Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Pytel, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0486-4696 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 36483389800

PBN: 5e70920b878c28a04738eff8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111, z ogólnej liczby 112 publikacji Autora


1
 • Badanie produktów hydratacji metakaolinitu w obecności jonów wapniowych i aktywatorów chemicznych w warunkach hydrotermalnychInvestigation of metakaolin hydration products in the presence of calcium ions and chemical activators under hydrothermal conditions / Zdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2003 R. 8/70 nr 3, s. 152–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie wpływu obecności hydrogranatów na właściwości wyrobów wapienno-piaskowychInvestigations on the influence of hydrogarnets presence on the properties of sand-lime bricks / Zdzisław PYTEL // W: MATBUD'2011 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : VI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2011 = MATBUD'2011 : material problems in civil engineering : the sixth conference : Cracow, Poland, June 20–22, 2011 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : [PK], 2011. — ISBN: 978-83-7242-607-9. — S. 321–330. — Bibliogr. s. 330, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie wpływu zawartości i uziarnienia mułków chalcedonitowych na jakość tworzyw wapienno-piaskowychInfluence of content and granulation of chalcedonite sludge on quality of sand-lime bricks / Zdzisław PYTEL // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 439–446. — Bibliogr. s. 446, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cegły silikatowe wysokiej wytrzymałości[Silicate bricks of high strength] / Zdzisław PYTEL // Warstwy Dachy i Ściany ; ISSN 1644-2555. — 2008 nr 1, s. 54–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Characteristic features of ceramic materials containing used moulding sand / PYTEL Z. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 197–198. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 928–936. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). — Bibliogr. s. 935–936, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Characteristic features of ceramic materials containing waste moulding sandCharakterystyka tworzyw ceramicznych zawierających odpadowe piaski odlewnicze / Zdzisław PYTEL // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 64–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych ze spoiwem organicznymCharacteristic of ceramic materials obtained with used moulding sands containing organic binders / Z. PYTEL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 153–162. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiegoCharacteristic of clinker bricks manufactured using thermally modified carbon clay shale / PYTEL Z., STOLECKI J. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiegoCharacteristics of clinker bricks manufactured from thermally modified carboniferous clay shale / Zdzisław PYTEL, Józef STOLECKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 R. 64 nr 2, s. 261–271. — Bibliogr. s. 270–271, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Chemical resistance of cements containing ashes from fluidised bed combustion installations / Zdzisław PYTEL // W: ibausil : 15. Internationale Baustofftagung : 24.–27. September 2003 Weimar Bundesrepublik Deutschland : Tagungsbericht, Bd. 1 / Red. H.-B. Fischer ; Bauhaus – Universität Weimar. F. A. Finger – Institut für Baustoffkunde. — Weimar : BU FIB, 2003. — S. 1-0625–1-0634. — Bibliogr. s. 1-0634, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • DTA studies of phases synthesized in the system $CaO-MgO-SiO_{2}-H_{2}0$ / Zdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY // Silicates Industriels ; ISSN 0037-5225. — Tytuł poprz.: Verre et Silicates Industriels. — 2000 vol. 65 N$^{rs}$ 7–8, s. 81–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of metakaolinite on strength and chemical resistance of cement mortars / J. MAŁOLEPSZY, Z. PYTEL // W: Durability of concrete : proceedings fifth international conference 2000 CANMET/ACI : Barcelona, Spain, 2000, Vol. 1 / ed. V. M. Malhotra. — Farmington Hills : American Concrete Institute, 2000. — (ACI International ; SP-192). — S. 189–204. — Bibliogr. s. 195–196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of mineral admixtures on some properteis of sand-lime bricks / Z. PYTEL, J. MAŁOLEPSZY // W: WASCON 2000 : Waste Materials in Construction : proceedings of the international conference on the science and engineering of recycling for environmental protection : Harrogate, England 31 May–1–2 June 2000 / eds. G. R. Woolley, J. J. J. M. Goumans, P. J. Wainwright. — Amsterdam [etc.] : Pergamon, 2000. — (Waste Management Series ; ISSN 1478-7482 ; vol. 1). — S. 371–382. — Bibliogr. s. 382, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of mineral admixtures on the structure and microstructure of autoclaved materials / Zdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY // W: Conference to celebrate the contribution of Hal Taylor to cement and concrete science : 20–23 June 2004, Les Diablerts – Switzerland / École Polytechnique Fédérale de Lausanne. — [Switzerland : s. n.], 2004. — S. [1–7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • Heat evolution in hydrated cementitious systems admixtured with different set controlling components / W. NOCUŃ-WCZELIK, Z. PYTEL // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Hydration of metakaolin in the presence of calcium ions and other activators under hydrothermal conditions / Z. PYTEL, J. MAŁOLEPSZY // W: Science of cement and concrete : Kurdowski Symposium : Kraków June 20–21, 2001 / ed. Wiesław Kurdowski, Marek Gawlicki. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080786. — S. 47–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of hydrogarnets of ${C_{3}AH_{6}}$ series on autoclaved sand-lime bricks properties / Zdzisław PYTEL // W: 57\textsuperscript{th} annual scientific conference : scientific problems of civil engineering : Rzeszów–Krynica, Poland, 18–22 September 2011 : proceedings / eds. Leonard Ziemiański, Aleksander Kozłowski, Szczepan Woliński. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-671-9. — S. 126–127. — Bibliogr. s. 127. — Toż W: 57 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB [Dokument elektroniczny] : normy konstrukcyjne w budownictwie: nauka, praktyka, edukacja : Rzeszów–Krynica, 18–22 września 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: htm, pdf, Streszczenia). — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Influence of mineral admixtures on properties, structure and microstructure of autoclaved materials based on bottom ashes / Z. PYTEL // W: 17. ibausil : 17 international baustofftagung : 23.–26. September 2009 : Weimar, Bundesrepublik Deutschland : Tagungsbericht, Bd. 2 / Red. H.-B. Fischer, K.-A. Bode ; F. A. Finger–Institut für Baustoffkunde, Bauhaus–Universität. — Weimar : FAF. IB. BU, cop. 2009. — ISBN: 978-3-00-027265-3. — S. 2-0949–2-0960. — Bibliogr. s. 2-0959–2-0960, Abstr.. — Toż. W: 17. ibausil [Dokument elektroniczny] : international conference on Building materials : 23. – 26. September 2009 in Weimar / Bauhaus-Universität, F. A.Finger-Institut für Baustoffkunde. — [Weimar : FAF. IB. BU, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1-12]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Influence of waste glass powder addition on the microstructure and mechanical properties of autoclaved building materials / Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK, Grzegorz MALATA, Zdzisław PYTEL // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 2 art. no. 434, s. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/2/434/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainability, autoclaved aerated concrete, tobermorite, sand-lime brick, waste glass powder, waste glass cullet, mineral additive

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15020434

23
 • Investigation of physical properties of sand-lime bricks produced with addition of ground limestone / Z. PYTEL // W: WASCON 2006 : sixth international conference on the Environmental and technical implications of construction with alternative materials science and engineering of recycling for environmental protection : Belgrade, Serbia & Montenegro, May 30 – June 2, 2006 : [proceedings] / eds. Marina Ilic [et al.] ; Technology Transfer Promotion ISCOWA TTPI Foundation. — [Belgrade : Institute of General and Physical Chemistry], [2006]. — S. 415–425. — Bibliogr. s. 425, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Korozja siarczanowa cementów portlandzkich zawierających popioły denneThe sulphate corrosion of cements containing bottom ashes / Zdzisław PYTEL // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 6, s. 319–321. — Bibliogr. s. 321. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Masa do wytwarzania autoklawizowanego materiału budowlanego[Pasty premix for obtaining an autoclaved building material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Zdzisław PYTEL. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C04B 28/20. — Polska. — Opis patentowy ; PL 185500 B1 ; Udziel. 2002-10-04 ; Opubl. 2003-05-30. — Zgłosz. nr P.322878 z dn. 1997-10-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL185500B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: