Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Wolny, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22982079600

PBN: 901011

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczychStress analysis of crossections of pipeline supporting sectional elbows applied in mining technologies / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2018 R. 20 nr 1, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza stanu naprężenia w urządzeniach załadowczych komór skipowychAnalysis of stresses in devices loading the skip buckets / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // W: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa [Dokument elektroniczny] : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : KOMTECH 2017 : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 96–107. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowejThe strenght analysis of the wheel of koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2008 vol. 2 no. 1, s. 91–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analysis of loads and stresses in structural elements of hoisting installations in mines / S. WOLNY, F. MATACHOWSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2010 vol. 58 iss. 3–4, s. 153–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analysis of loads in the conveyance-shaft steelwork system in the context of certain simplifying assumptionsAnaliza obciążeń w układzie naczynie wydobywcze-zbrojenie szybowe w aspekcie poczynionych założeń upraszczających / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 2, s. 281–290. — Bibliogr. s. 290

 • keywords: dynamics, mine hoists, loading

6
 • Assesment of hoist control to ensure conveyance guiding in a motion sequence other than trapezoidalOcena sterowania maszyną wyciągową według innego niż trapezowy „wykresu jazdy wyciągu” / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 623–639. — Bibliogr. s. 639

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczejStrength tests of design of telescopic boom of mining loader / Stanisław WOLNY, Marek Kalita. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010. — 82 s.. — Bibliogr. s. 77–81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Bezpieczne, awaryjne (krańcowe) hamowanie naczyń górniczych urządzeń wyciągowychSafe emergency (end) braking of conveyances in mine hoisting machines / Stanisław WOLNY, Stanisław BADURA // W: KOMTECH 2014 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014. — ISBN: 978-83-60708-83-5. — S. 471–482. — Bibliogr. s. 481–482, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Braking distance of hoist conveyances required for safe stopping under the conditions of emergency brakingDrogi hamowania naczyń wydobywczych konieczne do bezpiecznego zrealizowania procesu awaryjnego (krańcowego) hamowania szybowych urządzeń wyciągowych / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 279–288. — Bibliogr. s. 287–288. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/1008/752

 • słowa kluczowe: dynamika, wyciąg górniczy, obciążenia, hamowanie awaryjne

  keywords: dynamics, mine hoists, loading, emergency braking

10
 • Designing folding wall box palletsProjektowanie palet ładunkowych skrzyniowych ze składanymi ściankami / Stanisław WOLNY, Bogusław ŁADECKI, Filip MATACHOWSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2014 vol. 33 no. 1, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2014.33.1/mech.2014.33.1.37.pdf

 • słowa kluczowe: MES, projektowanie, wytrzymałość, palety ładunkowe

  keywords: FEM, design, strenght, loading pallet

11
 • Detection and evaluation of the fatigue properties of materials using in the military technic / Vladimír Bella, Stanisław WOLNY // W: ICMT'09 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Military Technologies 2009 : Brno, Czech Republic, 5 to 6 May 2009 / Faculty of Military Technology, University of Defence in Brono. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brno : UD], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: In the framework of accompaying scientific program of CATE 2009 (Community–Army–Technology–Environment) ; International Exhibition IDET 2009. — e-ISBN: 978-80-7231-648-9. — S. 24–29. — Bibliogr. s. 29, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Diagnostyka stanu technicznego zbrojenia szybowego górniczego urządzenia wyciągowegoDiagnosis of technical condition of shaft steelwork system in hoisting mining installation / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2017 nr 4, s. 52–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Displacements in mechanical systems due to random inputs in a mine hoist installation / Stanisław WOLNY // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2017 vol. 65 iss. 3, s. 513–522. — Bibliogr. s. 522

 • keywords: dynamics, mine hoisting installations

14
 • Dobór parametrów bezpieczeństwa dla zbrojenia eksploatowanych szybów górniczychSelection of safety parameters for steelwork in used mine shaft / Marek PŁACHNO, Stanisław WOLNY // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 321–324. — Bibliogr. s. 323–324, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Drgania układów mechanicznych przy losowym wymuszeniu[Vibrations of mechanical systems with random loads] / Vladimir Bella, Stanisław DZIK, Filip MATACHOWSKI, Stanisław WOLNY // W: Výzbroj a technika pozemných síl 2009 : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Liptovský Mikuláš 2009 = Armament and technics of land forces 2009 : 15\textsuperscript{th} international scientific conference : book of full papers. — Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, cop. 2009. — ISBN: 978-80-8040-379-9. — S. 38–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Dynamiczne obciążenia w układzie naczynie wydobywcze – zbrojenie szybowe wymuszone przez losowe nierówności ciągów prowadniczych[Dynamic loads in mine vessel-shaft steelwork configuration, forced by random displacement of shaft guides] / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // W: Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa : człowiek–maszyna–środowisko : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2009. — Na okł. dod.: KOMTECH 2009. — ISBN: 978-83-60708-38-5. — S. 383–390. — Bibliogr. s. 390, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Dynamic behaviour of a vibrating jaw crusher for disintegration of hard materialsDynamika wibracyjnej kruszarki szczękowej do rozdrabniania materiałów twardych / S. WOLNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 883–886. — Bibliogr. s. 886. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: crusher, dynamic, desintegration

18
 • Dynamic loading of conveyances in normal operating conditionsObciążenia dynamiczne naczynia wydobywczego w warunkach normalnej eksploatacji / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 4, s. 665–682. — Bibliogr. s. 682

 • keywords: dynamics, loading, hoisting installation, conveyance

19
 • Dynamic loading of the pulley block in a hoisting installation in normal operating conditionsObciążenia dynamiczne koła pędnego urządzenia wyciągowego w warunkach normalnej eksploatacji / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 261–284. — Bibligr. s. 284

 • keywords: dynamics, mine hoist, leads

20
 • Dynamic problems involved in operation of selected elements of crane installations used in the foundry engineeringProblemy dynamiczne w eksploatacji wybranych elementów suwnic pracujących w przemyśle odlewniczym / S. WOLNY, S. DZIK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 947–951. — Bibliogr. s. 951. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: dynamic, cranes, loads

21
 • Działalność naukowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki[Scientific activity of Faculty of Mechanical Engineering and Robotics] / Stanisław WOLNY // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 5–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Eksperymentalna weryfikacja modelu obliczeniowego konstrukcji naczynia wydobywczego w zakresie częstości drgań wybranych punktów obiektuExperimental verification of computational model the conveyance structure in the range the frequency of vibration selected object points / WOLNY Stanisław, BADURA Sławomir // W: Problemy transportu i przeróbki w górnictwie : modelowanie procesów : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2015. — ISBN: 978-83-930353-9-7. — S. 171–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Eksperymentalna weryfikacja stanu naprężenia w elementach koła pędnego urządzenia wyciągowegoExperimental verification of a state of stress in the elements of the wheel of Koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // W: XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego [Dokument elektroniczny] : Jachranka 15–18 października 2008 : materiały = 23\textsuperscript{rd} Symposium on Experimental Mechanics of Solids : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr., Streszcz.. — Streszczenie także W: XXIII Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej ciała stałego im. prof. Jacka Stupnickiego = 23rd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 15–18 października 2008 . — [Warszawa : Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, 2008]. — S. 49. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Eksperymentalna weryfikacja stanu naprężenia w elementach koła pędnego urządzenia wyciągowegoExperimental verification of state of stress in Koepe pulley elements using in winding gear / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 3, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Elimination of permanent deformation of travelling cranes box girders operating in foundry shops / St. WOLNY, St. DZIK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 2, s. 149–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/3JyGWu

 • keywords: technical compression, elimination of permament deformation, box girdes, traveling crane, Foundary material haundling, foundary material haundling