Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Damijan, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kmw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 130, z ogólnej liczby 133 publikacji Autora


1
 • Acoustical engineering / ed. Ryszard PANUSZKA, co-eds.: Zbigniew DAMIJAN, Marek IWANIEC, Jerzy WICIAK ; Polish Acoustical Society, Division Kraków, Structural and Biomedical Engineering Laboratory, Staszic University of Krakow, AGH. — Kraków : PAS Division with coop. Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory, Staszic University, AGH, Kraków, 2004. — 172 s.. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 13 no. 1). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg okł. — Na drugiej s. tyt.: vol. 13 no. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości wpływu czynników zewnętrznych na potencjały bioelektryczne mózgu człowieka w czasie ekspozycji hałasu infradźwiękowegoAnalysis of investigations of infrasound attenuation on the human organs and biopotentials of human brain / Ryszard PANUSZKA, Zbigniew DAMIJAN // W: Wave methods and mechanics in biomedical engineering : Kraków–Zakopane, April 5–7, 2000 / eds. Ryszard Panuszka, Marek Iwaniec, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society. Cracow Division. — Cracow : PAS in cooperation of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University of Mining and Metallurgy, 2000. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering). — ISBN10: 83-909641-4-7. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 216, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of low frequency magnetic fields in the biosphere of the headwater region of the rivulets Solinka, San, OsławaBadania biosfery terenów źródliskowych potoków dopływów Solinki, Sanu i Osławy w zakresie niskoczęstotliwościowych pól magnetycznych / Zbigniew DAMIJAN, Ryszard PANUSZKA, Cezary KASPRZAK, Łukasz Misztal // W: Waves and biomedical engineering / ed. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — Kraków : PTA : PTIB, [2001]. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 10 no. 2). — ISBN10: 8390964171. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Annoyance of infrasounds / Ryszard PANUSZKA, Zbigniew DAMIJAN // Journal of the Acoustical Society of America ; ISSN 0001-4966. — 2001 vol. 110 no. 5 Pt. 2/2, s. 2757, 4pNSb4. — 142nd Meeting Acoustical Society of America : Florida 3–7 December 2001 : [abstracts] / Acoustical Society of America. — Melville : ASA, American Institute of Physics, 2001. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Assessment of infrasound annoyance at work / Z. DAMIJAN // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 288–291. — Bibliogr. s. 291, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering – sustainable development”. — Olsztyn : HARD, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania wpływu drgań niskoczęstotliwościowych na profil wątrobowy krwi[Analysis of low frequency vibrations influence on the liver profile of blood] / Zbigniew DAMIJAN, Andrzej UHRYŃSKI // W: WIBROTECH 2006 : XII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : VII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 28–29 wrzesień 2006 : konferencja dedykowana Profesorom: Wojciechowi Batce, Andrzejowi Gołasiowi z okazji 60-lecia urodzin / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [etc.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 100–101. — Bibliogr. s. 101. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania wpływu drgań niskoczęstotliwościowych na profil wątrobowy krwi[Analysis of low frequency vibrations influence on the liver profile of blood] / Zbigniew DAMIJAN, Andrzej UHRYŃSKI // W: Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku : praca zbiorowa / pod red.: Wojciecha Batko, Zbigniewa Dąbrowskiego. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2006. — Monografia zawiera wybrane materiały prezentowane podczas: XII Konferencji naukowej Wibroakustyki i wibrotechniki oraz VII Ogólnopolskiego seminarium Wibroakustyki w systemach technicznych WIBROTECH 2006. — ISBN10: 8389772310. — S. 173–178. — Bibliogr. s. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania wpływu drgań ogólnych niskiej częstotliwości na zmiany w termogramch nóg[A research concerning the influence of low frequency general vibration on changes in leg thermograms] / P. KRZYWORZEKA, Z. DAMIJAN, A. UHRYŃSKI // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania wpływu hałasu niskoczęstotliwościowego na biopotencjały człowiekaChanges the impacts of LFN (low-frequency noise) on biopotentials of human / DAMIJAN Zbigniew // W: Structures – waves – human health : selected works / ed. Ryszard Panuszka ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS. Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839165902X. — S. 7–48. — Bibliogr. s. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania wpływu niskoczęstotliwościowych pól akustycznych terenów źródliskowych na biopotencjały człowieka, w Bieszczadzkim oraz Tatrzańskim Parku NarodowymAnalysis of low frequency acoustic fields in the biosphere of the headwater regions of the rivulets Solinka, San and Osława in the Bieszczady Mountains on biopotentials of human / Zbigniew DAMIJAN, Cezary KASPRZAK, Ryszard PANUSZKA, Joanna Pociask // W: Structural acoustics and waves in environment / ed. Ryszard Panuszka, co-eds.: Zbigniew Damijan, Marek Iwaniec, Jerzy Wiciak ; Polish Acoustical Society. Division Kraków, Staszic University of Krakow, AGH. Structural and Biomedical Engineering Laboratory. — Kraków : PAS Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH Kraków, 2003. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 12 no. 1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391659003. — S. 161–168. — Bibliogr. s. 167–168, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania wstępne wpływu drgań pionowych fotela na poziom koncentracji uwagi kierowców : [abstrakt]Initial research into impact of vertical vibration of driver's seat on level of driver's attention / Z. DAMIJAN, S. SKRZYNIARZ, J. KWAŚNIEWSKI // W: XVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 28 marca–1 kwietnia 2011 = XVIII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR, Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-12-1. — S. 45–46. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie klimatu wibroakustycznego w autobusach komunikacji miejskiej Solaris Urbino 18Investigation of the vibroacoustic climate inside the buses Solaris Urbino 18 used in public transport systems / Z. DAMIJAN, S. SKRZYNIARZ, J. KWAŚNIEWSKI, D. IWAŃSKI // W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 = XVII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-83-61402-08-4. — S. 59–60. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie uciążliwości hałasu infradźwiękowego w oparciu o przebiegi potencjałów bioelektrycznych mózgu człowieka[The annoyance of infrasound noise investigations according to brain biopotentials] / Zbigniew DAMIJAN, Ryszard PANUSZKA, Magdalena KOWALCZYK-HAUSER, Marek IWANIEC, Mariusz Grochala, Witold CIOCH // W: Waves methods and mechanics in biomedical engineering '99 : IV Conference Kraków–Zakopane, April 21–23, 1999 / ed.: Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS, 1999. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 4). — ISBN10: 83-909641-1-2. — S. 167–170. — Bibliogr. s. 169–170, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Badanie wpływu ekspozycji niskoczęstotliwościowego pola magnetycznego (f=7 Hz, B=330 nT) na czynność bioelektryczną sercaThe effects of low-frequency magnetic filed exposure (f=7 Hz, B=330 nT) on the level of bioelectric activity of human heart / Zbigniew DAMIJAN // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 1, s. 55–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.diagnostyka.net.pl/pdf-81336-16831?filename=DIAGNOSTYKA%201_41_%20_%202007.pdf

 • słowa kluczowe: czynność bioelektryczna serca, niskoczęstotliwościowe pole magnetyczne

  keywords: low frequency magnetic filed, bioelectric activity heart

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badanie wpływu infradźwiękowej fali akustycznej na poziom aktywacji z zastosowaniem samoopisu psychologicznegoChanges the impacts of LFN (low-frequency noise) on level of arousal with use psychological self report / Zbigniew DAMIJAN, Cezary KASPRZAK, Jerzy Korzewski, Ryszard PANUSZKA // W: Structural acoustics and waves in environment / ed. Ryszard Panuszka, co-eds.: Zbigniew Damijan, Marek Iwaniec, Jerzy Wiciak ; Polish Acoustical Society. Division Kraków, Staszic University of Krakow, AGH. Structural and Biomedical Engineering Laboratory. — Kraków : PAS Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH Kraków, 2003. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 12 no. 1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391659003. — S. 21–28. — Bibliogr. s. 28, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badanie wpływu infradźwiękowej fali akustycznej oraz cech temperamentu na zdolność rozwiązywania testu labiryntuInfluence of LFN (low-frequency noise) and psychologicaly measured temperamental traits on the ability of solving labirynth – like test / Zbigniew DAMIJAN, Cezary KASPRZAK, Jerzy Korzewski, Ryszard PANUSZKA, Marcin Szafrański // W: Waves–human–biomedical engineering / eds. Ryszard Panuszka [et al.] ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS Division Kraków : The Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2004. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 13 no. 2). — ISBN10: 8391659046. — S. 15–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badanie wpływu niskoczęstotliwościowego pola magnetycznego (f=7 Hz, B=330 nT) na wybrane parametry elektrofizjologiczne organizmuThe effects of low-frequency magnetic field (f=7 Hz, B=330 nT) exposure on selected physiological parameters of human body / Zbigniew DAMIJAN // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 1, s. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.. — tekst: http://diagnostyka-1net-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/get-number-pdf/34

 • słowa kluczowe: czynność bioelektryczna, niskoczęstotliwościowe pole magnetyczne

  keywords: bioelectric activity, low frequency magnetic filed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Biologiczne badania wpływu infradźwięków na wybrane parametry fizjologiczne[The biological investigations of the infrasound noise influence on some physiological parameters] / Magdalena KOWALCZYK-HAUSER, Ryszard PANUSZKA, Zbigniew DAMIJAN, Marek IWANIEC, Andrzej Szlachcic, Mariusz Grochala, Witold CIOCH // W: Waves methods and mechanics in biomedical engineering '99 : IV Conference Kraków–Zakopane, April 21–23, 1999 / ed.: Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS, 1999. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 4). — ISBN10: 83-909641-1-2. — S. 223–230. — Bibliogr. s. 230, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Biomedical engineering / ed. Ryszard PANUSZKA, co-eds. Zbigniew DAMIJAN, Marek IWANIEC, Jerzy WICIAK ; Polish Acoustical Society. Division Kraków, Staszic University of Krakow, AGH. Structural and Biomedical Engineering Laboratory. — Kraków : PAS. Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2003. — 210, [2] s.. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 12, no. 2). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Breit-Wigner resonance phenomena in EEG signalsZjawiska rezonansowe Breita-Wignera w sygnałach EEG / Stanisław Micek, Zbigniew DAMIJAN, Cezary KASPRZAK // W: Waves–human–biomedical engineering / eds. Ryszard Panuszka [et al.] ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS Division Kraków : The Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2004. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 13 no. 2). — ISBN10: 8391659046. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Changes low frequency sound impacts on the fractal dimension of EEG signal / KASPRZAK Cezary, DAMIJAN Zbigniew // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 361. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Changes of selected biochemical parameters blood and strength bones of rats under low frequency vibration / Zbigniew DAMIJAN // Molecular and Quantum Acoustics ; ISSN 1731-8505. — Tytuł poprz.: Akustyka Molekularna i Kwantowa ; ISSN: 0208-5151. — 2004 vol. 25, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78. — tekst: http://mqa.ogpta.polsl.pl/files-articles/25/pdf/069-078_Damijan.pdf

 • keywords: strength bones of rats, biochemical parameters, exposure to low-frequency vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Changes of selected biochemical parameters of blood, densitometric and strength bones of rats under low frequency vibration / Z. DAMIJAN // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2005 vol. 30 no. 4, s. 495–505. — Bibliogr. s. 505

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Changes of selected biochemical parameters of rats under low frequency vibrationZmiany wybranych biochemicznych parametrów u młodych szczurów pod wpływem ekspozycji drgań niskoczęstotliwościowych / Zbigniew DAMIJAN, Ryszard PANUSZKA, Tomasz Majchrzak, Maciej RUMIŃSKI, Małgorzata Żychowska, Zbigniew Dąbrowski // W: Structures – waves – biomedical engineering, Vol. 11 / ed. Ryszard Panuszka. — Kraków : Polish Acoustical Society. Division Kraków with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2002. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: