Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Grzesik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8994-5753 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7003277818

PBN: 5e70920a878c28a04738efba

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 182, z ogólnej liczby 186 publikacji Autora


1
 • A para equilibrium model for selective oxidation; the role of the interface barriers and internal oxidation / M. DANIELEWSKI, Z. GRZESIK, P. MANIKOWSKI, S. MROWEC, B. WIERZBA // W: 220\textsuperscript{th} ECS Meeting & Electrochemical Energy Summit [Dokument elektroniczny] : Boston, Massachusetts, October 9–14, 2011 : meeting abstracts / The Electrochemical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New Jersey, USA : ECS, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — (Meeting Abstracts ; ISSN 2152-8365). — S. [1] Abstract 1782. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania modelowe wpływu siarki na proces pylenia metalu stali $9CR-1Mo$ w rafineryjnej instalacji platformingu CCRStudy of sulfur influence on metal dusting of $9CR-1Mo$ steel used in refinery platforming CCR installation / Joanna Hucińska, Zbigniew GRZESIK, Grzegorz Gajowiec // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 6, s. 311–315. — Bibliogr. s. 315. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • słowa kluczowe: pylenie metalu, platforming CCR, stal 9Cr-1Mo

  keywords: metal dusting, platforming CCR, 9Cr-1Mo steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania typu zdefektowania dominującego w disiarczku niklu ${NiS_{2}}$On the predominant disorder in the crystalline lattice of ${NiS_{2}}$ / Zbigniew GRZESIK, Stanisław MROWEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 564–566. — Bibliogr. s. 566. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Characteristic of cyclic oxidation of chosen austenitic steels in a steam atmosphereCharakterystyka cyklicznego utleniania w parze wodnej wybranych stali austenitycznych / Barbara Kościelniak, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2016 vol. 59 nr 1, s. 2–5. — Bibliogr. s. 5

 • słowa kluczowe: para wodna, utlenianie cykliczne, stale austenityczne

  keywords: austenitic steels, steam, cyclic oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2016.1.1

6
7
8
 • Chemical diffusion in amphoteric oxide semiconductors / Z. GRZESIK, T. Bak, J. Nowotny, B. Henry // Advances in Applied Ceramics / Institute of Materials, Minerals, and Mining ; ISSN 1743-6753. — 2007 vol. 106 no. 1–2, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81. — Publikacja dostępna online od: 2013-06-18. — tekst: https://goo.gl/d843wR

 • keywords: titanium dioxide, chemical diffusion, equilibration kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1179/174367607X156025

9
10
 • Chromium-based oxidation resistant coatings for protection of engine valves in automotive vehicles / Monika DROŻDŻ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew GRZESIK // W: ICMT24 [Dokument elektroniczny] : 24 mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah : 28.–30. september 2016, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 24\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / ed. by Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, cop. [2016]. — Na s. red. pomyłka w roku wydania. — e-ISBN:  978-961-94088-0-3. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Chromium-based oxidation-resistant coatings for the protection of engine valves in automotive vehicles / Monika DROŻDŻ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew GRZESIK // Materiali in Tehnologije = Materials and Technology ; ISSN 1580-2949. — 2017 vol. 51 no. 4, s. 603–607. — Bibliogr. s. 607, Abstr.

 • keywords: oxidation, valve steels, thermal shocks, isothermal conditions, chromium layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17222/mit.2016.151

12
13
14
 • Corrosion of steels utilized for fabrication of automobile engine valves / Zbigniew GRZESIK // W: 5\textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering & 2\textsuperscript{nd} International workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : 4–10 June 2017, Koszalin, Poland : abstracts / CEEPUS, Erasmus+. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : University of Technology], [2017]. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/downloads/abstracts.pdf [2017-09-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of biofuels under thermal shock conditions / Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Krzysztof Adamaszek, Stanisław MROWEC // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of biofuels under thermal shock conditions / Z. GRZESIK, Z. Jurasz, K. Adamaszek, S. MROWEC // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of diesel engines under thermal shock conditions / Z. GRZESIK, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. MROWEC // W: DIMAT 2011 : 8th international conference on Diffusion in Materials : Dijon (France) / 3–8 July 2011 : conference program, book of abstracts. — [France : s. n.], [2011]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Coupling of linear irreversible thermodynamics with the reactive and interdiffussion for multi-component alloys / M. DANIELEWSKI, B. WIERZBA, R. Filip, W. KUCZA, Z. GRZESIK, P. MANIKOWSKI // W: EUROMAT 2011 [Dokument elektroniczny] : European Congress on Advanced Materials and Processes : Montpellier, 12–15 September : program and presentation abstracts / Federation of European Materials Societies. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: EUROMAT 2011, pdf, byref)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Defect structure and its mobility in pure and chromium doped cobaltous oxide / Stanisław MROWEC, Zbigniew GRZESIK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56–57, Summ.

 • keywords: defects, diffusion, oxidation kinetics, doping effect, oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Defect structure and transport properties of nonstoichiometric metal sulphides / Zbigniew GRZESIK // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80\textsuperscript{th} birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Defect structure and transport properties of nonstoichiometric metal sulphides / Z. GRZESIK // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2009 vol. 83 iss. 8, s. 1423–1436. — Bibliogr. s. 1435–1436

 • keywords: point defects, lattice diffusion, microthermogravimetry, re-equilibration kinetics, Rosenburg's method, sulphides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: