Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kokesz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900419
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Anizotropia i niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznychAnisotropy and heterogeneity of mineral deposits in the light of geostatical studies / Zbigniew KOKESZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2013 nr 85, s. 181–197. — Bibliogr. s. 196-197, Streszcz., Abstr.. — XXIII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 6–8 listopada 2013 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

 • słowa kluczowe: złoża kopalin, anizotropia, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, anisotropy, heterogeneity, geostatistics

2
 • Badania anizotropii zmienności złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznychResearch on anisotropy variability of mineral deposits by use of geostatistical methods / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 32–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geostatystyka, anizotropia zmienności

  keywords: mineral deposits, geostatistics, złoża kopalin stałych, variability anisotropy

3
 • Dokumentowanie złóż antropogenicznych na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczegoDocumentation of anthropogenic deposits on the example of selected dumps of waste products of mining industry / Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 2, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Geostatyczna analiza zmienności zawartości siarki w wybranych pokładach węgla GZWGeostatistical analysis of variability of the sulphur content for selected coal seams in Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 95–110. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, zawartość siarki

  keywords: hard coal, geostatistics, sulphur content

5
 • Geostatyczna charakterystyka zmienności zawartości popiołu i wartości opałowej węgla w wybranych pokładach Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoGeostatic characteristics of coal ash content and calorific value changeability in selected seams of Upper Silesian Coal Basin (GZW) / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 11, s. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Geostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymGeostatistical studies of variability structure of coal quality parameters for selected seams in Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 68–75. — Bibliogr. s. 74–75, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, analiza zmienności, zawartość popiołu, wartość opałowa, zawartość siarki

  keywords: hard coal, geostatistics, variability analysis, ash content, caloricity, total sulphur content

7
 • Korzyści sporządzania map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnegoAdventages of contour maps construction by ordinary kriging / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 2, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Metan wiodącym zagrożeniem naturalnym w KWK „Brzeszcze”Methane as the main natural hazard in ”Brzeszcze” hard coal deposit, Upper Silesian Coal Basin / Angelika MUSIAŁ, Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zagrożenia naturalne, metan, Brzeszcze

  keywords: hard coal, natural hazards, methane, Brzeszcze

9
 • Niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznychHeterogeneity of mineral deposits in the light of geostatistical studies / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 1, s. 62–73. — Biliogr. s. 72–73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: złoża kopalin, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, heterogeneity, geostatistics

10
 • Reprezentatywność semiwariogramów – element wiarygodności szacowania parametrów złożowychRepresentativeness of semivariograms – the element of the reliability of mineral deposits parameters estimation / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Sporządzanie map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego – korzyści i ograniczeniaPreparation of contour maps with use of ordinary kriging – advantages and limitations / Zbigniew KOKESZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 363–382. — Bibliogr. s. 381–382, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Uwarunkowania stosowania krigingu zwyczajnego do sporządzania map izoliniowychConstraints on ordinary kriging application for contour maps construction / Zbigniew KOKESZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 403–408. — Bibliogr. s. 407–408, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wpływ doboru modelu semiwariogramu na wyniki interpolacji parametrów złożowychThe influence of the choice of a semivariogram model on interpolation results of mineral deposits parameters / Zbigniew KOKESZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych