Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Piotrowski, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG, * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Aktualne kierunki zagospodarowania odpadów z udostępniania węgla kamiennegoPresent trends of hard coal preparation refuse management / Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 10, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualny stan stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego[The present state of fly ash utilization in Polish underground coal mines] / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : IV warsztaty : 14–15 czerwca 2007 r., Wisła : zbiór referatów / Utex®. — [Rybnik : UTEX], [2007]. — S. 73–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of fly ash from biomass in suspension technologies / Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Aleksandra GRZYWA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 2, s. 251–255. — Bibliogr. s. 255, Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, biomasa, popioły lotne, technologie zawiesinowe

  keywords: biomass, fly ash, mining, suspension technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aspekty środowiskowe stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego[Environmental aspects of fly ash application in underground coal mines] / Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VIII warsztaty : 24–25 maja 2011 r., Bielsko-Biała : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2011]. — S. 5–12. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie wpływu zbrylonych popiołów ze spalarni odpadów komunalnych na własności zawiesin popiołowo-wodnychEffect of addition of compacted MSW fly ash on to properties of fly ash-water pastes / Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Ewa WISŁA-WALSH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_05.pdf

 • słowa kluczowe: granulacja, popioły lotne, zawiesiny popiołowo-wodne, termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych

  keywords: granulation, fly ashes, mixture of fly ash-water, municipal solid waste disposal plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal mines / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Carbon dioxide sequestration in geological media – State of the science / eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge. — [Tulsa] : AAPG, 2009. — (AAPG Studies in Geology ; [no.] 59). — ISBN: 978-0-89181-066-7 ; ISBN10: 0891810668. — S. 655–663. — Bibliogr. s. 662–663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 1, Popioły lotneCharacterization of solid residues from a hazardous waste incinerator. Pt. 1, Fly ashes / Ewa WISŁA-WALSH, Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 277–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 2, ŻużleCharacterization of solid residues from a hazardous waste incinerator. Pt. 2, Bottom ash / Ewa WISŁA-WALSH, Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 289–299. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chłonność doszczelnianych zrobów zawałowychAbsorbability of cavings to be sealed / Zbigniew PIOTROWSKI, Maciej MAZURKIEWICZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3, s. 37–47, [1] k. złoż.. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03/GG_2006_3_03.pdf

 • słowa kluczowe: zawiesiny, odpady drobnofrakcyjne, pustki międzyziarnowe, chłonność gruzowiska zawałowego

  keywords: suspensions, fine-grained waste, intergranular voids, absorbability of cavings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental protection in underground mining / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 105–109. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Foresight OGWK – analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego z zastosowaniem metody DelphiForesight OGWK – analysis of innovativeness of wastes management technology for the wastes from hard coal mining industry using the Delphi method / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Foresight OGWK – analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego z zastosowaniem metody Delphi : [streszczenie][Assessment of innovation of hard coal mining waste management technologies – the Delphi method] / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: X Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska : Koszalin–Darłówko, 2011 = X National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering / red. Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. — Koszalin : [s. n.], 2011. — ISBN: 978-83-7365-170-8. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Stefana Góralczyka ; autorzy: Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Beata B. Kłopotek, Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Lutyński, Łukasz MACHNIAK, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Józef Szafarczyk, Beata Witkowska-Kita, Ewa Żbikowska ; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. — Warszawa : IMBiGS, 2011. — 327 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 987-83-86040-20-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Granulat z popiołów ze spalania odpadów komunalnych jako składnik zawiesin popiołowo-wodnych[Granulate of municipal solid waste incineration ash as a component of fly ash suspension] / Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VII warsztaty : 19–20 maja 2010 r., Jaworze : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2010]. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Lokowanie odpadów w podziemiach kopalni „Borynia” w celu zminimalizowania zanieczyszczeń wód kopalnianych barem i rademDepositing of waste in underground of “Borynia” Colliery to minimize mine waters pollution by barium and radium / Irena Pluta, Zbigniew PIOTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 1, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.,. — Na s. tyt. czasopisma błędnie podano t. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metoda AHP jako sposób oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennegoAHP method as an innovative assessment of management technologies of waste from coal mining industry / Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Łukasz MACHNIAK, Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 31–40. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metoda analizy krzyżowej w ocenie wpływu wybranych czynników na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennegoCross-examination method for assessment of impact of the selected factors on development of innovative technologies for management of wastes from hard coal mining industry / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 15–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metody separacji i wychwytywania $CO_{2}$Methods for $CO_{2}$ separation and capture / Maciej MAZURKIEWICZ, Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2005 t. 8 z. spec., s. 527–538. — Bibliogr. s. 536–537, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnychPossibilities of economic use of fluidized bed boiler waste / Zbigniew PIOTROWSKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 73–85. — Bibliogr. s. 82–84, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: popioły fluidalne, odpady, kocioł fluidalny, gospodarcze wykorzystanie

  keywords: fluidized ash, economic use, fluidized bed boilers waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • O możliwości zastosowania odpadów z kotłów fluidalnych w podsadzce hydraulicznej : badania modelowe i techniczne, Cz. 2On possible applications of fluid-bed boiler waste as a hydraulic-packing material : the model and technical tests, [Pt. 2] / Artur Kawala, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 7, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Zsfassung, Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady energetyczne, badania modelowe, podsadzka hydrauliczna, kotły fluidalne, badania techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • O możliwościach zastosowania odpadów z kotłów fluidalnych w podsadzce hydraulicznej : badania laboratoryjne, Cz. 1On possible applications of fluid-bed boiler waste as a hydraulic-packing material : the laboratory tests, [Pt. 1] / Marek Brożyna, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 6, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Zsfassung, Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, odpady energetyczne, kotły fluidalne, posadzka hydrauliczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego - metoda Delphi : [streszczenie][Innovation assessment of the technology, waste management from coal mining – Delphi method] / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 63, 65. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 803–804. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 804

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena innowacyjności technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego – metoda AHP : [streszczenie][Innovation assessment of the technology, waste management from coal mining – AHP method] / Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Ł. MACHNIAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 65. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 811–821. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 821, Streszcz. — Na CD-ROMie dod. autor: Ł. Machniak

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: