Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Szklarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8232-8699 orcid iD

ResearcherID: DWT-8515-2022

Scopus: 15768537300

PBN: 5e709208878c28a04738ee49

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • Badania procesów elektrochemicznych i chemicznych na granicy faz metal/roztwórThe electrochemical and chemical processes at metal/solution interfaces / M. STAROWICZ, H. KRAWIEC, E. PRONIEWICZ, J. BANAŚ, A. ŁUKASZCZYK, B. GRYSAKOWSKI, G. PALUMBO, U. LELEK-BORKOWSKA, Z. SZKLARZ, D. ŚWIĘCH // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 117–140. — Bibliogr. s. 136–140, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja, nanocząstki, elektrochemia, anodowe roztwarzanie, elektrochemiczna synteza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Combining the electrochemical microcell technique and the electron backscatter diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution / H. KRAWIEC, Z. SZKLARZ // W: EMCR 2015 : 11\textsuperscript{th} international symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research : May 24–29, 2015, Tróia, Portugal : programme and book of abstracts. — [Portugal : Sociedade Portuguesa de Materiais], [2015]. — S. 10

 • keywords: aluminium, corrosion, EBSD, microcell technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Combining the Electrochemical Microcell Technique and the Electron Backscatter Diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution / Halina KRAWIEC, Zbigniew SZKLARZ // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2016 vol. 203, s. 426–438. — Bibliogr. s. 437–438, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-07. — tekst: http://goo.gl/NiXXZC

 • keywords: microstructure, plastic deformation, pitting corrosion, crystallographic orientation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.electacta.2016.03.030

6
 • Corrosion behaviour of AlMg as-cast aluminium alloy under straining condition studied using microcapillary technique and strain microgauges / Halina KRAWIEC, Zbigniew SZKLARZ, Vincent Vignal // W: EUROCORR 2013 [Dokument elektroniczny] : for a blue sky : European Corrosion Congress : the annual event of the European Federation of Corrosion : 1–5 September, Estoril, Portugal. — Wersja do windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Na CD dod.: event nr 343. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Corrosion behaviour of $Fe-Cr-Si$ alloys with different of silicon content in $NaCl$ water solution / G. PALUMBO, Z. SZKLARZ, B. KALANDYK, M. KAWALEC, M. STAROWICZ // W: ICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — Dysk Flash. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: ferritic stainless steel, silicon, iron-chromium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Coupling of EBSD measurements and microcapillaries technique to study the influence of crystallographic grains orientation on electrochemical behaviour of Al and AlMg2 / H. KRAWIEC, Z. SZKLARZ // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015. — ISBN: 978-83-60514-23-8. — S. 49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Effect of the cooling rate on the electrochemical behaviour of 2017 aluminium alloy / Zbigniew SZKLARZ, Halina KRAWIEC, Łukasz Rogal // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2016 vol. 40 no. 1–2, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Rés.. — 17\textsuperscript{th} international French-Polish seminar on reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3166/acsm.40.25-32

10
 • Effect of the crystallographic orientation of grains and mechanical stress on the corrosion resistance of pure aluminum in sodium chloride solution / Halina KRAWIEC, Zbigniew SZKLARZ // W: EUROCORR 2015 [Dokument elektroniczny] : earth, water, fire, air, corrosion happens everywhere! : European Corrosion Congress : 6–10 September 2015, Graz, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Electrochemical behavior in chlorides of the T6 heat treated ZE41A magnesium alloy thixo-cast / Zbigniew SZKLARZ, Magdalena BISZTYGA, Halina KRAWIEC, Łukasz Rogal // W: 7\textsuperscript{th} Kurt-Schwabe-Symposium : 4–7 September 2016, Mittweida, Germany : book of abstracts. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Global and local investigations of the electrochemical behavior the T6 heat treated Mg-Zn-RE magnesium alloy thixo-cast / Zbigniew SZKLARZ, Magdalena BISZTYGA, Halina KRAWIEC, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Łukasz Rogal // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2017 vol. 405, s. 529–539. — Bibliogr. s. 538–539, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-14. — tekst: https://goo.gl/8AJryb

  orcid iD
 • keywords: EIS, rare earth elements, magnesium alloy, thixoforming, pitting corrosion, microcapillary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsusc.2017.02.076

14
 • Influence of applied strain on the microstructural corrosion of AlCu4Mg1 As-cast aluminium alloy / Halina KRAWIEC, Vincent Vignal, Zbigniew SZKLARZ // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2008 vol. 33 Suppl. 1, s. 107–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr., Rés.. — Zastosowano procedurę peer review. — 15th French-Polish seminar on Reactivity of solids : June 30–July 2, 2008, Dijon, France / eds. Florence Baras [et al.]. — Paris : Editions Scientifiques Medicales Elsevier, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Influence of chitosan coatings on the corrosion resistance of magnesium alloys in sodium sulphate solutionsWpływ powłok chitozanowych na odporność korozyjną stopów magnezu w roztworze siarczanu sodu / Halina KRAWIEC, Zbigniew SZKLARZ, Valentin Tissier // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 vol. 60 nr 11, s. 368–371. — Bibliogr. s. 371

  orcid iD
 • słowa kluczowe: stopy magnezu, korozja wżerowa, powłoki chitozanowe

  keywords: magnesium alloys, pitting corrosion, chitosan coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/41.2017.11.3

17
18
 • Influence of mechanical deformation on local electrochemical behaviour of as-cast AlMg2 alloy in 0.1M NaCl and 0.1M $Na_{2}SO_{4}$ / Zbigniew SZKLARZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal // W: “Advances in chemical and mechanical engineering” : 13\textsuperscript{th} international symposium of students and young mechanical engineers : Gdańsk, 20\textsuperscript{th}–22\textsuperscript{nd} May 2010 / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Chemical Faculty, [etc.]. — Gdańsk : Faculty of Mechanical Engineering. Gdansk University of Technology, 2010. — ISBN: 978-83-88579-42-4. — S. 354–362. — Bibliogr. s. 361–362, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Influence of plastic deformation on the corrosion behaviour of as-cast AlMg2 and AlCu4Mg1 aluminium alloys in NaCl solution / Vincent Vignal, Halina KRAWIEC, Zbigniew SZKLARZ // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2015 vol. 227, s. 15–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.. — Corrosion 2014 : international scientific conference : Gliwice, 18–21 November, 2014. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.227.15.pdf

 • keywords: microstructure, corrosion, aluminium alloy, strain, local techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.227.15

20
 • Influence of plastic deformation on the electrochemical behaviour of AlMg2 and AlCu4Mg1 as-cast aluminium alloys in NaCl solution / Vignal Vincent, KRAWIEC Halina, SZKLARZ Zbigniew // W: Corrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 65

 • keywords: microstructure, corrosion, aluminium alloy, strain, local techniqes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Influence of plastic deformation on the electrochemical behaviour of AlMg2 as-cast aluminium alloy in sodium chloride solutionWpływ odkształcenia plastycznego na elektrochemiczne zachowanie się odlanego stopu AlMg2 w roztworze chlorku sodu / Halina KRAWIEC, Zbigniew SZKLARZ, Vincent Vignal // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 560

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Influence of plastic deformation on the local electrochemical behavior of as-cast AlMg2 aluminium alloy / Z. SZKLARZ, H. KRAWIEC, V. Vignal // W: Passivity 10 [Dokument elektroniczny] : 10th international symposium on the Passivation of metals and semi-conductors and the properties of thin oxide layers : Florianopolis, Brazil, April 10–14, 2011 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Growth and characterization)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of the crystallographic orientation of grains and plastic deformation on the electrochemical behavior of pure aluminum in sodium chloride solution / Zbigniew SZKLARZ, Halina KRAWIEC, Mirosław WRÓBEL // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2015 vol. 227, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.. — Corrosion 2014 : international scientific conference : Gliwice, 18–21 November, 2014. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.227.19.pdf

 • keywords: aluminium, plastic deformation, crystallographic orientation, microcapillary techniques, microstructural corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.227.19

24
 • Korozja w mikroobszarach odlewu na bazie stopu AlCu4Mg1 w roztworze chlorku soduLocal corrosion of as-cast AlCu4Mg1 alloy in sodium chloride solution / Zbigniew SZKLARZ, Halina KRAWIEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2012 R. 55 nr 3, s. 73–77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Korozja wżerowa w mikroobszarach odlewu na bazie stopu $AlMg2$ w roztworze chlorku soduPitting corrosion at micro-regions as-cast of $AlMg2$ alloy in sodium chloride solution / Zbigniew SZKLARZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 3, s. 137–140. — Bibliogr. s. 140. — „Technologie antykorozyjne i ochrona powierzchni” : sympozjum : 24.03.2010, Kielce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, starzenie, korozja wżerowa

  keywords: aluminium alloys, ageing, pitting corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: