Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Szczerbowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2398-559X

ResearcherID: X-1657-2018

Scopus: 35308236700

PBN: 900626

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Analysis of GNSS observations in local and regional scales for supporting geodynamical interpretation of strong non-tidal signals observed by tilting instruments in Książ geodynamic laboratory / Ryszard Zdunek, Marek Kaczorowski, Roman Wronowski, Damian Kasza, Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 16\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Srebrna Góra, Poland, November 5–7. 2015 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A short study of the orthometric heighs application in some leveling surveys / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Olgierd Jamroz, Maciej WALICKI // W: 16\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Srebrna Góra, Poland, November 5–7. 2015 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania geodezyjno-grawimetryczne efektów procesów geodynamicznych zachodzących w naruszonym eksploatacją górotworze solnymGeodetic and gravimetric investigations of effects resulting from geodynamic processes occurring in affected by mining activity salt rock mass / Zbigniew SZCZERBOWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 5, s. 27–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Summ.. — Warsztaty Górnicze 2002 : problemy inżynierskie związane z ochroną środowiska w górnictwie : [VI sesja] / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania geodezyjno-grawimetryczne efektów procesów geodynamicznych zachodzących w naruszonym eksploatacją górotworze solnymGeodetic and gravimetric investigations of effects resulting from geodynamic processes occurring in affected by mining activity salt rock mass / Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 293–302. — Bibliogr. s. 301–302, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bergmännische bergbaurelevante und vom Bergbau unabhängige Ursachen von Deformationen der Tagesoberfläche am Beispiel der Geschichte des 130-jährigen Abbaus von Salz in Inowrocław[Non-mining, mining and post-mining causes of terrain surface deformations on the example of 130 years history of salt mining in Inowrocław] / J. PIELOK, Z. SZCZERBOWSKI // W: 3. Altbergbau-Kolloquium : 06. bis 08. November 2003 Freiberg / H. Klapperich [et al.] ; TU Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 409–414. — Bibliogr. s. 414, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Comparison of changes of the KSIA-KSI1 GPS vector with tectonic activity functions of Świebodzice Depression massif obtained from water-tube tiltmeters in Książ geodynamic laboratory / Ryszard Zdunek, Marek Kaczorowski, Roman Wronowski, Damian Kasza, Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Szklarska Poręba, Poland, October 26–28, 2017 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences etc.. — [Poland : s. n.], 2017. — S. 47–48

 • keywords: geodynamics, geodetic and geophysical measuring systems, Sudeten tectonic activity, GNSS systems, station velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Continuation of investigation of the problem of high energy seismic events in the Middle-Odra Faults Zone based on the observations of the Swiebodzice Depression kinematic activity / Marek Kaczorowski, Damian Kasza, Ryszard Zdunek, Roman Wronowski, Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Szklarska Poręba, Poland, October 26–28, 2017 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences etc.. — [Poland : s. n.], 2017. — S. 20–21

 • keywords: mine surveying, geodynamics, tectonic activity, tectonics of the Sudetic region, geodetic and geophysical measuring system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czasoprzestrzenne przemieszczenia obudowy wielickich szybów z wykorzystaniem modelowania 3-D w systemie Gemcom SurpacTime-spatial lining displacements of „Wieliczka” Salt Mine shafts using 3-D modelling in the Gemcom Surpac system / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mateusz BORUCHOWSKI, Paweł Ulmaniec // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 4/1, s. 348–361. — Bibliogr. s. 360–361, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : III konferencja naukowo-szkoleniowa : Ustroń-Zawodzie, 4–6 października 2010 r. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Determination of geological conditions of shaft deformations in the Wieliczka Salt Mine, South Poland / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 2002 [vol.] 73, s. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.. — Na s. tyt. dodatkowo: Neotectonics of Poland: recent advances ; Subfossil populations of snails from Vistulian loesses

 • słowa kluczowe: deformacje, kopalnia soli Wieliczka, wyrobiska chodnikowe, kopalnie soli

  keywords: deformation, shaft, salt mines, Wieliczka salt deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Determination of horizontal velocities of GNSS stations and interpretation of tectonic signals registered by water-tube tiltmeters on the basis of estimation of crustal strain / Ryszard Zdunek, Marek Kaczorowski, Roman Wronowski, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Damian Kasza // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 8–9

 • keywords: geodynamics, tectonic activity, geodetic and geophysical measuring systems, GNSS technique, station velocity vector, tectonic faults, Sudeten tectonic activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geodetic surveys in detection of geological features: a case study of Inowrocław area, central Poland / Zbigniew SZCZERBOWSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 2, s. 169–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_2_169_176.pdf

 • keywords: central Poland, recent geodynamics, salt geology, geodetic levelling, mining-induced subsidence, Inowroclaw salt dome

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Geological and mining conditions of disturbances in the geoid course on the example of the region of InowrocławGeologiczne i górnicze uwarunkowania zaburzeń przebiegu geoidy na przykładzie rejonu Inowrocławia / Zbigniew SZCZERBOWSKI // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2012 [nr] 11, s. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geological conditions and local changes of plumb line direction / SZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 28. — Błąd w nazwisku Autora - jest Kudys Jacek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — 11th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešť, November 4–6, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Górniczo-geologiczne uwarunkowania uszkodzeń budynku kościoła pw. Zwiastowania NMP w InowrocławiuMining and geological conditions of deformation of Saint Mary's Church building in Inowrocław / Zbigniew SZCZERBOWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 529–536. — Bibliogr. s. 536, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Gravimetric survey of activity of salt dome monitored by geodetic methods / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Sławomir PORZUCEK, Janusz MADEJ // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Initial interpretation of post-mining movements of the surface in the area of InowrocławWstępna interpretacja pogórniczych ruchów powierzchni na terenie Inowrocławia / Zbigniew SZCZERBOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 iss. 2, s. 235–249. — Bibliogr. s. 248–249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Investigation on reflection of tectonic pattern in ASG EUPOS data in the Sudetes and adjacent areas / Zbigniew SZCZERBOWSKI // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2016 vol. 102, s. 32–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.reports.gik.pw.edu.pl/index.php/RGG/article/view/146/remote_67 [2017-09-28]. — Bibliogr. s. 49–51, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-30

 • keywords: horizontal displacements, neotectonics, lineaments, permanent GPS/GNSS observations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/rgg-2016-0026

21
 • Investigation on reflection of tectonic pattern in some GNSS data / Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 16\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Srebrna Góra, Poland, November 5–7. 2015 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 58

 • keywords: horizontal displacements, neotectonics, GNSS surveying, lineaments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • In detection of recent tectonic activity of the Polish Carpathians with the use of GNSS data / Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Szklarska Poręba, Poland, October 26–28, 2017 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences etc.. — [Poland : s. n.], 2017. — S. 39

 • keywords: neotectonics, GNSS surveying, horizontal and vertical displacements, tectonic stress

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mikrograwimetryczna ocena aktualnego stanu górotworu nad wysadem solnym w InowrocławiuMicrogravimetric assessment of the current condition of rock mass over a salt dome in Inowrocław / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Monika ŁÓJ // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 65). — ISBN10: 8389174537. — S. 405–414. — Bibliogr. s. 414, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mikrograwimetryczna ocena aktualnego stanu górotworu nad wysadem solnym w InowrocławiuMicrogravimetric assessment of the current condition of rock mass over a salt dome in Inowrocław / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Monika ŁÓJ // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 6, s. 27–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2005 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [IX edycja] : Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą 20–22 czerwca 2005 roku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mining induced seismic events and surface deformations monitored by GPS permanent stations / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Janusz JURA // W: 15\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 55

 • keywords: mine surveying, mining tremors, permanent GPS observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: