Wykaz publikacji wybranego autora

Zenon Jędrzykiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709209878c28a04738ef05

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Analiza planów studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn[Academic program analysis of engineering studies in Mechanics and Machine Design discipline] / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Józef GIERGIEL // W: KMP 2007 : I Kongres Mechaniki Polskiej : 28–31 sierpnia 2007 r., Warszawa : streszczenia referatów / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Warszawa : s. n., 2007. — ISBN: 978-83-7207-702-8. — S. 175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza planów studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn[Academic program analysis of engineering studies in Mechanics and Machine Design discipline] / Jerzy Bajkowski, Józef GIERGIEL, Zenon JĘDRZYKIEWICZ // W: KMP 2007 [Dokument elektroniczny] : I Kongres Mechaniki Polskiej : Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. : materiały kongresowe / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Giergiel J. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Aproksymacja charakterystyki przesterowania rozdzielacza suwakowego w diagnostyce stanu jego uszkodzeniaApproximation of directional spool valve control characteristic in fault diagnosis / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Andrzej PODSIADŁO, Jerzy STOJEK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 R. 52 nr 2, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyka i robotyka : prace badawcze Katedry Automatyzacji Procesów[Automatics and robotics : research works in Department of Process Control] / Janusz KOWAL, Zenon JĘDRZYKIEWICZ // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 82–97. — Bibliogr. s. 96–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania laboratoryjne sterowanej przekładni hydrostatycznej dla różnych parametrów konstrukcyjno-ruchowychLaboratory tests of controlled hydraulic transmission for different structure parameters / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Waldemar RĄCZKA // W: Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — ISBN10: 83-86310-10-3. — S. 107–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania modelowe przepływu ciekłego stopu w komorze prasowania ciśnieniowej maszyny odlewniczejInvestigation of liquid alloy flow in die-casting chamber of pressure machine / JĘDRZYKIEWICZ Z., PLUTA J., STOJEK J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 352–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania modelowe zjawisk przepływowych w komorze prasowania zimnokomorowej maszyny ciśnieniowejModel testing of flow phenomena in the squeeze chamber of a cold-chamber diecasting machine / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Jerzy STOJEK, Rafał DAŃKO // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 3, s. 222–229. — Bibliogr. s. 229. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie wpływu współczynnika $m$ krzywej prędkości $v=m\cdot y^{2}$ tłoka prasującego na występowanie okluzji powietrza w procesie odlewania ciśnieniowego[Investigation of the influence of \emph {m} coefficient \emph {$v=m\cdot y^{2}$} velocity curve on air entrapment in die-casting process] / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Jerzy STOJEK // W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — ISBN10: 83-914313-8-X. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bloki funkcjonalne w układach hydraulicznychFunctional blocks in hydraulic systems / Marta WOŹNIAK, Zenon JĘDRZYKIEWICZ // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2007 R. 27 nr 2, s. 5–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effect of the control signal parameters on the course of the first phase of the pressure die casting / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Jerzy STOJEK // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 427–430. — Bibliogr. s. 430, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Identification of the pressure casting machine model with the instrumental variable algorithm / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Andrzej PODSIADŁO, Jerzy STOJEK // W: International Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001 / [przygot. do dr. Andrzej Kot, Jarosław Konieczny] ; organizers Department of Process Control. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg. okł. — ISBN10: 8391340074. — S. 583–590. — Bibliogr. s. 590, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Katedra Automatyzacji Procesów[Department of Process Control] / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz KOWAL, Janusz PLUTA, Józef BEDNARCZYK // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 119–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Katedra Automatyzacji Procesów w roku jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej[Department of Process Control in the year of 90th jubilee of AGH University of Science and Technlogy] / Janusz KOWAL, Zenon JĘDRZYKIEWICZ // W: Inżynieria mechaniczna w 90-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej / red. Marian Banaś, Bolesław Karwat ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics. Monografie = [Monographs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 40). — Na s. tyt. dod.: 57 lat 1952–2009 WIMiR. — ISBN10: 83-89772-50-7. — S. 65–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Laboratory station for modeling fluid flow in horizontal diecasting shot sleeves / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Jerzy STOJEK // W: Developments in fluid power control of machinery and manipulators : 2\textsuperscript{nd} international scientific forum : Cracow, Poland 28 June–2 July 2000 / eds. Andrzej Garbacik, Jacek Stecki. — Cracow : Fluid Power Net Publication, 2000. — Opis częśc. wg okł.. — S. 83–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modeling and simulation tests on lift valves operating in the hydraulic system of a pressure casting machineModelowanie oraz badania symulacyjne zaworów wzniosowych pracujących w układzie hydraulicznym odlewniczej maszyny ciśnieniowej / Z. JĘDRZYKIEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 515–519. — Bibliogr. s. 519. — 4th International Conference on Development Trends in Mechanization of Foundry Processes : Cracow, POLAND, OCT 18-20, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Napęd i sterowanie hydrostatyczneHydraulic drive and control / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Jerzy STOJEK, Piotr Rosikowski. — Kraków : Vist Sp. z o. o., 2017. — 557, [1] s.. — Bibliogr. s. 553–557, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-946026-0-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena stanu zużycia pomp wyporowych o stałych wydajnościach na podstawie składowej zmiennej przebiegów ciśnieńEvaluation of the state of wearing of positive-displacement pumps using the variable component of the pressure run / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Mirosław Podolszyński, Andrzej PODSIADŁO, Jerzy STOJEK, Piotr Bargieła // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2003 R. 23 nr 6, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podzespoły hydrostatyczne oraz elementy algorytmu genetycznego w projektowaniu funkcjonalnym układów hydrostatycznychHydrostatic components and elements of the genetic algorithm in functional designing of hydrostatic systems / Marta Woźniak, Zenon JĘDRZYKIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 98 s., [1] k. złoż.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0397) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 87–90, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-380-1. — Do książki dołączono CD-ROM z programem komputerowym HydroCAD-Schematy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Possibilities to assess to wear and tear characteristics in positive-displacement pumps on an example of selected parametric models of outlet pressure variations / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Andrzej PODSIADŁO, Jerzy STOJEK, Roman ORNACKI // W: ICCC'2004 : 5\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 925–932. — Bibliogr. s. 932, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Problems of construction of systems of automation of designing of hydrostatic systems by a method of function blocks / Pavlo Denysyuk, Myhajlo Lobur, Vasyl Tesljuk, Zenon JĘDRZYKIEWICZ // W: CADSM 2003 : dosvìd rozrobki ta zastosuvannâ prilado-tehnologìčnih SAPR v mìkroelektronìcì : materìali VII mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 18–22 lûtogo 2003 L'vìv–Slavs'ke, Ukraïna = CADSM 2003 : the experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the VII\textsuperscript{th} international conference : 18–22 February 2003 Lviv–Slavske, Ukraine / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2003. — ISBN10: 966-553-278-2. — S. 69–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Program komputerowy wspomagający projektowanie schematów układów hydrostatycznych[Computer-aided of hydrostatic systems design] / Marta Woźniak, Zenon JĘDRZYKIEWICZ // W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 16–17 września 2010. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, [2010]. — ISBN: 978-83-87982-54-6. — S. 153–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Projektowanie układów hydraulicznych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychAn application of genetic algorithms in designing the hydraulic systems / Marta WOŹNIAK, Zenon JĘDRZYKIEWICZ // W: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne'2007 : krajowy sektor wobec wyzwań konkurencyjności : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 10–12 października 2007 = Hydraulics and pneumatics'2007 : domestic branch and challenges of competitiveness : international scientific-technical conference / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, cop. [2007]. — ISBN: 978-83-87982-27-0. — S. 126–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Research on the properties of a hydrostatic transmission for different efficiency models of its elements / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Jerzy STOJEK // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 1997 R. 2 č. 4, s. 373–380. — Bibliogr. s. 380

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposoby oceny stanu zużycia elementów hydraulicznych w układach odlewniczych maszyn ciśnieniowychThe methods of hydraulic elements wear estimation in die-casting machines systems / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Jerzy STOJEK // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2004 vol. 24 nr 3 spec., s. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Summ.. — „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” : III międzynarodowa konferencja

 • słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, szereg czasowy, odlewanie cisnieniowe, układ hydrauliczny, holografia akustyczna, analiza cyfrowa sygnału

  keywords: time series, die casting machine, hydraulic elements, near field acoustic holography, technical diagnostic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: