Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasina, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą filtracji Radona w oparciu o dane modeloweAnalysis of multiple suppression effectiveness by means of Radon filter using model data / Zbigniew KASINA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2001 R. 40 z. 2, s. 45–52. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności tomografii amplitudowej opartej na zmianach częstotliwości centroidalnej widma sygnału w pomiarach międzyotworowych – studium modeloweThe analysis of amplitude tomography based on the variations of centroidal signal spectrum frequency in well to well measurements – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 255–284. — Bibliogr. s. 283–284, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu parametrów modelu sejsmogeologicznego i parametrów sygnału na zmiany częstotliwości centroidalnych jego widma w pomiarach międzyotworowych – studium modeloweThe analysis of the influence of seismogeological model and signal parameters on the variations of centroidal signal spectrum frequencies in well to well measurements – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 231–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_05.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Imaging of near surface velocity heterogeneities of the medium in wave pattern of acoustic modelingOdwzorowanie przypowierzchniowych niejednorodności prędkościowych ośrodka w obrazie falowym modelowań akustycznych / Zbigniew KASINA, Nasar el ZAWAM // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 3, s. 265–273. — Bibliogr. s. 273, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Informatyczne aspekty przestrzennego rozpoznawania wysadów solnych metodą sejsmiczną[IT aspects of spatial recognition of salt domes by seismic method] / Zbigniew KASINA // Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie ; ISSN 1231-3750. — 2002 [wyd. 2004] t. 66, s. 125–130. — Bibliogr. s. 129–130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX[The interactive processing of seismic data in ProMAX system] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 95 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0180). — Bibliogr. s. 95. — ISBN10: 83-7464-013-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Interpretacja prześwietlań sejsmicznych komora solna-powierzchnia ziemi – studium modeloweInterpretation of transmission measurements between salt chamber and surface – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2003 t. 29 z. 1–2, s. 5–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metodyka badań sejsmicznych[Methods of seismic investigations] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998. — 289, [2] s.. — Bibliogr. s. 282. — ISBN10: 8387854204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Model study of variations of spectrum centroidal frequency of turning wave propagating in near-surface layerStudium modelowe zmian częstotliwości centroidalnej widma fali refragowanej propagującej w warstwie przypowierzchniowej / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2009 [wyd. 2010] nr 9, s. 43–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr., Streszcz.. — Data wydania potwierdzona oświadczeniem Wydawnictwa. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_9-2009.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, tłumienie, metody sejsmiczne, fale refragowane, strefa małych prędkości, częstotliwość centroidalna

  keywords: geophysics, seismic methods, attenuation, turning waves, low velocity layer, centroidal frequency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie sejsmiczne[Seismic modeling] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — 234, [1] s.. — Bibliogr. s. 233–[235]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie trajektorii promieni i czasów przebiegu fal odbitych PP, SS i PS dla dyskretnego ośrodka poprzecznie izotropowego z nachyloną osią symetriiThe modeling of ray trajectories and travel times of reflected PP, SS, and PS waves in the discrete transversely isotropic medium with tilted symmetry axis / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 387–392. — Bibliogr. s. 392, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_44.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, anizotropia, metody sejsmiczne, hodografy, trasowanie promieni

  keywords: geophysics, anisotropy, seismic methods, ray tracing, hodographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie wpływu wybranych parametrów sprężystych ośrodka oraz metodyki obserwacji na zmiany cech dynamicznych oraz kinematycznych odbić czerwonego spągowcaModeling the influence of selected elastic parameters of a medium as well as aquisition parameters on the variations of dynamic and kinematic features of Rotliegendes reflections / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 383–400. — Bibliogr. s. 399, Streszcz., Abstr. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_03.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, anizotropia, modelowanie sejsmiczne, tłumienie ośrodka

  keywords: geophysics, anisotropy, seismic modeling, medium attenuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe kierunki wykorzystania transformacji falkowej w przetwarzaniu danych sejsmicznych[New directions in application of the wavelet transformation in processing of seismic data] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 581–586. — Bibliogr. s. 585–586, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena możliwości wykorzystania badań sejsmicznych do rozpoznania niejednorodności nadkładu złoża węgla brunatnego w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacjiEvaluation of the possibilities of seismic investigations in recognition heterogeneities in the brown coal deposits overburden for purposes of safe exploitation / Zbigniew KASINA, Ryszard ŚLUSARZCYK, Jerzy DEC, Andrzej BUGAJSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 1996 R. 35 z. 5, s. 47–50. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Podstawy teoretyczne tomografii sejsmicznej i możliwości jej wykorzystania w problematyce górniczej[Theoretical foundations of seismic tomography and possible applications to mining problems] / Zbigniew KASINA // W: Badania geofizyczne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Dubińskiego, Zenona Pileckiego i Wacława M. Zuberka ; Główny Instytut Górnictwa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — ISBN10: 838785493X. — S. 317–327. — Bibliogr. s. 325–327

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Porównanie efektywności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą filtracji F-K i filtracji RadonaComparison of multiples attenuation effectiveness for the case of F-K filtering and Radon filtering / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 561–574. — Bibliogr. s. 574, Summ.

 • słowa kluczowe: geofizyka, przetwarzanie, metody sejsmiczne, tłumienie fal wielokrotnych

  keywords: geophysics, seismic methods, processing, multiples attenuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problem dynamicznych refleksów w ośrodku ze słabym zróżnicowaniem prędkościowymThe problem of dynamic reflections in medium with low velocity differentiation / Zbigniew KASINA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 1999 R. 38 z. 3, s. 49–55. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Prześwietlenia sesjmiczne wysadów solnych dla celów projektowania magazynów podziemnych[Seismic transmissions of salt domes for underground storages projecting] / Zbigniew KASINA // W: Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska : [dla potrzeb samorządności lokalnej] : Dębe, marzec 2001 : streszczenia referatów / Państwowy Instytut Geologiczny ; Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : WGGiOŚ AGH], [2001]. — ISBN10: 8390958465. — S. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przetwarzanie sejsmiczne[Seismic processing] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998. — 332, [2] s.. — Bibliogr. s. 322–326. — ISBN10: 8386286245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Recovering near surface velocity fields by means of turning ray tomography – model studyOdtwarzanie przypowierzchniowych rozkładów prędkości za pomocą tomografii fal refragowanych – studium modelowe / Zbigniew KASINA, Nasar el Zawam // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2006 [wyd. 2007] nr 8, s. 37–43. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_8-2006.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, sejsmika, tomografia sejsmiczna, tomografia fal refragowanych

  keywords: geophysics, seismics, seismic tomography, turning ray tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Techniki tłumienia fal wielokrotnych w przetwarzaniu danych sejsmicznychTechniques of multiple suppression in seismic data processing / Zbigniew KASINA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2001 R. 40 z. 1, s. 43–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Teoria sygnału sejsmicznego[Theory of seismic signal] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 353, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0339). — Bibliogr. s. 349–[354]. — ISBN: 978-83-7464-244-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The analysis of the effectiveness of simultaneous inversion of turning and head waves first breaks – model studyAnaliza efektywności jednoczesnej inwersji pierwszych wstąpień fali refragowanej i czołowej – studium modelowe / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2012 [nr] 11, s. 67–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_11-2012.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, tomografia refrakcyjna, metody sejsmiczne, tomografia czasów przebiegu

  keywords: geophysics, seismic methods, refraction tomography, traveltime tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu: