Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Konik, dr

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Badania wpływu parametrów syntezy na kinetykę hydratacji matrycy siarczanowo-wapniowej stosowanej jako źródło jonów w dodatkach przyśpieszających twardnienie cementuInvestigations into the influence of synthesis parameters on hydration kinetics of calcium – sulfonate matrix used as a ions source in quick hardening cement additives / Łukasz KOTWICA, Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK, Grażyna JAŚKIEWICZ // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 569–576. — Bibliogr. s. 576, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures / W. NOCUŃ-WCZELIK, Z. KONIK, A. STOK // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 51–52. — Afiliacja: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydration kinetics of lime – calcium sulfonate matrices used in quick hardening cement additives / Ł. KOTWICA, J. MAŁOLEPSZY, Z. KONIK // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 269–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniającychCementitious materials with controlled volume changes for repairing and sealing works / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Jan MAŁOLEPSZY // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2009 nr 12, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniającychComentitious materials with controlled volume changes for repairing and sealing works / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Jan MAŁOLEPSZY // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXIV konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 26–29 maja 2009 / oprac. red. Maria Kaszyńska. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, [2009]. — ISBN: 978-83-7663-005-2. — S. 505–512. — Bibliogr. s. 512, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego[Method for obtaining the non-shrinking cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DYCZEK Jerzy, KONIK Zofia, PYZALSKI Michał. — Int.Cl.: C04B 18/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401393 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401393A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Sposób otrzymywania ekspansywnego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu[Method of receiving aluminous-sulfurous-calcareous expansive cement additive] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej STOK, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI. — Int.Cl.: C04B 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205475 B1 ; Udziel. 2009-12-23 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.388602 z dn. 2005-04-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205475B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Sposób otrzymywania spieku glino-siarczano-wapniowego[Method of obtaining an aluminium-sulphate-calcium sinter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zofia KONIK, Andrzej STOK, Gijsbert W. M. van Wijk, Anatol Malinowski. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C04B 7/38. — Polska. — Opis patentowy ; PL 183042 B1 ; Udziel. 2001-11-07 ; Opubl. 2002-05-31. — Zgłosz. nr P.319804 z dn. 1997-04-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL183042B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Sposób otrzymywania szybkotwardniejącego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu[Method for the obtaining cement aluminium–sulphate–calcium additives] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej STOK, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI. — Int.Cl.: C04B 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 204633 B1 ; Udziel. 2009-08-26 ; Opubl. 2010-01-29. — Zgłosz. nr P.374628 z dn. 2005-04-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL204633B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1-α ${CaSO}_{4}$[Method for obtaining the high-temperature 1-α anhydrite ${CaSO}_{4}$ / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, KONIK Zofia, STOK Andrzej. — Int.Cl.: C04B 11/05\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396368 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.396368 z dn. 2011-09-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 7, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396368A1.pdf

 • słowa kluczowe: anhydryt

  keywords: anhydrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1-α ${CaSO}_{4}$[Method for obtaining the high-temperature 1-α anhydrite ${CaSO}_{4}$] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca:Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK, Andrzej STOK. — Int.Cl.: C04B 11/05\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220674 B1 ; Udziel. 2015-01-27 ; Opubl. 2015-11-30. — Zgłosz. nr P.396368 z dn. 2011-09-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220674B1.pdf

 • słowa kluczowe: anhydryt

  keywords: anhydrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu[Method of receiving aluminous-sulfurous–calcareous high–strength cement additive] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej STOK, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI. — Int.Cl.: C04B 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205476 B1 ; Udziel. 2009-12-23 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.388601 z dn. 2005-04-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205476B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Synteza i właściwości spieku siarczanowo-glinianowego do wytwarzania cementów ekspansywnychSynthesis and properties of sulfate-aluminate sinter for expansive cements manufacturing / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Synteza i właściwości spieku siarczanowo-glinianowego do wytwarzania cementów ekspansywnychSynthesis and properties of a sulfate-aluminate sinter for the manufacturing of expansive cements / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Michał Migdał // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 4, s. 452–456. — Bibliogr. s. 456, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Synthesis parameters vs. hydration kinetics of calcium – sulfonate matrices used as ions source in quick hardening cement additives / Łukasz KOTWICA, Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Wpływ dodatku ekspansywnego na właściwości fizyczne wybranych cementówEffect of expansive additive on the properties of some selected cements / Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Andrzej STOK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2006 R. 11/73 nr 4, s. 234–240. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie gipsów z odsiarczania spalin do otrzymywania siarczanowo-wapniowego spieku, stanowiącego główny składnik dodatku ekspansywnegoUtilization of flue gas desulfurization gypsum as raw material in the production of sulfate-lime sinter – main component of expansive additive / Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Andrzej STOK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2006 R. 11/73 nr 1, s. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: