Wykaz publikacji wybranego autora

Zenon Duda, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Budownictwo szybowe[Shaft construction] / Zenon DUDA, Bogdan Kokot, Barbara Przygodzka, Stanisław Siewierski // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 324–336. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Górniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”Mining and conservation protective works in monumental mining workings in “Zejście Kalwaria” on Sobieski level in Salt Mine “Bochnia” / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: zabytkowe obiekty podziemne, Kopalnia Soli Bochnia, górnicze prace zabezpieczające

  keywords: underground monumental objects, Salt Mine Bochnia, conservation works protective

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Historia przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w WieliczceThe history of reconstruction and modernization mediaeval Regis shaft in Wieliczka Salt Mine / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-673-6. — S. 95–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja przebiegu trasy turystycznej w warunkach geologiczno-górniczych dawnych kamieniołomów Kadzielni w KielcachConception of tourist track's rout in geological-mining conditions of abandoned quarry Kadzielnia in Kielce / Zenon DUDA, Sebastian OLESIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 427–440. — Bibliogr. s. 439–440, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCOThe Salt Mine “Bochnia” on the way to World Heritage List UNESCO / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, T. 2 / pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — ISBN: 978-83-7493-459-6. — S. 67–79. — Bibliogr. s. 78–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mury obronne miasta MalborkMalbork city fortified walls / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 191–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_16.pdf

 • słowa kluczowe: mury obronne, tymczasowe prace naprawczo-konserwatorskie, stan techniczny obiektu budowlanego, zabytkowa konstrukcja

  keywords: historic structure, fortified walls, temporary rehabilitation-restoration works, technical condition of building

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • O grocie Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie : [abstrakt][About Dragon's Den of Wawel Hill in Cracow : abstract] / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VI konferencji : Piechowice, 21–23.04.2010 r. / przygotowali: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2010. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • O konserwacji, ochronie i zabezpieczaniu obiektów zabytkowych – teoria i praktyka (konspekt do wykładu monograficznego)[Preservation and protection of historical monuments – theory and practice] / Zenon DUDA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 485–488. — Bibliogr. s. 488, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • O ochronie zabytkowych obiektów górniczych[About protection of antique mining objects] / Zenon DUDA // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 37–42. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • O wzmocnieniu fundamentów Budynku bramnego w Zamku RaciborskimOn strengthening fundaments of Gate Building in Raciborz Castle / Zenon DUDA // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 141–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • O zabezpieczającym działaniu drenażu w masywie górotworuAbout protective drainage in rock mass / Zenon DUDA, Jerzy KUŚNIERZ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 149–164. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena stanu technicznego jaskini Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w KrakowieAbout Dragon's Den of Wawel Hill in Cracow / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — ISBN: 978-83-7493-512-8. — S. 90–101. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ochrona zabytków w krajobrazieHeritage landscape preservation / Zenon DUDA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — ISBN10: 83-903969-3-9. — S. 73–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odwadnianie kopalń[Mine's drainages] / Zenon DUDA, Andrzej Adamek // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 446–453. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problemy geotechniczne ochrony podziemnych i naziemnych obiektów zabytkowychGeotechnological problems of protection ground and underground antique historic objects / Zenon DUDA, Tadeusz MIKOŚ // W: Geotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych : materiały konferencyjne XXII [dwudziestej drugiej] Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu Karpacz, 15–19 marca 1999 r. — Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 62–63, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proces rewaloryzacji nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku MalborkThe process of restoration of wharf in the region of Malbork Castle Complex / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4212–4219. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4219, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekonstrukcja, budowla hydrotechniczna, nadbrzeże, proces rewaloryzacji

  keywords: reconstruction, hydrotechnic construction, process of restoration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Proces wpisywania dóbr na listę światowego dziedzictwa w aspekcie pradziejowych kopalni krzemienia w KrzemionkachThe process of entry of goods on the UNESCO world heritage in the aspect of prehistoric flint mines in Krzemionki / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8811–8820. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8820, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach, wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa, Lista światowego dziedzictwa UNESCO

  keywords: prehistoric flint mines in Krzemionki, UNESCO World Heritage List, operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Profesorowie Zalewski i Strzelecki – prekursorzy górniczych metod zabezpieczania najcenniejszych podziemiProfessors Zalewski and Strzelecki – forerunners of mining methods to secure the most valuable underground objects / Zenon DUDA, Janusz CHMURA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ochrona zabytków, Zalewski Feliks, Strzelecki Zbigniew

  keywords: monuments protection, Zalewski Feliks, Strzelecki Zbigniew

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rekonstrukcja nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork na wschodnim brzegu Nogatu[Reconstruction of the wharf in the area of Malbork Castle complex on the eastern shore of the river Nogat] / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Revitalization of Plauen's Dike within the historical defence walls of the Malbork Castle Museum in MalborkRewitalizacja wałów von Plauena w obszarze zabytkowych murów obronnych Zespołu Zamkowego w Malborku / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 131–136. — Bibliogr. s. 135–136, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rewitalizacja wałów von Plauena w obszarze zabytkowych murów obronnych Zespołu Zamkowego w Malborku[Revitalization of von Plauen's Dike within the historical defence walls of the Malbork Castle Museum in Malbork] / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 81–83. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Stan techniczny zagrożonych zabytkowych murów obronnych i \emph{Magazynu solnego} w OlsztynieTechnical condition of monumental castle wall and “Salt store house” in Olsztyn / Zenon DUDA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 339–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ścianka oporowa dla umożliwienia wykonania hydroizolacji Arkad Kubickiego przy Zamku Królewskim w WarszawieRetaining partition allowing to construct hydro-isolation of Kubicki Arcades at Royal Castle in Warsaw / Zenon DUDA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2000 R. 6 nr 1, s. 39–43. — Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The historic Regis shaft in the Wieliczka Salt Mine – its history and present state / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: 11. Altbergbau–Kolloquium und 7. Konferenz Erbe und Geschichte des Bergbaus : 700 Jahre Kupfererzbergbau in Niederschleisen : 03. bis 05. November 2011, Wrocław. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2011. — ISBN: 978-3-86797-128-7. — S. 427-436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The Neolithic flint mines in Krzemionki – problems of conservation and adaptation for didactic and tourism exhibition / Zenon DUDA, Janusz Wojciech Kotasiak // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 66. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : the mine as a witness to history and a monument of technology : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / ed. Ludomir Wiśniewski. — Zabrze : M-Studio s. c., 2008. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — Na okł.: Wieliczka, Poland 10.09.2008. — ISBN: 978-83-88427-81-7. — S. 203–223. — Bibliogr. s. 222–223, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: