Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Andrzej Żmuda, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
2
 • Badania chromatograficzne produktów pirolizy granulatu ze zużytych oponChromatography investigations over wasted tyres granulate pyrolysis products / Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 375–386. — Bibliogr. s. 386, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/QxqhBi

 • słowa kluczowe: piroliza, zużyte opony, chromatografia

  keywords: rubber pyrolisis, wasted tyres, chromatography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad spiekalnością popiołów lotnych EZ energetyki stałopaliwowej[Studies on sintering of dusty cinders from solid fuel power industry] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 219–221. — Bibliogr. s. 221, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie paliwa z osadów ściekowych[Investigation of fuel from sludges] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Ryszard Gogulski // W: Úprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie właściwości odpadów w aspekcie wykorzystania ich jako składników mieszanek energetycznych[The investigation on waste characteristic as a energetic coal blend component] / Janusz Iwaniec, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: Recyklace odpadů XI : 6.–7.12.2007, Košice, 2 / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — ISBN: 978-80-248-1676-0. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Characteristic and possible trends of waste from polyolefin cracking utilization / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 12\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 5.–7.6. 2008, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / eds. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2008. — ISBN: 978-80-248-1777-4. — S. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Example of preparation coal-based suspension fuels / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 591–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

 • keywords: rheology, coal, combustion, char, coal-water suspension, suspension fuel, burner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Management sewage from municipal sludge / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Research in utilization of wastes as a substitution of primary raw materials : 4.–5. 6. 2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Czech Republic : [VŠB-TU], [2009]. — ISBN: 978-80-248-2034-7. — S. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mechanical properties of 1-D carbon/carbon composites / M. DWORAK, A. Jurkiewicz, D. MIKOCIAK, W. A. ŻMUDA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mechanical properties of 1-D composites / A. Jurkiewicz, W. A. ŻMUDA, M. DWORAK, D. MIKOCIAK // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena możliwości wykorzystania wybranych surowców energonośnych do tworzenia suspensji węglowo-wodno-olejowo-alkoholowych[Assess the possibilities of using selected raw materials for preparing coal-water-oil-alcohol slurries] / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96

 • słowa kluczowe: suspensje węglowo-wodne, surowce węglonośne, surowce energonośne, procesy spalania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ograniczenie emisji tlenków siarki powstałych podczas spalania paliwa z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy gumyAbatement of emissions of sulfur oxides from combustion of a fuel based on waste tire char / Wiesław A. ŻMUDA, Przemysław GRZYWACZ, Andrzej Wojciechowski, Adam Doliński, Mateusz KRZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 5, s. 975–977. — Bibliogr. s. 977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.5.15

14
 • Otrzymywanie paków mezofazowych na drodze obróbki termicznejObtaining of the mesophase pitch by the thermal treatment / Danuta MIKOCIAK, Wiesław Andrzej ŻMUDA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 4, s. 196–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Paliwa z odpadów : wybrane przykłady, Cz. 1[Fuel from wastes : selected examples : Pt. 1] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2010 nr 2, s. 76–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Paliwa z odpadów – wybrane przykłady, Cz. 2[Fuel from wastes – selected examples, Pt. 2] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2010 nr 3, s. 36–41. — Bibliogr. s. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych[Solid recovered fuel from municipal wastes] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Peter Fečko, Barbara Lyčkova // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2009. — ISBN: 978-83-60708-29-3. — S. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pitch-resins mixtures as the main material for carbon-carbon composites production / D. MIKOCIAK, W. A. ŻMUDA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Produkcja pirolizatu z węglonośnych materiałów odpadowych[Carbonizate from waste materials production] / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 121–128. — Bibliogr. s. 126, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Proposal of municipal waste utilization as alternative fuel / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1995-2. — S. 297–299. — Bibliogr. s. 299, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • RECO – nowe paliwo stałe na bazie biomasy[RECO – new solid fuel on the biomass basis] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Ryszard Gogulski // W: KOMEKO 2006 : innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych : 21–23. 03. 2006 r., Zakopane / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2006. — S. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Recykling energetyczny zużytych opon[Energy recycling of used tyres] / Janusz JAKÓBIEC, Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Grzegorz Wysopal // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2011 nr 10, s. 205–211. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 211, Streszcz.. — Publikacja umieszczona na płycie CD stanowiącej integralną część miesięcznika Autobusy nr 10/2011. — EKOENERGIA'2011 [Dokument elektroniczny] : postęp w pozyskiwaniu energii odnawialnej z różnych źródeł. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozkład termiczny opon – zagospodarowanie karbonizatuThermal decomposition of tires and residual char utilizing / Wojciechowski Andrzej, ŻMUDA Wiesław, Doliński Adam // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 11278–11288. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 11288, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rubber recycling – pyrolysis of the waste scrab tires / Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 297–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: