Wykaz publikacji wybranego autora

Robert M. Wolański, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Methods of thermovision in identification menaces in monumental units / Robert WOLAŃSKI, Jan GIEŁŻECKI // W: National heritage protection in case of special threats : proceedings from international conference held on 27–29 September 2005 in The Fire Service College in Cracow = Ochrona zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń / State Fire Brigade Headquarters, The Fire Service College – Cracow – Poland. — Kraków : Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 60–73. — Bibliogr. s. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Problemy określenia pól temperaturowych metodą termowizyjną w pomiarach pożarów testowych grup A, B, C[The issue of determining the thermal fields by the thermovision method in measurement of test fires class A, B and C] / Robert WOLAŃSKI, Jan GIEŁŻECKI, Łucja Jasińska // W: Nowoczesne trendy rozwojowe podręcznego sprzętu gaśniczego : Kraków, 15 listopada 2006 r. : materiały konferencyjne / red. Krzysztof T. Kociołek ; Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo SA PSP, [2006]. — ISBN10: 83-89877-13-9. — S. 66–81, [1] k. okł.. — Bibliogr. s. 81, Streszcz.. — Wolański R. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Środki ochrony osobistej w obszarze zagrożeń katastrofy komunikacyjnej z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne[The methods of personal protection in the area of danger of transport disaster with the presence of vehicles carrying dangerous substances] / Robert WOLAŃSKI, Zbigniew Wójcik // W: Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych : poradnik dla strażaków OSP / Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie [etc.]. — Kraków : Wydawnictwo SAPSP, 2005. — Opis częśc. wg okładki. — S. 68–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The influence of Physical Vapour Deposition (PVD) special coatings on construction of personal heat protection of fire servicesVplyv špeciálnych kovových povlakov vytvorených vákuovým rozstrekovaním na konštrukciu osobných ochranných prostriedkov proti teplu používaných v hasičských službách / Robert WOLAŃSKI, Witold Precht, Edward LEJA // W: FIRECO 2005 : VI. medzinárodná konferencia : 24. 5.–25. 5. 2005, Trenčín = FIRECO 2005 : 6th international conference = VI. internationale Konferenz / Hasičský a záchranný zbor Slovenská Republika. — Bratislava : Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, 2005. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ stanu nawierzchni na zachowanie się pojazdów[The influence of the roads surface condition on the way of vehicles act] / Robert WOLAŃSKI // W: Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych : seminarium : Kraków, 13–14 czerwca 2005 r. / Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Departament Gospodarki Infrastruktury, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. — Kraków : Wydawnictwo SAPSP, 2005. — Praca zawiera CD-ROM. — S. 56–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: