Wykaz publikacji wybranego autora

Żaneta Kurleto-Kozioł, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57190030545

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • An assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicatesOcena efektywności metod fizycznego utwardzania masy formierskiej wiązanej spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Łukasz SZYMAŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 133–141. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, suszenie, spoiwo skrobiowe, utwardzanie fizyczne, mikrofale

  keywords: drying, molding sands, microwaves, physical methods of curing, starch binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.133

2
 • Analysis of selected technological properties of green sands with starch-based additivesAnaliza wybranych właściwości technologicznych klasycznych mas formierskich z dodatkami skrobiowymi / Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 2, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.2/mafe.2015.41.2.65.pdf

 • słowa kluczowe: przepuszczalność, klasyczna masa formierska, dodatki skrobiowe, wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym, osypliwość

  keywords: wear resistance, permeability, green sand system, starch additives, green compressive strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.2.65

3
 • Badania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczychFTIR, DRIFT, UV-Vis and Py-GC-MS study of macromolecular materials for use in the moulding sands technology / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, Ż KURLETO-KOZIOŁ // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 79–100. — Bibliogr. s. 98–100, Streszcz.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, masy odlewnicze, materiały wielkocząsteczkowe, karboksymetyloceluloza, materiały wiążące

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania spektralne (FTIR, UV-VIS) montmorylonitu Ca-MMT w nieaktywowanym bentonicie zmodyfikowanym przy udziale ultradźwięków i kationów potasu : streszczenie[Spectral studies (FTIR, UV-Vis) montmorillonite Ca-MMT in the non-activated bentonite modified with the participation of the ultrasound and potassium cations : abstract] / Beata GRABOWSKA, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania spektralne (FTIR, UV-Vis) montmorylonitu modyfikowanego ultradźwiękami i kationami potasuSpectral study (FTIR, UV-Vis) of montmorillonite modified by ultrasound and potassium cations / Beata GRABOWSKA, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 2, s. 125–136. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/praceio/1500971311dda3595d3.pdf

 • słowa kluczowe: montmorylonit, wymiana jonowa, CEC, modyfikacja montmorylonitu, pole ultradźwięków

  keywords: montmorillonite, ion exchange, CEC, montmorillonite modification, ultrasound field

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.12

6
 • Celuloza i jej pochodne – zastosowanie w przemyśleCellulose and its derivatives – applications in industry / Ł. SZYMAŃSKI, B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, Ż. KURLETO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, biodegradacja, biopolimery, celuloza, pochodne celulozy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Crosslink the novel group of polymeric binders BioCo by the UV-radiation / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, Ż. KURLETO-KOZIOŁ, Ł. SZYMAŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 2, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • keywords: cross linking, moulding sands, spectroscopy, UV radiation, polymeric binder BioCo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Effect of modification of montmorillonite with sodium salts (carbonate, hydrocarbonate, maleic acid-acrylic acid copolymer) on cation exchange capacity - FTIR-DRS, UV-Vis, XRD and TG-DTG analyses / Beata GRABOWSKA, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ, Dariusz DROŻYŃSKI, Artur BOBROWSKI, Karolina KACZMARSKA, Maciej SITARZ // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 189. — Bibliogr. s. 189

 • keywords: montmorillonite, intercalation, X-ray diffraction, spectroscopy, spectrophotometry, TG-DTG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Glinokrzemiany stosowane w przemyśle odlewniczym[Aluminosilicates used in the foundry industry] / KURLETO Żaneta, GRABOWSKA Beata, Mrówka Natalia // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [25.11.2015] : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 2, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-5-6. — ISBN: 978-83-65362-10-0. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Glinokrzemiany stosowane w przemyśle odlewniczym. Cz. 1, budowa, właściwości i zastosowaniaAluminosilicates used in the foundry industry - Part I: structure, properties and applications / KURLETO Żaneta, SZYMAŃSKI Łukasz, KACZMARSKA Karolina // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 4 / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (24)). — Dod. ISBN dla całości: 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-37-7. — S. 14–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, masa formierska, aktywacja, attapulgit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Glinokrzemiany stosowane w przemyśle odlewniczym. Cz. 2, masy formierskie wiązane bentonitemAluminosilicates used in the foundry industry - Part II: moulding sands bonded by bentonite / KURLETO Żaneta, GRABOWSKA Beata, DROŻYŃSKI Dariusz, KACZMARSKA Karolina // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 4 / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (24)). — Dod. ISBN dla całości: 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-37-7. — S. 21–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, zdolność do wymiany jonowej, attapulgit, właściwości formierskie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Nowoczesne materiały polimeroweModern polymeric materials / Łukasz SZYMAŃSKI, Żaneta KURLETO, Beata GRABOWSKA, Ewa OLEJNIK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : polimery i kompozyty / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (14)). — ISBN (całość) 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-27-8. — S. 87–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz.

 • słowa kluczowe: nanokompozyty, materiały inteligentne, powłoki, polimery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Physico-chemical and environmental characterisation of the dust from dry dedusting of the green sand / A. BOBROWSKI, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, Ż. KURLETO-KOZIOŁ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • keywords: heavy metals, dust, emission of gases, dedusting, physico-chemical investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Spektrofotometryczne metody badań montmorylonitu pod kątem jego zastosowania w technologii odlewniczej[Spectrophotometric methods of montmorillonite assay in order to use it in foundry technology] / Żaneta KURLETO-KOZIOŁ, Beata GRABOWSKA // W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [2016-07-18]. — Bibliogr. s. 90

 • słowa kluczowe: montmorylonit, FTIR, masy klasyczne, błękit metylowy, spektofotometria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • TG-DTG-DSC, FTIR, DRIFT, and Py-GC-MS studies of thermal decomposition for poly(sodium acrylate)/dextrin (PAANa/D) – new binder BioCo3 / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Artur BOBOROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 1, s. 27–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-17. — tekst: https://goo.gl/S5qi3V

 • keywords: thermal analysis, FTIR, polymer binders, foundry sands, thermal degradation, TG-DTG-DSC, Py-GC-MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.1.27

21
 • Thermal analysis in foundry technology. Pt. 2, TG-DTG-DSC, TG-MS and TG-IR study of the new class of polymer binders BioCo / Beata GRABOWsKA, Krzysztof Hodor, Karolina KACZMARSKA, Artur BOBROWSKI, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ, Carolin Fischer // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2017 vol. 130 iss. 1, s. 301–309. — Bibliogr. s. 308–309, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-06. — tekst: https://goo.gl/6uc4LM

 • keywords: polymer binders, foundry sands, TG-DSC, thermal degradation, TG-MS, TG-IR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-017-6506-y

22
23
 • Wiązania chemiczne występujące w montmorylonicieChemical bonds in the montmorillonite / Żaneta KURLETO, Beata GRABOWSKA // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/14..pdf} [2015-12-21]

 • słowa kluczowe: montmorylonit, glinokrzemiany, zdolność do wymiany jonowej, wiązanie kowalencyjne, wiązanie jonowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wiązania chemiczne występujące w montmorylonicieThe chemical bonds in the montmorillonite / Ż. KURLETO, B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, Ł. SZYMAŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 79–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, struktura krystaliczna, wiązania chemiczne, glinokrzemiany, fyllokrzemiany

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zdolność wymiany jonowej (CEC) attapulgitu - glinokrzemianu z grupy pałygorskitówThe cation exchange capacity (CEC) of attapulgite - the aluminosilicate of palygorskites group / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, Ż. KURLETO, N. Mrówka, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: masy klasyczne, glinokrzemiany, zdolność do wymiany jonowej, attapulgit, pałygorskit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: