Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wypartowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603556897
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Kinetics of arsenic removal from liquid copper by means of titaniumKinetyka usuwania arsenu z ciekłej miedzi przy pomocy tytanu / P. Romanowski, G. Wnuk, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 725–731. — Bibliogr. s. 731

 • keywords: copper, titanium, refining, kinetics, arsenic

2
 • Kontrola wydzielania azotku tytanu w stali mikrostopowejThe control of titanium nitride precipitation in microalloyed steel / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Modeling of oxide precipitates chemical composition during steel deoxidizationModelowanie składu chemicznego wydzieleń tlenkowych podczas odtleniania stali / J. IWANCIW, D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 4, s. 999–1005. — Bibliogr. s. 1005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Simulation of oxygen and nitrogen removal from steel by means of titanium and aluminumSymulacja usuwania tlenu i azotu ze stali przy użyciu tytanu i glinu / J. IWANCIW, D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 635–644. — Bibliogr. s. 644

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Termodynamiczna analiza elementarnych procesów redukcji ciekłego żużla tlenkowegoThermodynamic analysis of elementary processes in molten oxide slag reduction / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 139–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Thermodynamic analysis of elementary processes in molten oxide slag reductionTermodynamiczna analiza podstawowych procesów przy redukcji ciekłych tlenków w żużlu / D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 2, s. 595–600. — Bibliogr. s. 600. — Spec. iss. : EEC 2008 Kraków : 9th European Electric Steelmaking Conference : 19–21 May 2008 Kraków, Poland / guest eds. Mirosław Karbowniczek, Konrad Mirecki, Wojciech Ślęzak. — Warszawa, Kraków : Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol2_2008/artykuly/Podorska.pdf

 • keywords: carbon, reduction, iron oxide, thermodynamic equilibrium, carbon oxide, molten slag

7
 • The optimisation of titanium and nitrogen concentration in micro-alloyed steelOptymalizacja stężenia azotu i tytanu w stali mikro-stopowej / D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 823–828. — Bibliogr. s. 828

 • keywords: inter-phase equilibrium, structure control, TiN precipitation, micro-alloyed steel

8
 • Zachowanie dodatków w procesie rafinacji pozapiecowej staliBehavior of alloying elements in ladle refining of steel / Jerzy IWANCIW, Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 132–139. — Bibliogr. s. 139. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=51124

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, tytan, glina, rafinacja stali, azotki, tlenki

  keywords: aluminium, titanium, computer simulation, steel refining, oxides, nitrides