Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ziemba, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9123-2576

ResearcherID: S-5629-2018

Scopus: 56350798200

PBN: 910007

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza błędu rozwiązania numerycznego problemu brzegowo-początkowego w nieskończonym układzie cylindrycznymError analysis of numerical solution of initial-boundary problem in infinite cylindrical system / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 9, s. 549–554. — Bibliogr. s. 554

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Definiowanie jednostek pochodnych wtórnych wielkości fizycznychDefining the derived units of secondary physical quantities / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 8, s. 483–490. — Bibliogr. s. 490

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Evaluation of colour space transformation suitability to optical temperature measurements / A. ZIEMBA, E. FORNALIK-WAJS // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 99

 • keywords: RGB colour space, HSI colour space, colour space transformation, Digital Particle Image Thermometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Geometryczne przekształcenie przestrzeni koloru RGB na HSI w cyfrowej termometrii obrazowejGeometrical RGB on HSI color space transformation in digital particle image thermometry / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 10, s. 699–708. — Bibliogr. s. 707–708

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ilość jednostek podstawowych pierwotnych wielkości fizycznychNumber of the fundamental units of primary physical quantities / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 9, s. 560–565. — Bibliogr. s. 565

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Jednostki pochodne temperaturyDerived units of temperature / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 10, s. 609–613. — Bibliogr. s. 613

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Komputerowe kryterium zbieżności i stabilności schematu numerycznegoComputer criterion of convergence and stability of numerical scheme / Andrzej ZIEMBA // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004, T. 2 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — ISBN10:  8391882020. — S. 921–933. — Bibliogr. s. 932–933

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Liniowe przekształcenie przestrzeni koloru RGB na HSI w cyfrowej termometrii obrazowejLinear RGB on HSI of color transformation in digital particle image thermometry / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 12, s. 866–875. — Bibliogr. s. 875. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=56269

 • słowa kluczowe: termometria obrazowa, przestrzeń koloru, modelowanie konwekcji

  keywords: modelling of convection, space of color, image thermometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nieliniowe ograniczone do widma optycznego światła białego przekształcenie przestrzeni koloru RGB na HSI w cyfrowej termometrii obrazowejNonlinear limited to optical spectrum of white light RGB on HSI color space transformation in digital particle image thermometry / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 9, s. 478–486. — Bibliogr. s. 486

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Równoważność postulatu Plancka o nieodwracalności procesów przebiegających z tarciem i sformułowań drugiej zasady termodynamiki Clausiusa i KelvinaEquivalence of the Planck's postulate about irreversibility of the processes being proceeded with friction and the Clausius' and the Kelvin's second law of thermodynamics statements / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 10, s. 604–610. — Bibliogr. s. 609–610

 • słowa kluczowe: tarcie, druga zasada termodynamiki, nieodwracalność

  keywords: friction, irreversibility, second law of thermodynamics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Równoważność sformułowań II zasady termodynamikiOn the equivalence of the different formulations of the Second Law of Thermodynamics / ZIEMBA Andrzej, KOLENDA Zygmunt // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN10: 83-60176-10-8. — S. 419–420. — Abstr.. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe : Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Transformation of colour space dedicated to an experimental analysis fulfilling the applicability criteria / A. ZIEMBA, E. FORNALIK-WAJS // W: XXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7464-704-5. — S. 109. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. [1–8] ID MT-7. — Bibliogr. s. [8], Abstr., Summ.

 • keywords: space of colour, RGB, HSI, Particle Image Thermometry, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie prawa fizyki do przeniesienia jednostki wielkości fizycznej z układu jednostek do zbioru jednostek pochodnychLaw of physics application to transfer a unit of physical magnitudes from system of units to derived units set / Andrzej ZIEMBA // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004, T. 2 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — ISBN10:  8391882020. — S. 935–939. — Bibliogr. s. 939

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: