Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Gałaś, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Adaptacyjne metody predykcji mierników procesu wydobywczo-przeróbczego na podstawie szeregów czasowychAdaptive methods for the prediction of indicators in mining and working processes with the use of time series / Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prognozowanie ekonomiczne, modele adaptacyjne, predykcja mierników procesu wydobywczo-przeróbczego

  keywords: economic forecasting, adaptive models, prediction of indicators in the process of mining and working

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza energochłonności procesu produkcyjnego w kopalni „Klęczany”Analysis of production process energy consumption in “Klęczany” mine / Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2003 t. 59 nr 11, s. 55–58. — Bibliogr. s. 57–58, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza energochłonności procesu wydobywczo-przeróbczego słabo zwięzłego piaskowcaAnalysis of mining-preparation process of soft sandstone / Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2007 t. 63 nr 2, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza kosztów pracy w kopalni „Klęczany” - producenta skalnych kruszyw drogowychAnalysis of labour costs at “Klęczany” mine - producer of crushed rock aggregates for road building / Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 10, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: ekonomika górnictwa, produkcja kruszyw skalnych

  keywords: economics of mining, open cut rock mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza popytu na naturalne kruszywa piaszczysto-żwiroweAnalysis of demand for natural sandy-gravel aggregate / Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 1–2, s. 47–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza sprzedaży wyrobów kamiennych kopalni „Wisła”Stone products sale of „Wisła” mine / Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2004 t. 60 nr 5, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza sprzedaży wyrobów kopalń surowców mineralnychSales analysis of products of mineral mines / Zdzisław GAŁAŚ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-903969-2-0. — S. 119–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza sprzedaży wyrobów wybranych kopalń łamanych kruszyw drogowychThe analysis of sale productions selected mines of broken stones road / Aneta GRÓDEK, Zdzisław GAŁAŚ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 5, s. 55–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — Laureaci V edycji konkursu „Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych / pod red. Leszka Kurcza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza zadłużenia odkrywkowych kopalń skalnych surowców drogowychAnalysis of indebtedness of open-cast mines of rock raw materials used in road construction / Zdzisław GAŁAŚ // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the enterprise's management process in the face of globalization : theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN: 978-83-927790-0-1. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie i ocena jakości skalnych kruszyw drogowychTesting and assessment of road rock aggregates / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Wojciech Miśkiewicz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 180–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie i ocena skuteczności stosowania rabatów w przedsiębiorstwach górniczychResearch and assesment of the effectiveness of the application the rebate policy in mining enterprises / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / oprac. i red. nauk. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — ISBN: 978-83-65173-16-4 ; e-ISBN: 978-83-65173-17-1. — S. 367–372. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Cz. 1Examination of financial liquidity of opencast mines of road building rock raw materials / Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 9–10, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Cz. 2Examination of financial liquidity of opencast mines of road building rock raw materials / Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 11–12, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Charakterystyka pierwotna pola eksploatacyjnego Kopalni Siarki „Jeziórko”[The primary characteristic of Sulphur Mine ”Jeziórko” exploited field] / Zdzisław GAŁAŚ // W: Siarka rodzima – geologia, górnictwo, ekonomika i ochrona środowiska : Kraków, 16–17 czerwca 1994 r. : sympozjum / red. z. Stanisław Hajdo ; Zakład Technologii Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie. — [Kraków : s. n], [1994]. — ISBN10: 83-9022089-2-X. — S. 53–66. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Charakterystyka techniczno-ekonomiczna kopalni „Klęczany” w procesie transformacji gospodarki polskiejTechnical-economic characteristics of the mine „Klęczany” in the process of the transformation of Polish economy / Zdzisław GAŁAŚ, Jerzy Zmieniewicz // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Zakopane, 27–30 listopada 1997 roku = Restructuring and competitiveness of enterprises : papers from the international scientific conference / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, [et al.]. — Kraków : [AE], 1997. — ISBN10: 83-901550-6-0. — S. 459–468. — Bibliogr. s. 468, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Czy kopalnie mogą być efektywniejsze?[Can mines be more effective?] / Zdzisław GAŁAŚ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2009 nr 6, s. 60–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Działalność naukowo-badawcza w zakresie ekonomiki i diagnostyki przedsiębiorstw[Research activity in the area of business economics and enterprise diagnostics] / Zdzisław GAŁAŚ // W: Materiały konferencyjne sesji naukowej z okazji Jubileuszu 90-lecia Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle : Kraków, 18 września 2012 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2012. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Działania kopalni „Krupiński” dla ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowiskoActivities of ”Krupinski” mine for limitation of disadvantageous influence on environment / Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 3, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ., Zsfassung., Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Działania organizacyjne i technologiczne w podnoszeniu efektywności produkcji kruszyw łamanychOrganizational and technological activities leading to improved effectivness of crashed stone production / Zdzisław GAŁAŚ, Jerzy Zmieniewicz // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2003 R. 45 nr 7–8, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Działania restrukturyzacyjne w Zakładzie Górniczym „Trzebionka”Restructuring activities at Mining Plant „Trzebionka” / Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 7–8, s. 36–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Zsfassung, Rés, Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Efektywna produkcja kruszyw bazaltowych[Efficient production of basalt aggregates] / Zdzisław GAŁAŚ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 6, s. 54–57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Efektywność finansowa producenta naturalnych kruszyw łamanychFinancial effectiveness of a manufacturer of natural crushed-stone aggregates / Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 49–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Efektywność produkcji bazaltowych kruszyw drogowych[Effectivenes of basalt crushed rock aggregates production] / Zdzisław GAŁAŚ // W: Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego pod hasłem Górnictwo odkrywkowe w I połowie XXI wieku - szanse i wyzwania : Kraków, 9–10 września 2010. Z. 1, Górnictwo odkrywkowe / red. wyd. Mariusz Sierpień. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-88316-95-1. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: