Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Zapałowicz-Bilan, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analysis of Upper Cretaceous deposits in the southern part of European platform (Zabierzów quarry, Kraków area, Poland) on the base of Foraminifera / E. Machaniec, A. Kędzior, B. ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: 23\textsuperscript{rd} IAS meeting of sedimentology : Coimbra–Portugal 15–17 September 2004 : abstracts book / eds. Rui Pena dos Reis, Pedro Callapez, Pedro Dinis ; International Association of Sedimentologists. — [Coimbra : s. n.], [2004]. — Na s. tytułowej dodatkowo: Meeting theme: Sedimentology and society. — ISBN10: 972-9119-25-2. — S. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biostratygrafia górnokredowych osadów marglistych rejonu Krakowa na podstawie otwornic[Foraminiferal biostratigraphy of Upper Cretaceous marls in the Cracow region] / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biostratygrafia i paleoekologia górnokredowych osadów marglistych okolic Krakowa (Polska) na podstawie otwornic[Foraminiferal biostratigraphy and palaeoecology of Upper Cretaceous marls in the Cracow region (Poland)] / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN, Artur Kędzior // W: 5. Paleontologická konferencia : Bratislava, jún 2004 : zborník abstraktov / zost. Adriena Zlinská ; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, cop. 2004. — (Konferencie, Sympóziá, Semináre). — ISBN10: 80-88974-52-6. — S. 69–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów kredy górnej i miocenu w wierceniu „Bibice” (okolice Krakowa)Micropaleontological biostratigraphy of the Upper Cretaceous and Miocene deposits in “Bibice” borehole (Krakow area) / Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN, Monika PILARZ, Elżbieta Machaniec // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 95–103. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_10.pdf

 • słowa kluczowe: miocen, biostratygrafia, mikropaleontologia, późna kreda, okolice Krakowa

  keywords: Miocene, micropaleontology, Krakow area, biostratigraphy, Late Cretaceous

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biostratygrafia osadów kredy górnej w południowej części rowu Kleszczowa – pole BełchatówBiostratigraphy of Upper Cretaceous deposits in the southern part of the Kleszczów graben – Bełchatów Field / Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 1999 t. 25 z. 2, s. 189–201. — Bibliogr. s. 200–201, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Foraminifera dinocysts and mineralogical analysis of Upper Cretaceous marls from the Gołcza outcrop – Cracow area / E. Machaniec, B. ZAPAŁOWICZ-BILAN, E. Gedl, P. Wójcik-Tabol // W: 6. Paleontologický seminář : 14.–15.9.2005 Olomouc : sbornik příspěvků / ed. Tomáš Lehotský ; Univerzita Palackého w Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra Geologie, Vlastivědné Muzeum v Olomouci, Česká Geologická Společnost o. s. Paleontologie. — Olomouc : UP, 2005. — ISBN10: 80-244-1111-3. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Foraminiferal assemblages from the upper Santonian to lowe/middle Campanian marls in the vicinity of Cracow / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: 8. Paleontologická konferencia : Bratislava, jún 2007 : zborník abstraktov / ed. Adriena Zlinská. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, [2007]. — (Konferencie, Sympóziá, Semináre). — ISBN: 978-80-88974-91-8. — S. 61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Foraminiferal biostratigraphy and palaeobathymetry of Senonian marls (Upper Cretaceous) in the vicinity of Kraków (Januszowice–Korzkiew area, Bonarka quarry) : preliminary study / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // Studia Geologica Polonica ; ISSN 0081-6426. — 2005 vol. 124, s. 285–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.. — Methods and applications in micropalaeontology : [5th micropalaeontological workshop Mikro-2005] / eds. J. Tyszka [et al.] ; PAN ING. — Kraków : PAN ING, 2005. — Dodatkowo na okł.: Mente et Malleo. — tekst: http://sgp-1ing-1pan-1pl-10zh6b24g0e6b.wbg2.bg.agh.edu.pl/124_pdf/SGP124_285-295.pdf

 • keywords: biostratigraphy, Poland, Late Cretaceous, foraminiferal assemblages, palaeoecology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Foraminiferal biostratigraphy and palaeobathymetry of Senonian marls (Upper Cretaceous) in the vicinity of Kraków (Januszowice–Korzkiew area, Bonarka quarry) : preliminary study / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: MIKRO–2005 : 5th micropalaeontological workshop : Szymbark, 8–10 czerwca 2005 : abstract book / eds. [Marzena] Oliwkiewicz-Miklasińska, Jarosław Tyszka ; excursion guide = MIKRO–2005 : V jubileuszowe warsztaty mikropalaeontologiczne / ed. Przemysław Gedl / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych. — Kraków : PAN ING, 2005. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Late Maastrichtian foraminiferal assemblages from the Lublin Upland (eastern Poland) / Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology ; ISSN 0322-824X. — 2003–2004 [wyd. 2006] vols. 33–34, s. 102–103. — Bibliogr. s. 102–103. — 7th Paleontological conference : October 19–20, 2006 Brno, Czech Republic : extended abstracts / eds. Šárka Hladilová, Nela Doláková ; Masaryk University, Brno. Faculty of Sciences. Institute of Geological Sciences, Moravian Museum Brno. Department of Geology and Paleontology, Czech Geological Society. Working Group of Paleontology. — Brno : MU, cop. 2006. — The conference is dedicated to the 80th anniversary of Prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Micropalaeontological analysis of olistholits from the Wieliczka Salt Mine (Outer Carpathians, Poland) / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: MIKRO–2005 : 5th micropalaeontological workshop : Szymbark, 8–10 czerwca 2005 : abstract book / eds. [Marzena] Oliwkiewicz-Miklasińska, Jarosław Tyszka ; excursion guide = MIKRO–2005 : V jubileuszowe warsztaty mikropalaeontologiczne / ed. Przemysław Gedl / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych. — Kraków : PAN ING, 2005. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Micropalaeontological analysis of olistoliths from the Wieliczka Salt Mine (Outer Carpathians, Poland) / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // Studia Geologica Polonica ; ISSN 0081-6426. — 2005 vol. 124, s. 273–283. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.. — Mikro 2005 : 5th micropalaeontological workshop : 8–10 Jun 2005, Szymbark, Poland. — tekst: http://sgp-1ing-1pan-1pl-10zh6b2d208fd.wbg2.bg.agh.edu.pl/124_pdf/SGP124_273-283.pdf

 • keywords: Flysch Carpathians, olistoliths, biostratigraphy, benthic foraminifera, Upper Cretaceous marls, Miocene salt deposits, palaeoecology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola zespołów otwornicowych w rekonstrukcji biostratygraficznej późnej kredy Rowu KleszczowaThe significance of foraminiferal assemblages in biostratigraphical reconstruction of late Cretaceous of Kleszczów graben / Ewa SZEWCZYK, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Stanowisko górnokredowych pstrych margli (jednostka podśląska, polskie Karpaty fliszowe) w poprzeczni „Kunegunda” Kopalni Soli w WieliczceThe exposure of upper cretaceous variegated marls (subsilesian unit – flysch Carpathians) of the “Kunegunda” drift of the Wieliczka Salt Mine / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN, Agnieszka Leszczyńska // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2005 R. 61 z. 1, s. 19–29. — Bibliogr. s. 28–29, Summ.. — tekst: http://panel.iop.krakow.pl//uploads/wydawnictwa_artykuly/98c1e2f26a89d64324a7860e8e274f0d71a55d95.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stratygrafia i paleośrodowisko osadów kredy górnej niecki opolskiej na podstawie otwornic[Stratigraphy and paleoenvironment of the Upper Cretaceous deposits in the Opole basin on the base of foraminifera] / Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny : XVII konferencja paleontologów : 21–23.IX.2000 Kraków / Sekcja Paleontologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Katedra Stratygrafii Geologii Regionalnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2000]. — S. 74–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Upper Cretaceous and Miocene foraminiferal assemblages from the Bibice area (vicinity of Kraków) : [abstract] / Elżbieta Machaniec, Monika PILARZ, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Integrating microfossil records from the oceans and epicontinental seas : MIKRO 2011 : eighth micropalaeontological workshop and annual TMS Foram-Nannofossil Group Meeting : Kraków, June, 27–30, 2011 / eds. Marta Bąk, Michael A. Kaminski, Anna Waśkowska. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation, 2011. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 17). — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 109–110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Upper Cretaceous deposits in the vicinity of Kraków determined on the foraminiferal assemblages : [abstract] / Elżbieta Machaniec, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Integrating microfossil records from the oceans and epicontinental seas : MIKRO 2011 : eighth micropalaeontological workshop and annual TMS Foram-Nannofossil Group Meeting : Kraków, June, 27–30, 2011 / eds. Marta Bąk, Michael A. Kaminski, Anna Waśkowska. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation, 2011. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 17). — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 107–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Upper Cretaceous foraminifera assemblages in stratigraphic reconstruction of strongly tectonical deformed deposits in Southern part of Kleszczów through in Poland / Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Second Romanian Symposium on Paleontology : 1–3 October, 1999 Cluj–Napoca, Romania : abstracts and field trip guide / Babes-Bolyai University Cluj-Napoca ; Romanian Society of Paleontologists. — [Romania : s. n.], [1999]. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zespoły otwornic w profilu górnej kredy okolic Krakowa[Upper Cretaceous sediments from vicinity of Kraków] / Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN, Elżbieta Machaniec, Artur Kędzior // W: „Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk” : XIX konferencja naukowa paleobiologów i biostratygrafów PTG poświęcona 300-leciu Uniwersytetu Wrocławskiego : Wrocław 16–18 września 2004 r / red. Jolanta Muszer. — Wrocław : Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. — ISBN10: 8390793326. — S. 96–98. — Bibliogr. s. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: