Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Blaschke, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-zpk, * Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Coal preparation in Poland: present practice and perspectives / Z. BLASCHKE // W: Mining in the New Millennium – Challenges and Opportunities : proceedings of the American-Polish mining symposium : Las Vegas/Newada/8 October 2000 / ed. Tad. S. Golosinski. — Rotterdam : A. A. Balkema, 2000. — ISBN10: 90-5809-180-5. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determination of the most favourable parameters of coal concentrates allowing optimal utilization of chemical energy of coal / Zofia BLASCHKE, Wiesław Blaschke, Stanisław Blaschke // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 327–332. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Future of hard coal designed for utilisation in power industry / Wiesław Blaschke, Zofia BLASCHKE // W: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin : pořádaná u příležitosti životního jubilea Prof. Ing. Jiřího Vidláře, CSc. : 9. 5. 2005, Ostrava : konference / ed. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko - Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2005. — S. 19–35. — Bibliogr. s. 33–35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego[The model of ecological and economic forecasts of clean coal production and utilization. Pt. 1, Basis and forecasts of energy resources management as well as strategies and directions of fuel-energy sector development] / pod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–138. — ISBN10: 83-87610-72-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oil agglomeration and selective flocculation of coal slurries / Zofia BLASCHKE // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 483–492. — Bibliogr. s. 489–492. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób określania energetycznie optymalnych parametrów jakościowych węgla na przykładzie zakładu wzbogacania PPMW [Przedsiębiorstwa Przeróbki Mechanicznej Węgla] BiskupiceMethod of determination of energetically optimal coal quality parameters based on example of coal preparation plant PPMW Biskupice / Zofia BLASCHKE, Wiesław Blaschke // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 589–599. — Bibliogr. s. 599, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The congress technical tours to coal preparation plants / Zofia BLASCHKE, Zbigniew Blaschke, Lidia Gawlik // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 973–979. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The method of determination of the most favourable parameters of coal concentrates regarding maximum electricity production / W. Blaschke, Z. BLASCHKE, S. Blaschke // W: energex : International Energy Forum : book of proceedings of the 10th international conference : energy & society : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} May 2004, Lisbon, Portugal / eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 181–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.. — Toż na CD-ROMie. — Abstrakt W: Energex 2004 : the 10th International Energy Forum : energy & society : May 3–6, 2004 Lisbon, Portugal : final programme : book of abstracts. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The multistage desulfurization of power coal / Zofia BLASCHKE, Kazimierz SZTABA // W: Mineral resources, environment and health : first international conference : Frýdek-Místek, Czech Republic, Europe : 12–14 October 1994 : proceedings = Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví : první mezinárodní konference / eds. Prabir Kumar Ganguly, Adriana Stahovcová, Pavel Honzík, Vladimír Homola. — Ostrava : Technical University of Ostrava, 1994. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476). — S. 15–20, [4]. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The quality of hard power coal in the light of environment protection regulationsJakość kamiennego węgla energetycznego w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska / Zofia BLASCHKE // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 4, s. 59–70. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, energetyka, jakość węgla

  keywords: environment, power sector, protection, quality of coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Utilization of the biomass of selected micro-organisms flocculant in selective flocculation / Zofia BLASCHKE, Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Zofia GŁADYSZ // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 511-514. — Bibliogr. s. 514. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wybrane technologie wzbogacania fizykochemicznego materiałów bardzo drobno uziarnionychSelected technologies of physical-chemical beneficiation of very fine grained materials / Zofia BLASCHKE // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.1 z. spec., s. 145–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — II [Druga] Szkoła Inżynierii Mineralnej : Brenna, listopad 2002. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: