Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wróbel, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5753-5960 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55916209900

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
2
 • Averaged Voronoi polyhedron in the equiaxed solidification modelling / A. A. BURBELKO, J. POCZĄTEK, W. KAPTURKIEWICZ, M. WRÓBEL // W: SPCI 10 [Dokument elektroniczny] : 10th international Symposium on the Science and Processing of Cast Iron : 10–13 November 2014, Mar del Plata, Argentina : proceedings / ed. by Roberto Boeri, Juan Massone, Graciela Rivera. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Argentina : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • keywords: ductile iron, averaged Voronoi polyhedron, elementary micro-diffusion field, phase transformation modelling, equiaxed growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Averaged Voronoi Polyhedron in the peritectic transformation modeling : [abstract] / BURBELKO Andriy, POCZĄTEK Jacek, GURGUL Daniel, MALATYŃSKA Paulina, WRÓBEL Marek // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 84–85

 • keywords: peritectic transformation, averaged Voronoi polyhedron, solidification modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Averaged Voronoi polyhedron in the peritectic transformation modellingWykorzystanie uśrednionego wielościanu Voronoi w modelowaniu przemiany perytektycznej / Andriy BURBELKO, Jacek POCZĄTEK, Daniel GURGUL, Paulina MALATYŃSKA, Marek WRÓBEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 2, s. 97–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie krystalizacji, przemiana perytektyczna, uśredniony wielościan Voronoi

  keywords: peritectic transformation, averaged Voronoi polyhedron, solidification modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • CALPHAD method – a modern technique of thermodynamic data acquisitionMetoda CALPHAD – nowoczesna technika pozyskiwania danych termodynamicznych / Marek WRÓBEL // W: ”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza = „Klaster–odlewnictwo–przyszłość” : międzynarodowa konferencja naukowa. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — ISBN: 978-83-63666-90-3. — S. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: CALPHAD, diagramy fazowe, właściwości materiału

  keywords: CALPHAD, phase diagrams, material properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cellular automaton modeling of ductile iron density changes at the solidification time / A. A. BURBELKO, D. GURGUL, M. KRÓLIKOWSKI, M. WRÓBEL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 4, s. 9–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — M. Królikowski - dod. afiliacja: Odlewnie Polskie S. A., Starachowice

 • keywords: ductile iron, cellular automaton, pre-eutectic shirnkage, eutectic expansion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cellular automaton modeling of ductile iron microstructure in the thin wall / A. A. BURBELKO, D. GURGUL, W. KAPTURKIEWICZ, J. POCZĄTEK, M. WRÓBEL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 13–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Linking phase-field method with calphad approach for modeling the solidification process : abstract / M. WRÓBEL, A. BURBELKO // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD. — Bibliogr. s. [2]. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Micromodeling of the diffusion-controlled equiaxed peritectic solidification / Andriy BURBELKO, Jacek POCZĄTEK, Daniel GURGUL, Marek WRÓBEL // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2014 vol. 85 no. 6 spec. iss.: Multiscale modeling, s. 1010–1017. — Bibliogr. s. 1016–1017

 • keywords: solidification modelling, Voronoi Polyhedron, diffusion-controlled growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/srin.201300174

13
14
15
 • Microstructure and properties of cast steel with 17\%CR / B. KALANDYK, R. ZAPAŁA, P. PAŁKA, M. WRÓBEL // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Modelling of change in density of nodular cast iron during solidification using cellular automationModelowanie zmian gęstości żeliwa sferoidalnego podczas krystalizacji za pomocą automatu komórkowego / M. WRÓBEL, A. BURBELKO, D. GURGUL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2709–2713. — Bibliogr. s. 2712–2713. — tekst: https://goo.gl/sm0Cor

 • keywords: solidification modelling, nodular iron, shrinkage, expansion, CALPHAD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0436

18
 • Modelowanie kształtowania struktury wlewka COS metodą CAFEModeling of the grain structure formation in the steel continuous ingot by CAFE method / Andriy BURBELKO, Jan FALKUS, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Krzysztof SOŁEK, Paweł DROŻDŻ, Marek WRÓBEL // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 19–27. — Bibliogr. s. 26–27. — Andriy Burbelko – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa ; Jan Falkus – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie początkowego etapu wzrostu austenitu z przechłodzonej cieczy w układzie $Fe-C-Si$ metodą pola fazowego[Modelling of initial stage of austenite growth in $Fe-C-Si$ system using phase-field method] / Marek WRÓBEL, Andriy BURBELKO, Daniel GURGUL // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts/17.pdf} [2015-12-21]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: CALPHAD, modelowanie krystalizacji, pole fazowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie początkowego etapu wzrostu austenitu z przechłodzonej cieczy w układzie $Fe-C-Si$ metodą pola fazowegoModelling of initial stage of austenite growth in $Fe-C-Si$ system using phase-field method / M. WRÓBEL, A. BURBELKO, D. GURGUL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 159–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz.

 • słowa kluczowe: CALPHAD, modelowanie krystalizacji, pole fazowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie zmian gęstości żeliwa sferoidalnego podczas krystalizacji za pomocą automatu komórkowegoModelling of change in density of nodular cast iron during solidification using cellular automaton / M. WRÓBEL, A. BURBELKO, D. GURGUL // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 369–373. — Bibliogr. s. 373, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, skurcz, rozszerzalność, CALPHAD, modelowanie krystalizacji

  keywords: solidification modelling, nodular iron, shrinkage, expansion, CALPHAD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie zmian objętościowych żeliwa z grafitem kulkowym[Modelling of volume changes in cast iron with globular graphite] / Andriy A. BURBELKO, Daniel GURGUL, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Marek WRÓBEL, Maciej KRÓLIKOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 407–420. — Bibliogr. s. 419–420, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Numerical forecasting of density changes of nodular cast iron during solidification by cellular automaton / Daniel GURGUL, Andriy BURBELKO, Marek WRÓBEL, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Edward GUZIK // W: CSSCR2013 : the 3rd international symposium on Cutting edge of Computer Simulation of Solidification, Casting and Refining : May 20–23, 2013, Stockholm, Sweden and Helsinki, Finland : abstracts book. — [Finland : s. n.], [2013]. — S. 126. — Bibliogr. s. 126

 • keywords: ductile iron, solidification modelling, cellular automaton, shrinkage, expansion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Retrieval of thermodynamic data for modelling of solidification using TQ interface / WRÓBEL Marek, BURBELKO Andriy // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 99–104. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 104, Abstr.

 • keywords: modelling, CALPHAD, TQ interface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób wytwarzania warstwy in situ o zwiększonej odporności na ścieranie na powierzchni odlewów z żeliwa chromowego[Method for producing in-situ layer with increased abrasion resistance on the surface of castings made from chromium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, PIASNY Sylwester, SZCZĘSNY Andrzej, SIEKANIEC Dorota, BURBELKO Andriy, GURGUL Daniel, WRÓBEL Marek. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415328 A1 ; Opubl. 2017-06-19. — Zgłosz. nr P.415328 z dn. 2015-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 13, s. 39-40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415328A1.pdf

 • słowa kluczowe: tytan, siarka, odporność na ścieranie, żeliwo chromowe, warstwa in-situ, węgliki typu M7C3

  keywords: titanium, abrasion resistance, sulfur, chromium cast iron, in-situ layer, M7C3 carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: