Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Zimny, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901021
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Badania zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym i sali gimnastycznejStudies on domestic hot water consumption in a school building and gym hall / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA, Tomasz Fiszer // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2013 t. 44 nr 1, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, zużycie ciepłej wody, hot water, hot water consumption

2
 • Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej. Cz. 1, Model matematycznyEnergy balance of public building in view of energy certification. Pt. 1, Mathematical model / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2008 R. 39 nr 3, s. 14–17, 24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej. Cz. 2, ObliczeniaEnergy balance of public building in view of energy certification. Pt. 2, Calculations / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2008 R. 39 nr 4, s. 21–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Certyfikat energetyczny budynku szkolnego : obliczenia i wybrane problemyEnergy certificate of a school building : calculations and selected problems / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2009 R. 40 nr 3, s. 14–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Complex thermomodernisation of the school building with application of the renewable energy sources for heating purposes : exploitation results in 2004–2006 period / J. ZIMNY, P. MICHALAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 617–621. — Bibliogr. s. 621, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 r. elektrownie jądrowe czy geotermalne?[Can Poland become self-sufficient in energy by 2030, nuclear or geothermal power stations?] / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś // W: Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych : problematyka: „Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 roku z własnych zasobów odnawialnych – elektrownie jądrowe czy geotermalne?” : materiały naukowe XXII ogólnopolskiego forum zasobów, źródeł i technologii energetycznych „Ekoenergetyka 2015 – Kraków” : monografia naukowa / oprac. i red. Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Sebastian Bielik. — Kraków ; Wrocław : Polska Geotermalna Asocjacja, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne, 2015. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej, Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska / red. nauk. serii Jacek Zimny ; t. 6). — ISBN: 978-83-63318-04-8. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz.

 • słowa kluczowe: raport ekologiczny ONZ, kierunki rozwoju, konkurencyjność gospodarki w oparciu o własne surowce energetyczne, koszt wytwarzania energii (LCoE), zdecentralizowane źródła energii

7
8
 • Działalność statutowa Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska (za okres 2008–2011)[Statutory activity of Department of Power Engineering and Environmental Protection (2008–2011) / Jacek ZIMNY // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 61–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Ecological heating system of a school building : design, implementation and operation / Jacek ZIMNY, Krzysztof SZCZOTKA // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2012 vol. 38 no. 2, s. 141–150. — Bibliogr. s. 149–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Ecological school building heating using a hybrid heating system: heat pump and gas boiler : the concept, implementation, operation / ZIMNY Jacek, MICHALAK Piotr, SZCZOTKA Krzysztof // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 351–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.

 • keywords: renewable energy, heat pumps, hybrid heating system

11
 • Efektywność energetyczna kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego : obliczenia i weryfikacja pomiarowa zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewaniaEnergy efficiency of comprehensive thermal modernization of school building : calculation and verification of heat demand for heating / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2010 R. 4 nr 12, s. 6–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Instalacja ogrzewcza z pompą ciepła i kotłem gazowym : ocena energetyczna przedsięwzięcia za pomocą pakietu RETScreen$®$Heating installation with heating pump and gas boiler : energy assessment of the system by using RETScreen$®$ package / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2010 t. 41 nr 4, s. 127–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kolektory słoneczne : podstawy teoretyczne, budowa, badaniaSolar collectors – theoretical bases, construction, research / red. Jacek ZIMNY ; aut.: Jacek ZIMNY, Rafał Brzegowy, Sebastian BIELIK. — Kraków : Polska Geotermalna Asocjacja, 2013. — 196 s.. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej, Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska / red. nauk. serii Jacek Zimny ; 4). — Bibliogr. s. 161–162, Streszcz., Summ., Rez.. — ISBN: 978-83-63318-02-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Laserowa obróbka mikrootworówLaser beam machining of microholes / Jacek ZIMNY. — Kraków ; Warszawa : Polska Geotermalna Asocjacja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011. — 296 s.. — (Seria wydawnicza : Problemy Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska / red. nauk. Jacek Zimny ; 2). — Bibliogr. s. 282–293, Streszcz., Summ., Rez.. — ISBN: 978-83-63318-00-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Mikrospawanie laserowe w mechatroniceLaser micro-welding in mechatronics / Jacek ZIMNY, Piotr Myjak ; red. Jacek ZIMNY. — Kraków : Polska Geotermalna Asocjacja : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2012. — 360 s.. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej, Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska / red. nauk. serii Jacek Zimny ; 3). — Bibliogr. s. 356–359, Streszcz., Summ., Rez.. — ISBN: 978-83-63318-01-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Modelowanie i weryfikacja charakterystyki energetycznej pierwszej elektrociepłowni geotermalnej dla Polski[Modeling and verification of energy performance of the first Polish geothermal power plant] / Jacek ZIMNY, Sebastian BIELIK // W: Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych : problematyka: „Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 roku z własnych zasobów odnawialnych – elektrownie jądrowe czy geotermalne?” : materiały naukowe XXII ogólnopolskiego forum zasobów, źródeł i technologii energetycznych „Ekoenergetyka 2015 – Kraków” : monografia naukowa / oprac. i red. Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Sebastian Bielik. — Kraków ; Wrocław : Polska Geotermalna Asocjacja, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne, 2015. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej, Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska / red. nauk. serii Jacek Zimny ; t. 6). — ISBN: 978-83-63318-04-8. — S. 75–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz.

 • słowa kluczowe: geotermia, ORC, obieg Kaliny, geologia Polski

17
 • Obliczeniowe i rzeczywiste zużycie ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnymCalculated and actual consumption of usable hot water in school building / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2011 nr 4, s. 153–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ocena energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pomocą pakietu RETScreen$®$Energy, ecological and economic evaluation of thermo-modernising project with RETScreen$®$ package / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2009 R. 40 nr 9, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Ocena sprawności energetycznej instalacji solarnej budynku szkolnego na podstawie danych z typowego roku meteorologicznegoEvaluation of energy efficiency of solar installation for school building based on data from typical meteorological year / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2011 nr 1, s. 28–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznymRenewable energy sources in low-energy buildings / Jacek ZIMNY. — Kraków : Polska Geotermalna Asocjacja, Akademia Górniczo-Hutnicza ; Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. — 355, [13] s.. — (Seria wydawnicza : Problemy Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska / red. nauk. Jacek Zimny). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ., Rez.. — ISBN: 978-83-7490-378-3. — Do publikacji dołączna płyta CD zawierająca programy komputerowe oceny energetycznej budynków „AUDYTOR”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Opomiarowanie hybrydowego węzła cieplnego wykorzystującego OZE[Metering of the hybrid heat source using renewable energy sources] / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2010 R. 17 nr 4, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Perspektywy i możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w bilansie energetycznym Polski – w aspekcie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju M. Morawieckiego (obszar: energia, środowisko, lata 2017-2022)[Perspectives and possibilities of geothermal resources using in the energy balance of Poland - in the aspect of the strategy for responsible development of M. Morawiecki (area: energy, environment, 2017-2022)] / Jacek ZIMNY // W: TECH-BUD'2017 : nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : III konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–17 listopada 2017 r. / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie. — Kraków : PZITB, [2017]. — ISBN10: 83-923401-8-3. — S. 279–295. — Prezentacja slajdów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Pompa ciepła i kocioł gazowy – koncepcja, wykonanie, eksploatacja : ekologiczne ogrzewanie budynku szkolnego z wykorzystaniem hybrydowego systemu grzewczegoHeat pump and gas boiler – the concept, implementation, operation / Jacek ZIMNY, Krzysztof SZCZOTKA // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2012 R. 6 nr 5, s. 44–48. — Bibliogr. s. 48. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Problemy Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska[Problems of Ecoenergetics and Environmental Engineering] / red. nauk. serii Jacek ZIMNY. — Kraków : Polska Geotermalna Asocjacja, Akademia Górniczo-Hutnicza ; Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych