Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Zbiegień-Maciąg, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Creating work-life balance policy at the example of chosen universityKształtowanie polityki work-life balance na przykładzie wybranej uczelni wyższej / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK-KRALA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2011 vol. 15 no. 2, s. 155–167. — Bibliogr. s. 166–167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Diagnoza i analiza funkcji personalnej w organizacji – prezentacja metod badawczych[Diagnosis and analysis of the personal function in the organization – presentation of research methods] / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Zastosowania psychologii w zarządzaniu / pod red. Barbary Kożusznik, przy współudz. Małgorzaty Chrupały-Pniak. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2789). — ISBN: 978-83-226-1924-7. — S. 91–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Discrimination in the workplace : the scale, symptom analysis, and preventive measuresDyskryminacja w miejscu pracy : skala zjawiska, analiza symptomów, działania zapobiegawcze / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Human and work in a changing organisation : management oriented on the employee interests / eds. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 224). — ISBN: 978-83-7695-159-1. — S. 123–134. — Bibliogr. s. 134, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Identyfikacja etycznej kultury organizacyjnej – wymiar globalny[Identification of the ethical organizational culture – global dimention] / Ewa BECK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Studia z zarządzania międzykulturowego / red. nauk. Łukasz Sułkowski. — Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. — (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 17). — ISBN: 978-83-60230-13-8. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Nieprawidłowości w procesie zwalniania : rezultaty badawcze[Irregularities in redundancy process : research results] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 2 / pod red. Zdzisławy Janowskiej. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. — ISBN: 978-83-7525-196-8. — S. 329–341. — Bibliogr. s. 341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne[Organizations in the innovative management - social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-169-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Relations between motivation and work satisfaction on the basis of research in Polish enterprisesZwiązki pomiędzy motywacją a satysfakcją z pracy na podstawie badań w polskich przedsiębiorstwach / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2009 vol. 13 no. 1, s. 61–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Wprowadzenie[Introduction] / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki[Challenges faced by contemporary organisations in a new economic context] / red. nauk. Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 688, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Zaangażowanie prospołeczne pracowników w odpowiedzialnej firmieSocial engagement of employees in a responsible company / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / red. nauk. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 5). — S. 304–311. — Bibliogr. s. 311, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury[Human resources management in a global environment – between the „old” and the „new”] / pod red. naukową Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewy BECK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 632, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-059-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością firmyManagement of the corporate social responsibility / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3, s. 335–340. — Bibliogr. s. 339–340

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych