Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Tajchman, dr

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Badania nad optymalnym wykorzystaniem odpadów przemysłu hutniczego[Studies on optimal utilization of metallurgical industry wastes] / Zbigniew TAJCHMAN, Barbara TORA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie możliwości utylizacji pozostałości po recyklingu odpadów szklanych w produkcji kruszywa piaskowcowegoInvestigation on possibilities of glass recycling residue utilisation in sandstone aggregate production / Alicja NOWAK, Barbara TORA, Zbigniew TAJCHMAN, Barbara PESZKO // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_27.pdf

 • słowa kluczowe: recykling odpadów szklanych, kruszywo piaskowcowe, produkcja szkła

  keywords: glass recycling, sandstone aggregate, glass production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznychInvestigations on possibilities of obtainment of ferric pigments from metallurgical wastes / Barbara TORA, Marian Kurzac, Zbigniew TAJCHMAN // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2009 t. 11 cz. 1, s. 571–582. — Bibliogr. s. 581, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznych[Investigations on possibilities of obtainment of ferric pigments from metallurgical wastes] / Barbara TORA, Marian Kurzac, Zbigniew TAJCHMAN // W: IX Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska : Koszalin–Darłówko, 2009 = IX National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering / red. Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. — Na k. tyt. dod.: Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr hab. inż. Tadeusza Piecucha 01.05.1969–30.04.2009. — ISBN: 978-83-7365-170-8. — S. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie zależności podatności na mielenie od wybranych parametrów węgla kamiennegoInvestigation on dependence of grindability on chosen parameters of hard coal / Barbara TORA, Peter Fecko, Alicja NOWAK, Zbigniew TAJCHMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 285–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_27.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, podatność na mielenie, indeks Hardgrove'a

  keywords: hard coal, Hardgrove index, gridability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarka odpadami górniczymi w Kopalni Węgla Kamiennego Janina[The mining waste management in the Janina Coal Mine] / Marcin Bożek, Zbigniew TAJCHMAN, Barbara TORA // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 25.–26. 11. 2010, Ostrava / VŠB-Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB-TU, 2010. — ISBN: 978-80-248-2325-6. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gospodarka odpadami w Polsce[Waste management in Poland] / Barbara TORA, Marian Kurzac, Zbigniew TAJCHMAN // W: Recyklace odpadů XI : 6.–7.12.2007, Košice, 2 / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — ISBN: 978-80-248-1676-0. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwość wykorzystania odpadów przemysłu hutniczego do produkcji pigmentów dla materiałów budowlanychUtilisation of metallurgical wastes as a pigment for the concrete production / Zbigniew TAJCHMAN, Barbara TORA, Karol Nowakowski // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 295–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Oczyszczanie wód odpadowych z procesu odzysku srebra z odpadów przemysłu fotochemicznegoRefinement of sludge orginating from process of silver recovery in photo-chemical industry / Zbigniew TAJCHMAN, Barbara TORA, Marian Kurzac // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 235–249. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Program dostosowania technologii do wymagań dyrektywy IPPC na przykładzie Zakładów Chemicznych w Jaworznie[Programme of technology adaptation to the requirements of the IPPC Directive on the example of the Chemical Plant in Jaworzno] / Barbara TORA, Marcin Kurzac, Zbigniew TAJCHMAN // W: KOMEKO 2005 : zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych : nowoczesne systemy, techniki i technologie : 15–17. 03. 2005 r., T. 2 / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Regresyjny model procesu klasyfikacji ziaren skrajnie drobnychRegressive model of ultrafine particles classification process / Zbigniew TAJCHMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 299–308. — Bibliogr. s. 308, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_26.pdf

 • słowa kluczowe: klasyfikacja przepływowa, fizykochemiczne parametry, analiza regresji

  keywords: flowing classification, physicochemical parameters, regression analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The new technology of waste water from photochemical process treatement / Zbigniew TAJCHMAN, Barbara TORA, Marian Kurzac // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Utylizacja olejów przepracowanych[Utilisation of used oils] / Marian Kurzac, Barbara TORA, Zbigniew TAJCHMAN // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 257–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ zmian pH środowiska na agregację ziarn drobnych w procesie klasyfikacjiThe influence of environment pH changes on finest particles aggregation in classification process / Zbigniew TAJCHMAN // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1795. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 284, s. 119–131. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ zmiennych fizyko-chemicznych parametrów środowiska na agregację ziarn drobnych w procesie klasyfikacjiThe influence of environment changes on finest particles aggregation in classification process / Zbigniew TAJCHMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 265–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_25.pdf

 • słowa kluczowe: parametry fizykochemiczne, klasyfikacja pionowo-prądowa, ziarna ultradrobne

  keywords: physicochemical parameters, ultrafine grains, vertical stream classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie procesu wymiany jonowej do oczyszczania wód odpadowych z procesów fotochemicznychIon exchange method for waste water from photochemical processes decontamination / TAJCHMAN Zbigniew, TORA Barbara, Marian Kurzac // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 38–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: