Wykaz publikacji wybranego autora

Janina Wolszczak, dr

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Biomass as a limited resource – Polish perspective / Adam GUŁA, Tomasz MIROWSKI, Janina WOLSZCZAK // W: Proceedings of 1\textsuperscript{st} Polish-Icelandic conference on renewable energy : Warsaw, 21–22 June, 2010 / ed. Tomasz S. Wiśniewski ; RES The School for Renewable Energy Science. — Warsaw : Warsaw University of Technology, 2010. — ISBN: 978-83-901411-5-2. — S. 113–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Homogenizacja w fazie ciekłej paku z dodatkiem $TiO_{2}$Homogeneity of mixtures of a molten coal tar pitch with powdered $TiO_{2}$ / Janina WOLSZCZAK // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 209–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Janina WOLSZCZAK, Jerzy F. JANIK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 4, s. 91–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie prężności par mieszanin benzyn z etanolemModelling of the vapour pressure of gasoline/ethanol blends / Janina WOLSZCZAK, Delfina Rogowska, Aleksander Kaczmarczyk // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.3. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modifications of carbon matrix structure with boron carbide or titanium carbide by pyrolysis of simple coal tar pitch-based precursor systems / Janina WOLSZCZAK, Cezary CZOSNEK, Stanisław BUDZYŃ, Jerzy F. JANIK // W: ISIC 12 : 12\textsuperscript{th} International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [Poland] : [s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Morphology and surface properties of carbonizates ($C/SiC$ nanocomposites) obtained \emph{via} pyrolysis of a coal tar pitch modified with selected silicon-bearing precursors / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Janina WOLSZCZAK, Jerzy F. JANIK // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3\textsuperscript{rd} international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. [1], P. II. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Nano-SiC implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/polydimethylsiloxane / Cezary CZOSNEK, Janina WOLSZCZAK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: ISIC 12 : 12\textsuperscript{th} International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [Poland] : [s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Niskotemperaturowa obróbka pakówLow temperature preparation of pitches / Wiesław A. ŻMUDA, Jarosław Powaga, Stanisław BUDZYŃ, Janina WOLSZCZAK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 299–302. — Bibliogr. s. 302, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Niskotemperaturowe właściwości estru metylowego oleju rzepakowego (RME) i jego mieszanin z olejem napędowymLow-temperature properties of rapeseed methyl ester (RME) and its blends with petroleum diesel oil / Janina WOLSZCZAK, Grzegorz Orzeszko, Marta Baranik // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 283–285. — Bibliogr. s. 285, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Podatność na utlenianie materiałów węglowych modyfikowanych nośnikami tytanu lub boruOxidation susceptibility of titanium and boron-modified carbon materials / Janina WOLSZCZAK, Krzysztof Cybuch, Wiesław A. ŻMUDA, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 97–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • The kinetics and the static of sorptic and dilatometric processes in the system of Polish coal and mixture of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ / CEGLARSKA-STEFAŃSKA G., ZARĘBSKA K., NODZEŃSKI A., WOLSZCZAK J. // W: 12th ICCS [Dokument elektroniczny] : 12th International Conference on Coal Science : “Coal- contributing to sustainable world development” : 2nd to 6th November 2003, Cairns, Queensland, Australia / Australian Institute of Energy ; IEA Clean Coal Centre ; IEA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : AIE, 2003. — Ekran [1–5]. — Tryb dostępu: http://www.aie.org.au/iccs/ [2005-03-02]. — Bibliogr. ekran [5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Właściwości fizykochemiczne i użytkowe biopaliw B50 skomponowanych w wersji letniej i zimowej przeznaczonych do zasilania pojazdów rolniczychPsychochemical and utility properties of B50 biofuels composed in summer and winter versions for the purpose of supplying power to agricultural vehicles / Janina WOLSZCZAK, Janusz JAKÓBIEC // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2010 [nr] 5, s. 299–309. — Bibliogr. s. 307–308, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ dodatków uszlachetniających na błąd oznaczania zawartości FAME w oleju napędowym metodą FTIR[The impact of fuel improvers on the FTIR determination of FAME contents in the diesel fuel] / Adam Rubin, Janina WOLSZCZAK // W: „Aktualne zagadnienia metodyczne w analityce paliw płynnych z uwzględnieniem biopaliw, estrów FAME, innych przetworów naftowych oraz problematyki ochrony środowiska” : konferencja : Kraków, 29–30 maja 2007 / Tusnovics Instruments Polska Sp. z o. o.. — [Kraków : TIP], [2007]. — S. 13. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Znaczenie prac eksperymentalnych prowadzonych przez Profesora Aleksandra Długosza w zakresie technologii przetwarzania węgla i produkcji wyrobów grafitowych[The impact of the research carried out by Professor Aleksander Długosz in the field of coal processing and technology of carbon and graphite materials] / A. KARCZ, J. WOLSZCZAK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 5–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: