Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Kalicka, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602411325

PBN: 5e70920b878c28a04738f0bb

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Activity coefficients of manganese, silicon and aluminum in iron, nickel and ${Fe-Ni}$ alloysWspółczynniki aktywności manganu, krzemu oraz glinu w żelazie, niklu i stopach ${Fe-Ni}$ / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447

 • keywords: iron-nickel melts, subregular solution model, activity coefficients, interaction parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aglomeracja wtrąceń na powierzchni ciekłej staliAgglomeration of inclusions on the surface of liquid steel / KAWECKA-CEBULA E., KALICKA Z. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 318–323. — Bibliogr. s. 323, Summ.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza teoretyczna adhezji wtrąceń niemetalicznych w stali na powierzchniach ceramicznychTheoretical analysis of adhesion of nonmetallic inclusions in steel to ceramic surfaces / Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA // W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 110–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza teoretyczna zmian składu ciekłych wtrąceń ${MnO-SiO_{2}}$ w warunkach braku pełnej homogenizacji w czasie oziębiania stali o różnej zawartości nikluTheoretical analysis of the liquid ${MnO-SiO_{2}}$ chemical composition changes by incomplete homogenization during cooling of the steels with different nickel contents / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-342-4. — S. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of the Iida model for estimation of slag viscosity for $Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}-CaO-CaF_{2}$ systemsZastosowanie modelu Iida do obliczania lepkości żużli $Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}-CaO-CaF_{2}$ / Z. KALICKA, E. KAWECKA-CEBULA, K. PYTEL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 179–187. — Bibliogr. s. 187

 • keywords: slag viscosity, iida model, basicity index, optical basicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessment of the equilibrium modification of the nonmetallic inclusions containing $Al_{2}O_{3}$ and $SiO_{2}$ by use of calcium-siliconOcena równowagowej modyfikacji wapniokrzemem wtrąceń niemetalicznych zawierających $Al_{2}O_{3}$ i $SiO_{2}$ / Zofia KALICKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2001 vol. 27 no. 1, s. 31–44. — Bibliogr. s. 44, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania adhezji cząstek ciekłychInvestigations of liquid particles adhesion / Jerzy IWANCIW, Rafał REJSZEK, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA, Aneta MAGDZIARZ // W: Iron and steelmaking [Dokument elektroniczny] : Szczyrk, 04–06. 10. 2006 : [materiały konferencyjne] / Politechnika Śląska. Katowice, Uniwersytet Techniczny. Koszyce, Wysoka Szkoła Bańska. Ostrawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : IMŻ], [2006]. — 1 dysk optyczny. — s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania adhezji wtrąceń w stali na modelu zimnymCold model study on adhesion of the inclusions in steel / Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 4, s. 192–196. — Bibliogr. s. 196

 • słowa kluczowe: adhezja, ciekła stal, wtrącenia, model wodny, przegroda

  keywords: adhesion, filter, inclusions, liquid steel, water model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania procesu filtracji stali na modelu zimnym : [streszczenie]Simulation of filtration of steel by means of a cold model : [abstract] / Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA // W: Ciągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne = III International conference on Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 15–17. — Tekst pol.-ang.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania procesu filtracji stali na modelu zimnymSimulation of filtration of steel by means of a cold model / Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Zofia KALICKA // W: Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — ISBN10: 8391828468. — S. 31–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie metodą DTA wpływu chlorków, siarcznów i azotanów na wysokotemperaturowe utlenianie sproszkowanego kobaltu[DTA study on influence of chlorides, sulphates and nitrates on high-temperature oxidation of powdered cobalt] / Aneta MAGDZIARZ, Wiktoria RATUSZEK, Zofia KALICKA // W: VIII Krajowe seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera : z udziałem gości zagranicznych : materiały seminaryjne : Płock 19–20 września 2002 / kom. nauk. (przewodn.) Janusz Pysiak ; Politechnika Warszawska [etc.]. — [Polska. : s. n.], [2002]. — S. 101–105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Biopierwiastki i biomateriały[Bioelements and biomaterials] / Zofia KALICKA, Stanisław Jan SKRZYPEK // W: Inżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — Na str. tyt. i okł.: Wydawnictwo WNT. — ISBN: 978-83-01-20633-8. — S. 787–[821]. — Bibliogr. s. 820–[821]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Chemia ogólna i nieorganiczna[General and inorganic chemistry] / Teresa GRZYBEK, Zofia KALICKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 163 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0306) ; (Chemia dla Energetyków ; 1). — Bibliogr. s. 163. — ISBN: 978-83-7464-190-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Corrosive influence of melt mixture of salt $NaCl-Na_{2}SO_{4}$ in the presence of the oxides MgO, ZnO, PbO, $V_{2}O_{5}, MoO_{3}, Fe_{2}O_{3}$ on intermetallic compound $Ni_{3}Al$ / MAGDZIARZ Aneta, KALICKA Zofia // W: Metal 2004 : 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek = Metal 2004 : 13th international metallurgical & materials conference : proceedings / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Corrosive influence of molten mixture of $NaCl-Na_{2}SO_{4}$ on intermetallic compound $Ni_{3}Al$ in the presence of MgO, ZnO, PbO, $V_{2}O_{5}, MoO_{3}$ and $Fe_{2}O_{3}$ / Aneta MAGDZIARZ, Zofia KALICKA // W: Metal 2004 [Dokument elektroniczny] : 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek = Metal 2004] : 13th international metallurgical & materials conference : proceedings / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej[Laboratory exercises in physical chemistry] / Ewa CHOMA, Szczepan CHUDOBA, Ewa CIEMBRONOWICZ, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL, Małgorzata SZAŁKOWICZ ; pod red. Szczepana CHUDOBY. — Wyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 313, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1639). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ ; red. Małgorzata Koch ; AGH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 201, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1712)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 201, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1724). — ISBN: 978-83-7464-398-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ. — Wyd. 3 popr.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1731). — ISBN: 978-83-7464-634-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Effect of the silica content in $C_{12}A_{7}$ and $C_{3}A_{1}$ inclusions on the variation of the mass ratio Ca/Al in calcium-treated steelWpływ dwutlenku krzemu na zmianę stosunku Ca/Al w stali w wyniku modyfikacji wapniem wtrąceń tlenku glinu do $C_{12A_{7}}$ oraz $C_{3}A_{1}$ / Zofia KALICKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 13–21. — Bibliogr. s. 21, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ciekła stal, odtlenianie, wtrącenia glinianu wapnia, wartość Ca/Al, dwutlenek krzemu

  keywords: liquid steel, silica, deoxidation, calcium aluminate inclusions, mass ratio Ca/Al

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Equilibrium composition change of $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in cooling process for liquid $Fe-36Ni$ alloyRovnovážna zmena zloženia inklúzii $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ počas ochladzovania tekutej zliatiny $Fe-36\%Ni$ / JERZAK W., KALICKA Z. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 182–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Evolution of equilibrium composition of $MnO-SiO_{2}$ and $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in liquid Fe and $Fe-36\%Ni$ alloy during coolingEwolucja równowagowego składu ciekłych wtrąceń $MnO-SiO_{2}$ oraz $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ w stopie $Fe-36\%Ni$ oraz w ciekłym Fe w czasie chłodzenia / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 449–455. — Bibliogr. s. 455

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0046-z