Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kulski, dr hab. inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Sposób sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Manner of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Zbigniew KULSKI. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 224091 A1 ; Opubl. 1981-11-13. — Zgłosz. nr P.224091 z dn. 1980-05-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 23, s. 81. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224091A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu

  keywords: asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Manner of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Zbigniew KULSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: H02P 5/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 135202 B1 ; Opubl. 1987-01-31. — Zgłosz. nr P.224091 z dn. 1980-05-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL135202B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu

  keywords: asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości oraz układ sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości[Manner of controlling of drive of crane with converter of frequency and circuit of controlling of drive of crane with converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: B66C 13/28. — Polska. — Opis patentowy ; PL 127625 B1 ; Opubl. 1985-11-30. — Zgłosz. nr P.220071 z dn. 1979-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL127625B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, układ sterowania, napęd dźwignicowy

  keywords: control system, frequency converter, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości oraz układ sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości[Manner of controlling of drive of crane with converter of frequency and circuit of controlling of drive of crane with converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 220071 A1 ; Opubl. 1981-06-05. — Zgłosz. nr P.220071 z dn. 1979-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 12, s. 87. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220071A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, układ sterowania, napęd dźwignicowy

  keywords: control system, frequency converter, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób zabezpieczenia napędu dźwignicowego oraz układ do zabezpieczenia napędu dźwignicowego[Manner of protecting of drive of crane and circuit of protecting of drive of crane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Janusz GRZEGORSKI, Wacław Paściak. — Int.Cl.: B66B. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 219046 A1 ; Opubl. 1981-04-24. — Zgłosz. nr P.219046 z dn. 1979-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219046A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd dźwignicowy, zabezpieczenie układu napędowego

  keywords: protecting a driving unit, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości oraz układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protecting of converter of frequency and circuit of protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jacek SEŃKOWSKI, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI, Mieczysław Handzlik. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: H02H 7/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 125810 B1 ; Opubl. 1985-03-30. — Zgłosz. nr P.218481 z dn. 1979-09-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL125810B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości oraz układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protecting of converter of frequency and circuit of protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jacek SEŃKOWSKI, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI, Mieczysław Handzlik. — Int.Cl.: H02H. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 218481 A1 ; Opubl. 1981-03-07. — Zgłosz. nr P.218481 z dn. 1979-09-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 7, s. 88. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218481A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Układ do zabezpieczania napędu dźwignicowego[Circuit of protecting of drive of crane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Janusz GRZEGORSKI, Wacław Paściak. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: B66B 1/30. — Polska. — Opis patentowy ; PL128466 ; Opubl. 1985-11-30. — Zgłosz. nr P.219046 z dn. 1979-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL128466B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd dźwignicowy, zabezpieczenie układu napędowego

  keywords: protecting a driving unit, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Układ sterowania falownika prądu[Control system of current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Zbigniew KULSKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 250487 A1 ; Opubl. 1986-05-20. — Zgłosz. nr P.250487 z dn. 1984-11-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1986  nr 10, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL250487A1.pdf

 • słowa kluczowe: falownik prądu, układ sterowania

  keywords: control system, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Układ sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Circuit of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Zbigniew KULSKI. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 224093 A1 ; Opubl. 1981-11-13. — Zgłosz. nr P.224093 z dn. 1980-05-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 23, s. 81. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224093A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu, układ sterowania

  keywords: control system, asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Układ sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Circuit of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Zbigniew KULSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: H02P 5/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 131011 B1 ; Opubl. 1985-12-30. — Zgłosz. nr P.224093 z dn. 1980-05-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL131011B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu, układ sterowania

  keywords: control system, asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: