials and Nanotechnology AGH, [2021]. — S. [53]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1GHvYMoteaxxy0chu-981Yzv3bPZ6lLlC/view [2021-07-12]

 • keywords: electrospinning, oil carriers, PS – PA6 composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Electrospun patches with controlled oil spreading and release for skin hydration / Zuzanna J. KRYSIAK, Urszula STACHEWICZ // W: The 2\textsuperscript{nd} international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 : Poznań-Toruń, May 12-14, 2021 : [online] : [book of abstracts] / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poznań University of Medical Sciences, Calisia University. — [Poland : s. n.], [2021]. — Endorsed by the Polish Society for Biomaterials (PSB). — S. 39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Elektroprzędzone włókna PVB jako opatrunki wykorzystywane do leczenia atopowego zapalenia skóry[Electrospun PVB fibers as a patches for atopic skin treatment] / Zuzanna J. KRYSIAK, Urszula STACHEWICZ // W: I Pomorskie studenckie sympozjum chemiczne [Dokument elektroniczny] : 26.–27.09.2020 : książka abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : [Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików], 2020. — e-ISBN: 978-83-958623-0-4. — S. 28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://8136e564-046d-43b2-a19c-873532db48ba.filesusr.com/ugd/9b73dd_eb23851108ba42f9b3aef55e6203ea28.pdf [2020-10-19]. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
10
 • Nano i micro włókna PVB jako nośniki naturalnych olei w leczeniu atopowego zapalenia skóry[Nano- and microfiber PVB patches as natural oil carriers for atopic skin treatment] / Zuzanna KRYSIAK, Urszula STACHEWICZ // W: Polimery w medycynie [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź, 3 listopada 2020 r., on-line. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych], [2020]. — S. [74]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ibwch.lodz.pl/files/1606217458_.pdf [2020-11-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Oil wetting behavior controlled by PVB fibers roughness as a perspective use in atopic skin bandages / Zuzanna Joanna KRYSIAK, Urszula STACHEWICZ // W: UK-Poland Bioinspired materials conference [Dokument elektroniczny] : 23rd–24th November 2020 : conference addressed to UK and Polish early career researchers (postdocs and PhD students) : conference programme and book of abstracts : online conference via Microsoft Teams. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK : Lancaster University, Newcastle University ; Poland : AGH University of Science and Technology], [2020]. — S. 85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.biomat.krakow.pl/files/konferencje/uk_pl_bioinspired_2020_final_programme_and_book_of_abstracts.pdf [2020-12-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Wpływ morfologii powierzchni poli(3-hydroksymaślanu-co-3-hydroksywalerianianu) na odpowiedź komórkową : [streszczenie][Effect of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) surface morphology on cellular response : abstract] / Łukasz KANIUK, Zuzanna J. KRYSIAK, Sara METWALLY, Urszula STACHEWICZ // W: Kopernikańskie e-seminarium doktoranckie [Dokument elektroniczny] : organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. materiałów Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika], [2020]. — S. 116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://eksd.umk.pl/pages/main_page/ [2020-09-07]. — Bibliogr. s. 116. — Dostęp po zalogowaniu

 • słowa kluczowe: elektroprzędzone włókna, odpowiedź komórkowa, PHBV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie elektroprzędzonych włókien PVB jako opatrunków do leczenia atopowego zapalenia skóry – badania biokompatybilności[The use of electrospun PVB fibers as dressings for the treatment of atopic dermatitis - biocompatibility studies] / Zuzanna J. KRYSIAK, Urszula STACHEWICZ // W: Innowacyjne oblicza przemysłu włókienniczego : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź, 5 grudnia 2019 : [abstracts]. — [Łódź : Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych], [2019]. — S. [61–62]

 • słowa kluczowe: biokompatybilność, elektroprzędzenie, włókna, PVB, atopowe zapalenie skóry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: