Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Zapałowicz-Bilan, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Biostratygrafia górnokredowych osadów marglistych rejonu Krakowa na podstawie otwornic[Foraminiferal biostratigraphy of Upper Cretaceous marls in the Cracow region] / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów kredy górnej i miocenu w wierceniu „Bibice” (okolice Krakowa)Micropaleontological biostratigraphy of the Upper Cretaceous and Miocene deposits in “Bibice” borehole (Krakow area) / Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN, Monika PILARZ, Elżbieta Machaniec // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 95–103. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_10.pdf

  • słowa kluczowe: miocen, biostratygrafia, mikropaleontologia, późna kreda, okolice Krakowa

    keywords: biostratigraphy, Miocene, micropaleontology, Late Cretaceous, Krakow area

3
  • Upper Cretaceous and Miocene foraminiferal assemblages from the Bibice area (vicinity of Kraków) : [abstract] / Elżbieta Machaniec, Monika PILARZ, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Integrating microfossil records from the oceans and epicontinental seas : MIKRO 2011 : eighth micropalaeontological workshop and annual TMS Foram-Nannofossil Group Meeting : Kraków, June, 27–30, 2011 / eds. Marta Bąk, Michael A. Kaminski, Anna Waśkowska. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation, 2011. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 17). — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 109–110. — Bibliogr. s. 110

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Upper Cretaceous deposits in the vicinity of Kraków determined on the foraminiferal assemblages : [abstract] / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Integrating microfossil records from the oceans and epicontinental seas : MIKRO 2011 : eighth micropalaeontological workshop and annual TMS Foram-Nannofossil Group Meeting : Kraków, June, 27–30, 2011 / eds. Marta Bąk, Michael A. Kaminski, Anna Waśkowska. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation, 2011. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 17). — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 107–108. — Bibliogr. s. 108

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych