Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Kwak, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5748-1410 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56711282300

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
2
 • Badania i wizualizacja technologii odlewniczej w epoce brązu na podstawie ceramicznych i kamiennych form z Legnicy z ul. SpokojnejThe studies and visualisation of casting technology in the Bronze Age on the basis of ceramic and stone moulds found in Legnica at Spokojna Street / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Dominik Ścibior, Zofia KWAK // W: Metalurdzy znad Kaczawy : cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej / pod red. Kamila Nowaka, Tomasza Stolarczyka ; Muzeum Miedzi w Legnicy. — Legnica : Muzeum Miedzi, 2016. — ISBN: 978-83-88155-62-8. — S. 109–128. — Bibliogr. s. 126–127, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts / A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • keywords: non destructive testing, casting mould, reconstruction, archaeometallurgy, XRF, lost-wax molding, computer visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka struktury i technologii produkcji wyrobów metalowych z PuckaStructural characteristics and manufacturing technology of metal products in Puck / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Ireneusz SULIGA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Zofia KWAK // W: Puck : kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu / red. Michał Starski. — Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2017. — (Źródła Archeologiczne do Dziejów Pucka = Archäologische Quellen zur Geschichte Pucks = Archaeological Sources to the Hitory of Puck). — ISBN: 978-83-61376-23-1. — S. 239–262. — Bibliogr. s. 259–260, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Comparison of impact of immersed and micro-jet cooling during quenching on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic silumin AlSi7Mg0.3Porównanie wpływu chłodzenia zanurzeniowego oraz mikrostrumieniowego przy przesycaniu na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne odlewniczego siluminu podeutektycznego typu AlSi7Mg0.3 / Edward Czekaj, Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 3, s. 153–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2017.43.3/mafe.2017.43.3.153.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, obróbka cieplna, stopy aluminium, przesycanie, badania metalograficzne, sztuczne starzenie, mikrostrumieniowe chłodzenie, chłodzenie zanurzeniowe

  keywords: mechanical properties, heat treatment, cast aluminum alloys, quenching, metallographic research, immersion cooling, microjet cooling, artificial ageing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.3.153

7
8
9
 • Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu[Casting moulds and a description of Bronze Age casting processes] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Edward Czekaj // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 37–62. — Bibliogr. s. 60–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Intelligent ways of selection of chemical composition and heat treatment parameters of new $Al-Zn-Mg-Cu$ alloys for the responsible construction elements / Edward Czekaj, Stanisław Pysz, Krzysztof Saja, Zofia KWAK, Piotr Dudek, Piotr Długosz, Paweł Darłak // W: MCC 1st : international conference on Metal, Ceramics and Composites : 14–16 September 2017, Varna, Bulgaria : book of abstracts / eds. Wojciech Polkowski, Natalia Sobczak, Ludmil Drenchev ; Technical University Varna, Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Metal Science, Equipment and Technologies ”Acad. A. Balevski” with Hydroaerodynamics Centre ; Foundry Research Institute. — Kraków : Foundry Research Institute, cop. 2017. — ISBN: 978-83-944902-6-3. — S. 58

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, heat treatment, materials characterization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Investment casting of ornaments in the bronze age : computer modelling based analysis / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49

 • keywords: bronze, computer modelling, investment casting, XRF, lost-wax method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Microstructure and mechanical properties of 7XXX series aluminum alloys obtained by semi-continuous casting / Zofia Weronika KWAK // W: Junior Euromat 2018 [Dokument elektroniczny] : FEMS Junior EUROMAT : the main event for young materials scientists : 8–12 July 2018, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest : AKCongress], [2018]. — S. 15–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/euromat/JuniorEuromat2018_Bookofabstracts.pdf [2018-07-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Microstructure of selected 7xxx series aluminium alloys obtained by semi-continuous castingMikrostruktura wybranych stopów aluminium otrzymanych na drodze półciągłego odlewania / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 3, s. 221–232. — Bibliogr. s. 232, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, XRD, jakość wlewków, stopy Al-Zn-Mg-Cu, odlewanie półciągłe, skład fazowy badany dyfrakcją rentgenowską SEM-EDS

  keywords: microstructure, quality of ingots, Al-Zn-Mg-Cu alloys, DC casting, phase composition by X-Ray Diffraction (XRD), microstructural analysis aith scanning electron microscope with included SEM-EDS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mikrostruktura i mechaniczne właściwości stopów aluminium serii 7xxx otrzymanego metodą półciągłego odlewania[Microstructure and mechanical properties of 7xxx series aluminum alloys obtained by Direct Chill (DC) casting] / Zofia KWAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 213–235. — Bibliogr. s. 234–235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pracownia metalurga kultury łużyckiej w Kamieńcu, pow. Toruń : wyniki badań nad procesem odlewniczym ozdób obręczowych z zastosowaniem stopów modelowych[The workshop of the Lusatian culture metalworker in Kamieniec, Toruń district : the research results of casting hoop ornaments using model alloys] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Łukasz Kowalski, Jacek Gackowski, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Zofia KWAK, Witold CIEŚLAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [2–4 czerwca 2016, Goniądz k/Białegostoku] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016. — ISBN: 978-83-63663-80-3. — S. 47–70. — Bibliogr. s. 68–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Quality index – a way of illustrating diversified properties of a heat-treated Al-Zn-Mg-Cu aluminium alloys depending on homogenization parameters / Zofia KWAK, Edward Czekaj, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : young researchers'seminar : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 93–94. — Bibliogr. s. 94. — Toż na dysku Flash w części: Young Researchers' Seminar

 • keywords: heat treatment, homogenization, innovative foundry technologies and materials, quality index, Al-Zn-Mg-Cu alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Quality index of AlSi7Mg0.3 silumin from the perspective of refining methods / Edward Czekaj, Z. KWAK, A. GARBACZ-KLEMPKA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 257–258. — Bibliogr. s. 258. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: refining, quality index, cast aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Quality index of the AlSi7Mg0.3 aluminium casting alloy depending on the heat treatment parameters / E. Czekaj, J. ZYCH, Z. KWAK, A. GARBACZ-KLEMPKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 3, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/aZkLPu

 • keywords: heat treatment, innovative foundry technologies and materials, Al-Si alloy, quality index, jet cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Reconstruction of the casting technology in the Bronze Age on the basis of investigations and visualisation of casting moulds / A. GARBACZ-KLEMPKA, Z. KWAK, P. L. ŻAK, M. SZUCKI, D. Ścibor, T. Stolarczyk, K. Nowak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 3, s. 184–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, archaeometallurgy, XRF, tin bronze, casting moulds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0113

22
 • Reconstruction of the casting technology of prehistoric bronze ornaments worked with the lost-wax technique on the bases of metal science analyses, computer modelling and model alloys / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Józef Szczepan SUCHY, Zofia KWAK, Jacek Gackowski, Łukasz Kowalski, Szymon Rosołowski, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 361–362. — Bibliogr. s. 362. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: computer modelling, archaeometallurgy, tin bronzes, lost-wax casting, bronze age

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • The metallographic characterization of cast products on the examples from the middle ages / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Michał Starski // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/10.pdf} [2015-12-21]

 • keywords: non destructive testing, casting, copper alloys, SEM-EDS, X-ray fluorescence, XRF

  cyfrowy identyfikator dokumentu: