Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Ziewiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506524293

PBN: 901416

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Comparison of the microstructure formed in the melt-spun ribbons produced from single-chamber and from the two-chamber crucibles / Ziewiec K., Prusik K., Malczewski P., ZIEWIEC A. // W: XXII CAC : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : programme & abstracts / University of Silesia. — [Katowice : University of Silesia], [2012]. — S. 127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Effect of intermetallic precipitations on pitting corrosion resistance of a 2205 duplex stainless steel / A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, A. ZIEWIEC // W: 7-th Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 7–10 September 2008, Warsaw, Poland : programme and book of abstracts / Institute of Electron Technology. — [Warsaw : IET], [2008]. — S. D2.2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Mechanical properties and microstructure of dissimilar material welded jointsWłasności mechaniczne i mikrostruktura złączy zgrzewanych materiałów różnorodnych / A. ZIEWIEC, E. TASAK, K. Ziewiec, K. Formowicz // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 911–918. — Bibliogr. s. 917–918

 • keywords: welding, Hadfield cast steel, austenite spacer, crossovers

4
 • Metalurgiczne problemy przy spawaniu stali Super 304HMetallurgical problems of welding of Super 304H steel / Aneta ZIEWIEC, Edmund TASAK // W: Powerwelding 2011 : II konferencja spawalnicza : badania oraz zastosowanie nowych stali żarowytrzymałych dla energetyki w zakresie temperatury pracy 600–650$^{o}$C : Kroczyce, Ostaniec 8–9 wrzesień 2011 / RAFAKO SA, Polskie Towarzystwo Spawalnicze. — Ostaniec : [s. n.], 2011. — S. 189–196. — Bibliogr. s. 196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Metalurgiczne problemy spawania wybranych stali konstrukcyjnychMetallurgical problems of welding process in case of selected constructional steels / Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2008 R. 80 nr 10, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Microstructures in $Fe_{30}Ni_{30}Cu_{20}P_{10}Si_{5}B_{5}$ melt-spun alloy ejected at various temperatures / K. Ziewiec, A. ZIEWIEC, K. Prusik // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2009 vol. 37 iss. 2, s. 532–537. — Bibiogr. s. 536–537, Abstr.. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol37_2/37244.pdf

 • keywords: melt spinning, amorphous/crystalline composite, arc melting, miscibility gap

7
 • Microstructure and mechanical properties of amorphous/crystalline ductile liquid immiscible $Fe-Si-B-In$ alloy produced by two-component melt-spinningMikrostruktura i właściwości mechaniczne ciągliwego stopu amorficzno-krystalicznego na osnowie $Fe-Si-B-In$ wytworzonego przez odlewanie na wirujący walec z tygla dzielonego / Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Dariusz Mucha, Aneta ZIEWIEC // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 1, s. 57–66. — Bibliogr. s. 64–66, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/nWYTwg

 • słowa kluczowe: dyfrakcja rentgenowska, szkła metaliczne, ciągliwość, skaningowa mikroskopia elektronowa, statyczna próba rozciągania

  keywords: scanning electron microscopy (SEM), metallic glasses, ductility, tensile test, X-ray diffraction (XRD)

8
 • Microstructure and properties of welds of semi-austenitic precipitation hardening stainless steel after heat treatmentMikrostruktura o własności spoin stali półaustenitycznych utwardzanych wydzieleniowo po obróbce cieplnej / A. ZIEWIEC, E. TASAK, M. WITKOWSKA, K. Ziewiec // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 613–617. — Bibliogr. s. 617

 • keywords: heat treatment, semi-austenitic precipitate hardened stainless steel, welds

9
 • Microstructure and texture evolution in the welded semi-austenitic PH steels after the heat treatment / A. ZIEWIEC, M. WITKOWSKA, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: XXIII CAC 2015 : Conference on Applied Crystallography : 20–24 September 2015, Krynica-Zdrój, Poland : programme & abstracts. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2015]. — S. 191–192. — Bibliogr. s. 192

 • keywords: XRD, semi-austenitic precipitate hardened stainless steel, welds, heat - treatment

10
11
 • Microstructure of the $Fe-Ni-P$ melt-spun ribbons produced from the single-chamber and from the double-chamber crucibles / Ziewiec Krzysztof, Prusik Krystian, Bryła Krzysztof, ZIEWIEC Aneta // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vols. 203–204, s. 361–367. — Bibliogr. s. 367, Abstr.. — w bazie Web of Science brak afiliacji AGH. — XXII CAC 2012 : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : selected, peer reviewed papers / eds. Danuta Stróż, Grzegorz Dercz. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2013. — ISBN 978-3-03785-754-0

 • keywords: X-ray diffraction, transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), two-component melt-spinning, fracture

12
 • Microstructure of the Ni-Fe-Cu-P melt-spun ribbons produced from the single-chamber and from the double-chamber crucibles / Krzysztof Ziewiec, Aneta ZIEWIEC, Krystian Prusik, Artur Błachowski, Krzysztof Ruebanbauer, Krzysztof Bryła // W: ISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], 3P1-80. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • keywords: X-ray diffraction, transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), two-component melt-spinning, fracture

13
14
 • Microstructure of welded joints of $X5CrNiCuNb16-4$ (17-4 PH) martensitic stainlees steel after heat treatmentMikrostruktura złącz spawanych stali nierdzewnej martenzytycznej $X5CrNiCuNb16-4$ (17-4 PH) po obróbce cieplnej / A. ZIEWIEC, Z. ZIELIŃSKA-LIPIEC, E. TASAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 965–970. — Bibliogr. s. 970

 • keywords: heat treatment, weld metal, martensitic PH stainless steels, 17-4PH steel

15
 • Mikrostruktura i własności połączeń różnoimiennych stali stosowanych w energetyceMicrostructure and properties of joints made of various steels utilised in power engineering / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Aneta ZIEWIEC, Paweł Zbroja, Paweł Kajda, Edmund TASAK // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2014 R. 58 nr 5, s. 144–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Abstr.. — 56. konferencja spawalnicza : spawalnictwo zawsze można więcej : 14–16.10.214 Sosnowiec

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Mikrostruktura połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami nikluMicrostructure of disimilar joints of 17-4PH steel and nickel alloys / Aneta ZIEWIEC, Janusz STĘPIŃSKI, Edmund TASAK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2013 R. 85 nr 4, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Opóźnione pękanie złączy spawanych ze stali niestopowych i niskostopowych[Delayed cracking of welding joints in non-alloyed and low-alloyed steels] / Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC, Janusz Adamiec // Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce ; ISSN 1732-1425. — 2008 nr 2, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Pękanie korozyjne rurociągów wody amoniakalnej w instalacjach koksowniCorrosion cracking of ammonia water pipeline in the installations of cocking plant / Aneta ZIEWIEC, Edmund TASAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 2, s. 193–198. — Bibliogr. s. 198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Pękanie na gorąco stali nierdzewnych austenitycznych z dodatkiem miedziHot cracking of austenitic stainless steels alloyed with copper / Aneta ZIEWIEC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 7, s. 476-482. — Bibliogr. s. 482. — Na okł. czasopisma: Jubileusz 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej – technika, ludzie, otoczenie: 1892–2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Pękanie rur w procesie zgrzewania prądami wielkiej częstotliwości oraz w czasie próby spłaszczaniaProblems of pipes cracking during process of high frequency resistance welding and flattening test / Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 7, s. 338–344. — Bibliogr. s. 344. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=53214

 • słowa kluczowe: zgrzewanie, pękanie zgrzein, wyspy M-A

  keywords: welding, welded joint cracking, M-A islands

21
 • Pękanie spoin w stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) w czasie spawania, uruchamiania i eksploatacji bloków energetycznychCracking in the welds metal of 7CrMoVTiB10-10 (T24) steel during welding, commissioning and exploitation of power units / Aneta ZIEWIEC, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Edmund TASAK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2012 R. 84 nr 5, s. 2–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.. — Spawanie w energetyce : XVIII konferencja spawalnicza : Jarnołtówek, 24–26 kwiecień 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Pękanie stali i spoin eksploatowanych w atmosferze wilgotnego siarkowodoru i wodoru w podwyższonych temperaturachCracking of steels and welded joints exploited in humid hydrogen sulphide and hydrogen at elevated temperatures / Aneta ZIEWIEC, Edmund TASAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76, s. 804–813. — Bibliogr. s. 812–813

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Pękanie zbiorników i cystern eksploatowanych w wilgotnym gazie LPG zanieczyszczonym siarkowodorem[Cracking of the tanks and the cisterns in the humid LPG] / Aneta ZIEWIEC, Edmund TASAK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2009 R. 81 nr 11, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Pękanie złączy spawanych stali nierdzewnej martenzytycznej 17-4PH utwardzanej wydzieleniowo miedziąCracking of welded joints of the 17-4PH stainless martensitic steel precipitation hardened with copper / Aneta ZIEWIEC, Jacek Czech, Edmund TASAK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2009 R. 81 nr 10, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Pękanie złącz spawanych stali bainitycznej w gatunku 7CrMoVTiB10-10(T24)[Cracking of welded joints of bainitie steels type 7CrMoVTiB10-10(T24)] / Edmund TASAK, Janusz Adamiec, Aneta ZIEWIEC // W: Spawanie w energetyce : XVI międzynarodowa konferencja : Opole–Jarnołtówek 23–25 kwietnia 2008 = Zváranie v energetike : XVI medzinárodna konferencia / red. Andrzej Nowak ; Polskie Towarzysztwo Spawalnicze. Oddział w Opolu, Slovenská Zváračska Spoločnost'. Pobočka Trnava, Politechnika Opolska. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, [2008]. — ISBN: 978-83-7511-082-1. — S. 55–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych