Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Ziółkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913635

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Bariery dla transferu wiedzy wewnątrz organizacjiKnowledge transfer in organization - barriers and limitations / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 322, s. 243–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/18.pdf

 • słowa kluczowe: menedżerowie średniego szczebla , transfer wiedzy wewnątrz organizacji, bariery zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge transfer, middle managers, knowledge sharing barriers

2
 • Koncepcja flexicurity w kontekście determinantów rynku pracy w PolsceThe concept of flexicurity - labour market conditions in Poland / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 675–689. — Bibliogr. s. 688-689

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Narzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacjiTools supporting the proces of knowledge flow in organisation / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 47. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływ wiedzy, narzędzia zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge flow, tools of knowledge managements

4
 • Organizacje przyszłości : wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciachFutures organizations : challenges for knowledge management in networks / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 229–238. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, podejście procesowe, organizacje sieciowe, organizacje wirtualne

  keywords: knowledge management, virtual organizations, network organization, process model

5
 • Rola organizacji sieciowych w kształtowaniu koncepcji zarządzania wiedząThe role of the network organizations in knowledge management / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015 + CD. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0611). — ISBN: 978-83-7464-770-0. — S. 191–199. — Bibliogr. s. 198

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe

  keywords: knowledge management, network organizations

6
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzeThe role of human resources management in shaping the knowledge-based organizational culture / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Sławomir Ziółkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: knowledge management, knowledge, organizational culture, human resources management

7
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzęThe role of human resources management in shaping the knowledge-based organizational culture / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Iwona Gawron // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 529–541. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 540–541, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: knowledge management, knowledge, organizational culture, human resources management

8
 • Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracyWorkers' labour market: new chalanges for the HR divisions on the changing job market / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 625–632. — Bibliogr. s. 632

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Telepraca – wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnychTeleworking as an example of use abilities of the disabled / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3, s. 341–347. — Bibliogr. s. 346–347

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Wybrane problemy zarządzania wiedzą w branży ubezpieczeniowejSelected problems of knowledge management in the insurance industry / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Przedsiębiorczość, innowacje i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem : monografia = Entrepreneurship, innovation and knowledge in the management of enterprise / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : ATH Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-46-1. — S. 173–183. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz.. — S. Ziółkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [Wykorzystanie coachingu w kreowaniu liderów wiedzy] : summary[The use of coatching for creating knowledge leaders] : streszczenie / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2012 vol. 16 no. 1, s. 290. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 496–506. — Bibliogr. s. 506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych