Wykaz publikacji wybranego autora

Yuliia Tarasevych, dr inż.

poprzednio: Tarasewicz Julia

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7483-337X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57195837405

PBN: 5e7094ec878c28a0473c6f51

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Badanie wpływu sił hydrodynamicznych w szczelinach uszczelniających na dynamiczne charakterystyki pompy odśrodkowej[Research of hydrodynamic forces in annular seals influence on dynamic characteristics of centrifugal pump] / Yuliia TARASEVYCH, Józef SALWIŃSKI, Sławomir ZIMOWSKI // W: XXV kongres użytkowników pomp : 16–17 maja 2019 r., Legnica : materiały konferencyjne. — Racibórz : BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., [2019]. — Dod. na okładce: Pompy-armatura-napędy-uszczelnienia. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determination of ferrofluid magnetisation curve based on the measurement of particle distribution obtained by the DLS methodWyznaczanie krzywej magnetyzacji ferrocieczy na podstawie pomiaru rozkładu cząstek otrzymanego metodą DLS / Yulia TARASEVYCH, Marcin SZCZĘCH // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2023 vol. 303 no. 1, s. 77–84. — Bibliogr. s. 83-84, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-31. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=235982

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, ferrociecz, rozkład cząstek, pomiary DLS

  keywords: magnetic fluid, ferrofliud, DLS measurement, particle distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0016.2935

3
 • Estimation of random flow-rate characteristics of the automatic balancing device influence on centrifugal pump efficiency / Yuliia TARASEVYCH, Ievgen Savchenko, Nataliia Sovenko // W: Advances in design, simulation and manufacturing III : proceedings of the 3rd international conference on Design, Simulation, Manufacturing: the Innovation Exchange : DSMIE-2020, June 9–12, 2020, Kharkiv, Ukraine. Vol. 2, Mechanical and chemical engineering / eds. Vitalii Ivanov, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2020. — (Lecture Notes in Mechanical Engineering ; ISSN 2195-4356). — ISBN: 978-3-030-50490-8 ; e-ISBN: 978-3-030-50491-5. — S. 105–115. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-05

  orcid iD
 • keywords: axial force, probabilistic characteristics, flow rate, cylindrical throttle, face throttle, pump efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-50491-5_11

4
 • Influence of operational changes of clearances in pump channels on the work of the automatic balancing device / Y. TARASEVYCH, N. Sovenko, I. Savchenko // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2021 vol. 1741 art. no. 012035, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-20. — HERVICON+PUMPS 2020 : XVI international scientific and engineering conference : Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery : 8-11 September 2020, Sumy, Ukraine. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1741/1/012035/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/1741/1/012035

5
 • Modelling the influence of cylindrical throttle erosion wear on characteristics of automatic balancing deviceModelowanie wpływu erozji cylindrycznej przepustnicy na właściwości automatycznego urządzenia wyważającego / Yuliia TARASEVYCH, Nataliia Sovenko // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2019 vol. 285 no. 3, s. 107–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=194410

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pompa wirowa, erozyjne zużycie, bezkontaktowe uszczelnienie, tarcia odciążająca, statyczna charakterystyka

  keywords: erosive wear, annular seal, automatic balancing device, centrifugal pump, static characteristic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.5441

6
 • Numerical analysis of operating parameters of hydrodynamic thrust bearings lubricated with magnetic fluidNumeryczna analiza parametrów pracy hydrodynamicznych wzdłużnych łożysk ślizgowych smarowanych cieczą magnetyczną / Marcin SZCZĘCH, Wojciech HORAK, Yuliia TARASEVYCH // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2020 vol. 291 no. 3, s. [43]-51. — Bibliogr. s. 51, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-30. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=209016

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, smarowanie hydrodynamiczne, wzdłużne łożysko ślizgowe, symulacje CFD

  keywords: magnetorheological fluid, hydrodynamic lubrication, CFD simulations, thrust slide bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.4764

7
 • Pressure distribution in the face throttle of the centrifugal pump’s automatic balancing device / Yuliia TARASEVYCH, Nataliia Sovenko, Ievgen Savchenko // W: Advances in design, simulation and manufacturing IV : proceedings of the 4th international conference on Design, Simulation, Manufacturing: the Innovation Exchange : DSMIE-2021, June 8–11, 2021, Lviv, Ukraine. Vol. 2, Mechanical and chemical engineering / eds. Vitalii Ivanov, [et al.]. — Cham : Springer, cop. 2021. — (Lecture Notes in Mechanical Engineering ; ISSN 2195-4356). — ISBN: 978-3-030-77822-4 ; e-ISBN: 978-3-030-77823-1. — S. 185–194. — Bibliogr. s. 193–194, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-29

  orcid iD
 • keywords: pressure drop, flow rate, hydrodynamic losses, inertia components, axial oscillations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-77823-1_19

8
 • Static and flow-rate characteristics of centrifugal pump's balancing device with considering the random changes of its main parameters / Yuliia TARASEVYCH, Ievgen Savchenko, Nataliia Sovenko // W: DSM:IE-2019 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Design, Simulation, Manufacturing: the Innovation Exchange : June 11–14, 2019, Lutsk, Ukraine : book of abstracts / ed. Vitalii Ivanov, co-eds. Oleg Zablotny, [et al.] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy State University. — Sumy : Sumy University Book, 2019. — ISBN: 978-966-680-903-5. — S. 132

 • keywords: axial force, probablistic characteristics, cylindrical throttle and face throttle, flow rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Static and flow-rate characteristics of centrifugal pump’s balancing device with considering the random changes of its main parameters / Yuliia TARASEVYCH, Ievgen Savchenko, Nataliia Sovenko // W: Advances in design, simulation and manufacturing II : proceedings of the 2nd international conference on Design, Simulation, Manufacturing: the Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11–14, 2019, Lutsk, Ukraine / eds. Vitalii Ivanov, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (Lecture Notes in Mechanical Engineering ; ISSN 2195-4356). — ISBN: 978-3-030-22364-9 ; e-ISBN: 978-3-030-22365-6. — S. 722–731. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-07

  orcid iD
 • keywords: axial force, cylindrical throttle and face throttle, probabilistic characteristics, flow rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-22365-6_72

10
 • The effect of manufacturing tolerances on the hydrodynamic characteristics of plain bearings / Yuliia TARASEVYCH, Ievgen Savchenko // W: Advances in design, simulation and manufacturing V : proceedings of the 5th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2022, June 7–10, 2022, Poznan, Poland. Vol. 2, Mechanical and chemical engineering / eds.  Vitalii Ivanov, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2022. — (Lecture Notes in Mechanical Engineering ; ISSN 2195-4356). — ISBN: 978-3-031-06043-4 ; e-ISBN:  978-3-031-06044-1. — S. 123–132. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-25

  orcid iD
 • keywords: plain bearing, process innovation, industrial growth, hydrodynamic pressure, film thickness, mean value, random parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-06044-1_12

11
 • The impact of selected parameters on pressure distribution in the face throttle of a centrifugal pump automatic balancing deviceWpływ wybranych parametrów na rozkład ciśnienia w szczelinie poprzecznej tarczy odciążającej pompy odśrodkowej / Yuliia TARASEVYCH, Nataliia Sovenko // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2021 vol. 297 no. 3, s. 35-43. — Bibliogr. s. 43, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/2055621.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pompa wirowa, rozkład ciśnienia, uszczelnienie bezkontaktowe, zmiany losowe

  keywords: pressure distribution, automatic balancing device, random parameters, non contact seal, hydraulic local losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0015.6895

12
 • Wpływ losowych właściwości środków smarnych na pracę łożysk ślizgowych płynnego tarcia[Influence of stochastic characteristics of lubricating materials on sliding bearings operation] / Józef SALWIŃSKI, Yuliia TARASEVYCH // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle : XIII konferencja : Wisła, 10–12.04.2019 r.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., [2019]. — ISBN: 978-83-951352-3-1. — S. 84–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ wybranych parametrów na rozkład ciśnienia w szczelinie poprzecznej tarczy odciążającej pompy odśrodkowej : [streszczenie][Influence of selected parameters on the pressure distribution in the transverse gap of the unloading disc of a centrifugal pump : abstract] / Yuliia TARASEVYCH, Sovenko Nataliia // W: Materiały konferencyjne XXXIX. Jesiennej Szkoły Tribologicznej [Dokument elektroniczny] : 1–4 września 2021, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane testowe. — [Kielce : Politechnika Świętokrzyska, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich], [2021]. — 1 dysk Flash. — S. 57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Y. Tarasevych - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: losowe parametry, lokalne straty energii, rozkład ciśnienia, szczelina poprzeczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wyznaczanie krzywych magnetyzacji ferrocieczy na podstawie pomiaru rozkładu cząstek otrzymanego metodą DLS[Determination of ferrofluid magnetization curve based on the measurement of particle distribution obtained by the DLS method] / Marcin SZCZĘCH, Yuliia TARASEVYCH // W: XL JST [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne XL jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna 2022 : 13-16 września 2022 r., Bukowina Tatrzańska / red. Marcin Kot, Janusz Krawczyk, Sławomir Zimowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2022]. — e-ISBN: 978-83-67427-09-8. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tribologia2022.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Materialy-Konferencyjne-XL-JST-2022.pdf [2022-09-20]

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, ferrociecz, DLS, rozkład cząstek, krzywa magnetyzacji

  cyfrowy identyfikator dokumentu: