Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wróbel, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900645

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznych[Lens distortion in thermography] / A. WRÓBEL, Al. WRÓBEL, D. Kadłubowski // W: TTP 2011 : IX konferencja krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 października 2011 r. = 9\textsuperscript{th} conference on Thermography and Termometry in Infrared / pod red. Bogusława Więcka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2011]. — ISBN: 978-83-7283-427-0. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznychLens distortion in thermography / Andrzej WRÓBEL, Alina WRÓBEL, Dawid Kadłubowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 10, s. 1116–1119. — Bibliogr. s. 1119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej[Quantitative characterization of thermal properties of walls using thermographic techniques] / pod red. Aliny WRÓBEL ; autorzy monografii: Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Tomasz Kisilewicz, Łukasz ORTYL, Anita KWARTNIK-PRUC, Anna SZAFARCZYK, Tomasz OWERKO, Andrzej Rakoczy, Katarzyna Nowak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 151, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0403). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-393-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografiiAssessment of the actual heat loss through building walls by means of thermal imaging / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 231–240. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination / B. HEJMANOWSKA, W. DRZEWIECKI, A. WRÓBEL // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2008 vol. 37 Pt. B4 Commisision 4, s. 1329–1334. — Bibliogr. s. 1334. — XXI ISPRS Congress : 3–11 July 2008, Beijing, China / eds. Chen Jun, Jiang Jie, Ammatzia Peled ; International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepłaThermographic camera as a tool for quantitative analysis of heat flow density / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Anita KWARTNIK=PRUC, Łukasz ORTYL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 11, s. 938–941. — Bibliogr. s. 941, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła : [streszczenie][Thermographic camera as a tool for quantitative analysis of heat flow density] / Al. WRÓBEL, A. WRÓBEL, A. KWARTNIK=PRUC, Ł. ORTYL // W: TTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7283-332-7. — S. 99–100. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 1[Thermographic verification of thermal transmittance of newly built residential buildings, Pt. 1] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 2, s. 55–56, 58, 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 2[Thermographic verification of thermal transmittance of newly built residential buildings, Pt. 2] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 3, s. 54–56, 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Modern geodetic techniques in spatial measurement / ed. Agnieszka Dawidowicz ; Michał Bednarczyk, Monika Biryło, Karol Dawidowicz, Volodymyr Hlotov, Kamil Kowalczyk, Anita KWARTNIK-PRUC, Renata Pelc-Mieczkowska, Zbigniew Siejka, Dariusz Tomaszewski, Andrzej WRÓBEL. — Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015. — 102 s.. — Bibliogr. s. 88–95. — ISBN: 978-953-6129-45-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Możliwości wykorzystania archiwalnych zdjęć lotniczych do określania sposobu użytkowania gruntuPossibilities of using archival aerial images to determine land use / Anita KWARTNIK-PRUC, Andrzej WRÓBEL // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 102–104. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zasiedzenie nieruchomości, użytkowanie gruntu, służebność gruntowa, archiwalne zdjęcia lotnicze, dowody sądowe

  keywords: land use, acquisitive prescription of real estate, real estate easement, archival aerial images, forensic evidence

13
 • Określenie pola wektorowego przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem : [abstrakt][Determination of the displacement vector on the landslide in Kłodne] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Jacek STANISZ, Andrzej WRÓBEL, Robert KACZMARCZYK, Paweł Drwal, Paulina Grabek, Monika Daroch, Michał Pękala, Małgorzata Świątek, Mateusz Zierkiewicz // W: I ogólnopolskie sympozjum Geointerdyscyplinarnych metod badawczych : 4 kwietnia 2014 r., [Warszawa] / red. Anna Głowacka, Sebastian Kowalczyk. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Pomiary inwentaryzacyjne stalowych masztów telekomunikacyjnychSteel telecommunication tower assessment surveying / Andrzej WRÓBEL, Mariusz Kędzierski // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 17–19. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, stalowe wieże kratowe, inwentaryzacja

  keywords: assessment, surveying, steel lattice tower

15
 • Pomiary inwentaryzacyjne stalowych wież telekomunikacyjnychInventory measurements of steel telecommunication towers / Andrzej WRÓBEL, Mariusz Kędzierski // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 7, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, stalowe wieże kratowe, inwentaryzacja

  keywords: assessment, surveying, steel lattice tower

16
 • Przestrzenna wizualizacja dobowych zmian rozkładu temperatury na zewnętrznej powierzchni budynkuSpatial visualisation of daily changes in temperature distribution on the outher wall of a building / Aleksandra Rejowicz, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 367–375. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • słowa kluczowe: termografia, wizualizacja, promieniowanie słoneczne, animacja, bilans cieplny

  keywords: thermography, visualization, animation, thermal balance, sun radiation

17
 • Rola danych geodezyjnych w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami[The role of survey data in selected real estate management processes] / pod red. Anity KWARTNIK-PRUC ; aut.: Stanisław Bacior, Agnieszka BIEDA, Anita KWARTNIK-PRUC, Monika MIKA, Agnieszka PĘSKA, Monika Siejka, Anna TREMBECKA, Andrzej WRÓBEL. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 134 s.. — Bibliogr. s. 124–129. — ISBN: 978-83-60507-22-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Rozwój cyfrowej technologii inwentaryzacji obiektów zabytkowych na przykładzie doświadczeń Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGHThe development of digital technology concerning surveys of heritage objects based on experiences of AGH Department of Photogrammetry and Remote Sensing Informatics / Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 11–22. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Termografia a korekta pomiarów pionowości kominów stalowychThermography and correction of steel chimney verticality surveys / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 9, s. 913–915. — Bibliogr. s. 915, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: termografia, temperatura, wychylenie komina

  keywords: thermography, kominy stalowe, steel chimneys, temperature, chimney deflection

20
 • Termografia a korekta pomiarów pionowości kominów stalowych[Thermography and correction of steel chimney verticality surveys] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // W: Sistemi–2013 : termografìâ ì termometrìâ, metrologìčne zabezpečennâ vimìrûvan' ta viprobuvan' : mìžnarodna naukovo-tehnìčna konferencìâ : L'vìv, Ukraїna, 23–27 veresnâ 2013 : tezi donovìdej = Systems–2013 : infrared thermography and thermometry, metrological assurance of measurement and testing : international scientific conference : abstracts / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni, [etc.]. — L'vìv : Vidavnictvo L'vìvs'koï Polìtehnìki, 2013. — Dod. tyt. w j.pol.: Systemy–2013 : termografia i termometria w podczerwieni, metrologiczne aspekty miernictwa i testowania. — ISBN: 978-617-607-482-3. — S. 80–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych kominów przemysłowych, Cz. 1[Thermographic survey of industrial chimneys, Pt. 1] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Mariusz Kędzierski // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2012 nr 2, s. 60–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych kominów przemysłowych, Cz. 2[Thermographic survey of industrial chimneys, Pt. 2] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Mariusz Kędzierski // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2012 nr 3, s. 61–63. — Bibliogr. s. 63. — Alina Wróbel, Andrzej Wróbel – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Uwagi o dokładności pomiarów termograficznych w budownictwie[Accuracy of quantitative measurements in building thermography] / A. WRÓBEL, Al. WRÓBEL // W: TTP 2011 : IX konferencja krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 października 2011 r. = 9\textsuperscript{th} conference on Thermography and Termometry in Infrared / pod red. Bogusława Więcka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2011]. — ISBN: 978-83-7283-427-0. — S. 61–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Uwagi o dokładności ppomiarów termograficznych w budownictwieRemarks on the accurancy of thermovision measurements in building engineering / Andrzej WRÓBEL, Alina WRÓBEL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 10, s. 1187–1190. — Bibliogr. s. 1190, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wpływ nasłonecznienia na wyznaczane wychylenie kominów stalowychThe influence of insolation on measuring the vertical deflection of steel chimneys / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Jarosław Strojek // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 15–16. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: termografia, temperatura, wychylenie komina

  keywords: thermography, kominy stalowe, steel chimneys, temperature, chimney deflection