Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Bębenek, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości poprawy efektywności pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Koksochemicznym Huty im. Tadeusza SendzimiraAnalysis a possibility to improve effectiveness of biological treatment plant at Coking Chemical Plant of Tadeusz Sendzimir Steelworks / Zbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Zbigniew Figiel, Ryszard Opyrchał // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 2, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ., Rez., Reś.

 • słowa kluczowe: zakład koksochemiczny, oczyszczalnia biologiczna ścieków

  keywords: biological treatment, coking chemical plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania laboratoryjne wybranych biomateriałów jako paliw energetycznych w mieszaninach z węglem kamiennym i brunatnymLaboratory investigations on selected biomaterials for use as energetic fuels in mixtures with bituminous coal and lignite / Zbigniew BĘBENEK, Jacek Żelkowski // W: Energetyka 2002 : Wrocław, 6–8 listopada 2002 : konferencja naukowo-techniczna. — Wrocław : PWr. ITCiMP, 2002. — ISBN10: 83–917323-0-4. — S. 3–11. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatówInvestigation of the impact of coal blends drying on mechanical properties and reactivity of the produced chars / Zbigniew BĘBENEK, Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: mieszanka węglowa, podsuszanie, koks, wytrzymałość koksu, reaktywność koksu

  keywords: coal blend, drying, mechanical properties of coke, coke reactivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie zjawiska ekspansji ziaren węgla w okresie ich termicznego uplastycznienia[Examination of the swelling phenomenon of coal grains within the temperature rage of coal plasticity] / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Andrzej STRUGAŁA // W: Konferencja naukowo-techniczna „Koksownictwo' 2001” : uwarunkowania surowcowo-technologiczne produkcji koksu w perspektywie 2010 roku : Szczyrk 26–28 września 2001 r. : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Karbochemii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — [Polska : SIiTPH], [2001]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Effect of small coal grains on coking process : [summ.]Vliv jemných podílů uhlí na koksovací proces / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Marek Sciazko // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] = 30th International cokemaking conference / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 39–42. — Tekst eng.-che. — CD-ROM nie zawiera pełnego tekstu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Impact of the drying process on coking properties of coal charge and strength after reaction of produced coke and its reactivity / Zbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 32–43. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie procesu wypału wapna w piecu szybowym przy zastosowaniu koksu jako paliwaTheoretical model for the decomposition of limestone with the use of coke fuel in the shaft-type lime kiln / Zbigniew BĘBENEK // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.6. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modyfikacja koksownictwa poprzez uproszczenie technologii?Modification of cokemaking by technology simplification? / Krzysztof BYTNAR, Zbigniew BĘBENEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 2, s. 106–111. — Bibliogr. s. 111

 • słowa kluczowe: bateria koksownicza, historia, bateria koksownicza z odzyskiem ciepła

  keywords: coke oven battery, history, heat recovery coke oven

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Podatność przemiałowa mieszanek węgiel kamienny – osad nadmierny z biologicznej oczyszczalni ścieków zakładu koksowniczegoGrindability of blends composed of hard coal and sewage sludge formed during the biological treatment of waste waters from a cokery / Zbigniew BĘBENEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 189–193. — Bibliogr. s. 193, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Swelling of coals grain during devolatilisation in plasticizing stage / Zbigniew BĘBENEK, Bartosz Mertas // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 24–31. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 31, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ dodatku węgla brunatnego na tworzenie się tlenku azotu (II) podczas spalania karbonizatów węglowychThe impact of brown coal additives in coal blends on the formation of nitrogen (II) oxide during combustion of coal chars / Zbigniew BĘBENEK, Andrzej ROZWADOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 1, s. 105–118. — Bibliogr. s. 117, Summ.

 • słowa kluczowe: piroliza, paliwo, tlenek azotu (II)

  keywords: pyrolysis, fuel, nitrogen oxide (II)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane problemy oceny właściwości biomasy w aspekcie procesów jej spalania i współspalania ze stałymi paliwami kopalnymiSelected problems of evaluating biomass properties in respect of the processes of its combustion and co-combustion with solid fossil fuels / Zbigniew BĘBENEK // W: Pomiary parametrów paliw : II konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 9–10 listopada 2005 : materiały konferencyjne = The measurements of fuel parameters : the 2\textsuperscript{nd} scientific and technical conference : conference proceedings / Przemysłowy Instytut Elektroniki. — Warszawa : nakł. PIE, 2005. — ISBN10: 8391453774. — S. A-18–A-27. — Bibliogr. s. A-27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wydymanie ziaren węglowych podczas uplastyczniania się węgla jako potencjalny czynnik generujący ciśnienie rozprężania[Swelling behaviour of plasticized coal grains as a source of coking pressure] / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK // W: Nové poznatky z oblasti uhlí a koksu : sborník přednášek z I. česko-polského uhelného sympozía : 17.–18. 9. 2001 Ostrava / Vysoká Škola Báňská–Technická Univerzita Ostrava. — [Ostrava : TU], [2001]. — S. 6–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: