Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Kłeczek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Aktywność sejsmiczna górotworu GZW i LGOM i jej skutki w podziemnych wyrobiskach górniczychSeismic activity of the rock-mass in Legnica–Głogów and Upper Silesian basins and its effects in the underground mine headings / Zdzisław KŁECZEK // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2005 nr 2, s. 33–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność sejsmiczna górotworu GZW i LGOM i jej skutki w podziemnych wyrobiskach górniczych[Seismic activity of the rock-mass in Legnica–Głogów and Upper Silesian basins and its effects in the underground mine headings] / Zdzisław KŁECZEK // W: Głębokie złoże 2005 : wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych warunkach geotermicznych : Jugowice, 14–17 czerwca 2005 : materiały piątej konferencji / red. Anna Antoniuk ; Komitet Górnictwa PAN, KGHM Polska Miedź S. A., KGHM Cuprum Sp. z o. o.. — Wrocław : KGHM Cuprum Sp. z o. o., [2005]. — S. 15–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dynamiczne przejawy ciśnienia górotworu towarzyszące eksploatacji węgla kamiennego i rud miedzi w PolsceDynamic symptoms of ground pressure accompanying the hard coal and copper ore mining in Poland / Zdzisław KŁECZEK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2004 nr 9, s. 25–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Abstr., Rez.. — „Nowoczesne systemy i urządzenia dla przemysłu wydobywczego służące poprawie bezpieczeństwa” : konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 22–24 września 2004 r. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of underground working stability loss on mining machines and equipmentWpływ utraty stateczności wyrobiska podziemnego na znajdujące się w nim maszyny i urządzenia górnicze / Zdzisław KŁECZEK // W: State of the art, reliable and safe mechanical systems in the light of the European Union requirements : 4\textsuperscript{th} international scientific and technical conference : 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} November, 2003, Szczyrk, Poland / Komag Mining Mechanization Centre. — [Poland : KOMTECH], [2003]. — S. 119–130. — Bibliogr. s. 129, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geomechaniczna analiza przyczyn wstrząsu górotworu zaistniałego w dniu 5. 08. 2005 w rejonie pola eksploatacyjnego G-1/7 O/ZG „Rudna”Geomechanical analysis of reasons of rock-mass tremor which took place on 5. 08. 2005 in G-1/7 mining field region of “Rudna” mine / Zdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2005 nr 4, s. 13–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Grupowe strzelanie przodków jako element profilaktyki tąpaniowej w kopalniach rud miedzi LGOMGroup face blasting as an element of bumps prevention in the LGOM copper mines / Zdzisław KŁECZEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 153–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rudy miedzi, LGOM, kopalnie, wstrząsy górotworu, tąpnięcia

  keywords: LGOM, tremors, quarries, bumps , copper mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kierunek eksploatacji złoża rud miedzi a zagrożenie sejsmiczne w kopalniach KGHM Polska Miedź S. A.Mining direction of copper ore deposit and the seismic hazard in mines of the Mining and Metallurgical Copper Conglomerate (KGHM) Polish Copper plc. / Zdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA // W: TĄPANIA 2004 : nowe rozwiązania w zakresie profilaktyki tąpaniowej i metanowe : XI międzynarodowa konfrencja naukowo-techniczna : 8–10. 11. 2004, Ustroń, Polska = ROCKBURSTS 2004 : new solutions in the field of rockburst and methane prevention : XI international scientific-technical conference / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych ; Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN ; Sekcja ds. Tąpań Komisji Górniczej PAN. Oddział Katowice. — Katowice : GIG, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387610682. — S. 113–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w PolsceChoice of a site for an undergound repository of radioactive wastes in Poland / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2004 t. 52 nr 8/1, s. 649–652. — Bibliogr. s. 652

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metody profilaktyki tąpaniowej oraz sposoby oceny górotworu[Methods of the rock burst prevention and rock-mass evaluation] / Zdzisław KŁECZEK // W: Sesja historyczna z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Zakładów Górniczych „Rudna” : Lubin, 3 września 2004 roku / red. nauk. Aldona Skowrońska, Monika Konieczyńska-Sosnowska ; KGHM [Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi] Polska Miedź S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”. — [Polska : s. n.], [2004]. — Na k. tyt. dodatkowo: 30 lat Rudna. — S. 19–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Needs and possibilities of constructing an underground radioactive waste disposal site in PolandPotrzeby i możliwości budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara Zeljaś // W: KOMEKO 2003 : technology at the service of environment : 17–19.03.2003, Vol. 2 / KOMAG Mining Mechanization Centre. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 19–33. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pełzanie soli kamiennej a stateczność podziemnej kawerny magazynowej gazuCreep of rock salt and stability of the underground cavern for gas storage / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2004 nr 1, s. 117–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Perspektywa zagospodarowania złoża soli kamiennej[Perspectives of rock salt deposit development] / Zdzisław KŁECZEK, Piotr Kijewski // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 453–455. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Podziemne magazynowanieUnderground storage / Zdzisław KŁECZEK, Alfons Radomski, Dagmara ZELJAŚ. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005. — 98 s.. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; [nr] 9). — Bibliogr. s. 94–97, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-920972-8-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podziemne składowanieUnderground warehousing / Zdzisław KŁECZEK, Alfons Radomski, Dagmara ZELJAŚ. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005. — 72 s.. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; [nr] 10). — Bibliogr. s. 67–71, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-920972-9-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska[Underground storage of dangerous wastes in Poland as a challenge to environmental engineering] / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // W: KOMEKO 2005 : zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych : nowoczesne systemy, techniki i technologie : 15–17. 03. 2005 r., T. 2 / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Profilaktyka erozyjna skarp ziemnych i dróg transportowych na przykładzie składowiska odpadów flotacyjnych „Żelazny Most”Erosion prevention of the earth slopes and transport roads on the example of the “Żelazny Most” tailings impoundment / Zdzisław KŁECZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 7, s. 216–219. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Prognozowanie wstrząsów górotworu w kopalniach rud miedzi LGOM [Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego]Rock mass tremors prediction in the LGOM copper mines / Zdzisław KŁECZEK // W: Tąpania 2002 : stan badań i profilaktyki : międzynarodowe sympozjum naukowo-techniczne : 12–15.11.2002, Ustroń, Polska : referaty = Rockbursts 2002 : research and prevention systems ; international scientific-technical symposium : proceedings / Główny Instytut Górnictwa. Centrum Bezpieczeństwa Górniczego ; Polska Akademia Nauk. Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa. — Katowice : GIG, 2002. — S. 139–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Abstr., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Prowadzenie robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami[Mining operations carried out under rock bumps hazard] / Zdzisław KŁECZEK, Kazimierz Mrozek, Stanisław Siewierski // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 403–414. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Prowokowanie wstrząsów górotworu jako metoda profilaktyki tąpaniowej w kopalniach LGOMRock-mass bumps provocation as a method of tremors prevention in the LGOM mines / Zdzisław KŁECZEK // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2003 nr 1, s. 53–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wstrząsy górotworu, kopalnie LGOM

  keywords: rock-mass bumps, LGOM mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennegoScenarios of technological development of mechanization of main production processes in the hard coal mining industry / red. nauk. Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł ; współaut.: Jerzy Antoniak, Piotr GOSPODARCZYK [et al.], Antoni KALUKIEWICZ [et al.], Krzysztof KOTWICA [et al.], Zdzisław KŁECZEK [et al.]. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2008. — 90 s.. — (Seria: Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne. Monografia ; nr 1). — Bibliogr. s. 83–86, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-60708-20-0. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Skuteczność metod czynnej profilaktyki tąpaniowej w warunkach kopalń LGOMEfficiency of the active rock bumps prevention methods in LGOM mines / Zdzisław KŁECZEK // W: Wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych warunkach geotermicznych : materiały czwartej konferencji : Duszniki Zdrój 25–28 czerwca 2002 / red. Anna Antoniuk ; KGHM Polska Miedź SA w Lublinie ; Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. ; Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : CBPM „Cuprum” Sp. z o.o., 2002. — S. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze ochronnym szybu górniczego[Method for the underground exploitation of single bed deposits in protecting pillar of a pit shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: POPIOŁEK Edward, DŻEGNIUK Bogdan, NIEDOJADŁO Zygmunt, OSTROWSKI Janusz, KŁECZEK Zdzisław, ZORYCHTA Andrzej, PIWOWARSKI Wiesław, Pluciński Piotr, Stankiewicz Andrzej, Dębkowski Rafał, Wróbel Jerzy. — Int.Cl.: E21C 41/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 380047 A1 ; Opubl. 2008-01-07. — Zgłosz. nr P.380047 z dn. 2006-06-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 1, s. 13–14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL380047A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu[The manner of underground exploitation of deposit of usable minerals, especially copper ores with single layer deposit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KŁECZEK Zdzisław, POPIOŁEK Edward, NIEDOJADŁO Zygmunt, OSTROWSKI Janusz, HEJMANOWSKI Ryszard. — Int.Cl.: E21C 41/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382608 A1 ; Opubl. 2008-12-22. — Zgłosz. nr P.382608 z dn. 2007-06-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 26, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382608A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu[The manner of underground exploitation of deposit of usable minerals, especially copper ores with single layer deposit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław KŁECZEK, Edward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Janusz OSTROWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI. — Int.Cl.: E21C 41/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214250 B1 ; Udziel. 2012-11-21 ; Opubl. 2013-07-31. — Zgłosz. nr P.382608 z dn. 2007-06-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214250B1.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja złoża rud miedzi, eksploatacja złoża minerałów

  keywords: exploitation of copper ore deposit, exploitation of mineral deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: