Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Szczerbowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2398-559X orcid iD

ResearcherID: X-1657-2018

Scopus: 35308236700

PBN: 5e709208878c28a04738ee0a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • A comparison of gravitational effect and subsidence resulted from mining excavation in non-dylatancy media / Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 165–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A multidisciplinary investigation of an abandoned old mining area which has been affected by the combined influences of salt karst and human exploration activity / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2023 vol. 13 iss. 22 art. no. 12196, s. 1-25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 24-25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-10. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/22/12196/pdf?version=1699599721

  orcid iD
 • keywords: gravimetric measurements, LiDAR, mining, sinkholes, geohazards, leveling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app132212196

3
 • A short study of the orthometric heighs application in some leveling surveys / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Olgierd Jamroz, Maciej WALICKI // W: 16\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Srebrna Góra, Poland, November 5–7. 2015 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza deformacji wybranych szybów kopalni soli „Wieliczka”[Analysis of selected shafts deformations in Wieliczka Salt Mine] / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: V [Piąta] Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki : międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń 16-19 października 2001 : materiały konferencyjne. Cz. 1, Polska / Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : PŚ. WGiG. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, [2001]. — ISBN10: 8391151530. — S. 545–549. — Bibliogr. s. 549, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przemieszczeń poziomych wybranych rejonów Kopalni Soli „Wieliczka”Analysis of horizontal displacement on the chosen areas of Wieliczka Salt Mine / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 341–351. — Bibliogr. s. 351, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wyników pomiarów geodezyjnych i grawimetrycznych na obszarze górniczym podlegającym wpływom eksploatacji[Analysis the geodetic and gravimetry surveys on mining areas influenced by mine expatiation] / Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643. Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 351–361. — Bibliogr. s. 361

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of GNSS observations in local and regional scales for supporting geodynamical interpretation of strong non-tidal signals observed by tilting instruments in Książ geodynamic laboratory / Ryszard Zdunek, Marek Kaczorowski, Roman Wronowski, Damian Kasza, Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 16\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Srebrna Góra, Poland, November 5–7. 2015 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania geodezyjno-grawimetryczne efektów procesów geodynamicznych zachodzących w naruszonym eksploatacją górotworze solnymGeodetic and gravimetric investigations of effects resulting from geodynamic processes occurring in affected by mining activity salt rock mass / Zbigniew SZCZERBOWSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 5, s. 27–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Summ.. — Warsztaty Górnicze 2002 : problemy inżynierskie związane z ochroną środowiska w górnictwie : [VI sesja] / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania geodezyjno-grawimetryczne efektów procesów geodynamicznych zachodzących w naruszonym eksploatacją górotworze solnymGeodetic and gravimetric investigations of effects resulting from geodynamic processes occurring in affected by mining activity salt rock mass / Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 293–302. — Bibliogr. s. 301–302, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bergmännische bergbaurelevante und vom Bergbau unabhängige Ursachen von Deformationen der Tagesoberfläche am Beispiel der Geschichte des 130-jährigen Abbaus von Salz in Inowrocław[Non-mining, mining and post-mining causes of terrain surface deformations on the example of 130 years history of salt mining in Inowrocław] / J. PIELOK, Z. SZCZERBOWSKI // W: 3. Altbergbau-Kolloquium : 06. bis 08. November 2003 Freiberg / H. Klapperich [et al.] ; TU Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 3-7739-5989-3. — S. 409–414. — Bibliogr. s. 414, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Comparison of changes of the KSIA-KSI1 GPS vector with tectonic activity functions of Świebodzice Depression massif obtained from water-tube tiltmeters in Książ geodynamic laboratory / Ryszard Zdunek, Marek Kaczorowski, Roman Wronowski, Damian Kasza, Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Szklarska Poręba, Poland, October 26–28, 2017 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences etc.. — [Poland : s. n.], 2017. — S. 47–48

 • keywords: geodynamics, geodetic and geophysical measuring systems, Sudeten tectonic activity, GNSS systems, station velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Continuation of investigation of the problem of high energy seismic events in the Middle-Odra Faults Zone based on the observations of the Swiebodzice Depression kinematic activity / Marek Kaczorowski, Damian Kasza, Ryszard Zdunek, Roman Wronowski, Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Szklarska Poręba, Poland, October 26–28, 2017 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences etc.. — [Poland : s. n.], 2017. — S. 20–21

 • keywords: mine surveying, geodynamics, tectonic activity, geodetic measuring systems, geophysical measuring systems, tectonics of Sudetic region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Czasoprzestrzenne przemieszczenia obudowy wielickich szybów z wykorzystaniem modelowania 3-D w systemie Gemcom SurpacTime-spatial lining displacements of „Wieliczka” Salt Mine shafts using 3-D modelling in the Gemcom Surpac system / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mateusz BORUCHOWSKI, Paweł Ulmaniec // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 4/1, s. 348–361. — Bibliogr. s. 360–361, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : III konferencja naukowo-szkoleniowa : Ustroń-Zawodzie, 4–6 października 2010 r. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Czasoprzestrzenne związki pomiędzy sezonowymi zmianami pozycji stacji GNSS a wysokoenergetycznymi wstrząsami sejsmicznymi w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymSpatiotemporal relations between seasonal changes of positions of GNSS stations and high energy tremors in The Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew SZCZERBOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 12, s. 30–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1165-pdf.html

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pomiary przemieszczeń, GNSS, ASG-EUPOS, wstrząsy sejsmiczne

  keywords: GNSS, ASG-EUPOS, displacement measurements, seismic tremors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Deformacje górotworu w rejonie szybu „Kinga” kopalni „Wieliczka”[Rock mass deformation nearby shaft “Kinga” in “Wieliczka” Salt Mine] / Mieczysław JÓŹWIK, Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: Geotechnika górnicza i budownictwo podziemne na początku XXI wieku : XXIV [dwudziesta czwarta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Lądek Zdrój, 12–16 marca 2001 r. = Mining geotechnics and underground building : 24\textsuperscript{th} Winter School of Rock Mechanics / red. nauk. Dariusz Łydżba, Jarosław Rybak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 73. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 40). — S. 251–258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Deformacje powierzchni a zmiany siły ciężkości – relacje w warunkach eksploatowanego górotworu[Surface deformation and gravity changes – relationships conditions of exploited rock mass] / Zbigniew SZCZERBOWSKI. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — 106, [1] s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 4). — Bibliogr. s. 105–[107]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Determination of geological conditions of shaft deformations in the Wieliczka Salt Mine, South Poland / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 2002 [vol.] 73, s. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.. — Na s. tyt. dodatkowo: Neotectonics of Poland: recent advances ; Subfossil populations of snails from Vistulian loesses

 • słowa kluczowe: deformacje, Kopalnia Soli Wieliczka, wyrobiska chodnikowe, kopalnie soli

  keywords: deformation, shaft, salt mines, Wieliczka salt deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Determination of horizontal velocities of GNSS stations and interpretation of tectonic signals registered by water-tube tiltmeters on the basis of estimation of crustal strain / Ryszard Zdunek, Marek Kaczorowski, Roman Wronowski, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Damian Kasza // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 8–9

 • keywords: geodynamics, tectonic activity, geodetic and geophysical measuring systems, GNSS technique, station velocity vector, tectonic faults, Sudeten tectonic activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Geodetic surveys in detection of geological features: a case study of Inowrocław area, central Poland / Zbigniew SZCZERBOWSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 2, s. 169–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_2_169_176.pdf

 • keywords: central Poland, recent geodynamics, salt geology, geodetic levelling, mining induced subsidence, Inowroclaw salt dome

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Geodynamic Research at the Department of Planetary Geodesy, SRC PAS / Aleksander Brzeziński, Mieczysław JÓŹWIK, Marek Kaczorowski, Maciej Kalarus, Damian Kasza, Wiesław Kosek, Jolanta Nastula, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Małgorzata Wińska, Roman Wronowski, Ryszard Zdunek, Janusz B. Zieliński // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2016 vol. 100 iss. 1, s. 131–147. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 145–147, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-31. — Spec. iss.: 25th Anniversary of the Reports on Geodesy and Geoinformatics. — tekst: https://sciendo.com/pl/article/10.1515/rgg-2016-0011

 • keywords: Department of Planetary Geodesy, geodynamic research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/rgg-2016-0011

21
22
23
 • Geological conditions and local changes of plumb line direction / SZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 28. — Błąd w nazwisku Autora - jest Kudys Jacek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — 11th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešť, November 4–6, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geologiczne uwarunkowania wyznaczonych geodezyjnie deformacji szybów kopalni soli „Wieliczka”[Determinations of geological conditions in shaft deformations in Wieliczka Salt Mine] / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: Neotektonika Polski: neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika – stan badań i perspektywy rozwoju : IV [czwarta] ogólnopolska konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk] : Kraków, 3–4 IX 2001 : streszczenia referatów i komunikatów / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN ; Instytut Nauk Geologicznych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. — Kraków : KNKBC PAN, 2001. — S. 88–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: