Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Wójcik, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56313032100

PBN: 3938777

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Ceramiczne dodatki ognioochronne w palnych płytach panelowychFireproof ceramic additives for combustible board panels / IZAK P., Potyka A., MASTALSKA-POPŁAWSKA J., WÓJCIK J., GAJEK M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Ceramiczne retardanty palenia w polioctanowych klejach do drewnaCeramic fire retardants in polyvinyl acetate wood adhesives / Zuzanna GÓRAL, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Charakterystyka mas lejnych typu FFC – wpływ rodzaju szamotu na właściwości technologiczneThe characteristics of FFC slurries – influence of the kind of chamotte on technological properties / Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK, Janusz PARTYKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Clay-cement suspensions – rheological and functional properties / Łukasz WÓJCIK, Piotr IZAK, Daniel Słowikowski // W: ic-rmm2 : the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Rheology and Modeling of Materials : Miskolc–Lillafüred, Hungary, October 5–9, 2015 : book of abstracts / ed. László A. Gömze. — Igrici : Igrex Ltd, cop. 2015. — ISBN: 978-963-12-3463-3. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Clay-cement suspensions - rheological and functional properties / Ł. WÓJCIK, P. IZAK, J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, M. GAJEK // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 790 art. no. 012036, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — 2nd International Conference on Rheology and Modeling of Materials (IC-RMM2) : 5–9 October 2015, Lillafüred, Hungary. — tekst: https://goo.gl/xRPGze

 • keywords: clay-cement suspension, grouting, piping erosion, pseudothixotropy

6
 • Dodatki ognioochronne w polioctanowinylowych klejach do drewna / Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Piotr IZAK, Agnieszka Potyka, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 329–334. — Bibliogr. s. 334, Streszcz.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1386

 • słowa kluczowe: lepkość, drewno, wytrzymałość na zrywanie, kleje polioctanowinylowe, ceramiczne opóźniacze palenia

  keywords: viscosity, wood, tensile strength, polyvinyl acetate adhesive, ceramic fire retardants

7
 • Effect of graphite and ammonium phosphates on polyvinyl acetate wood adhesives properties / GÓRAL Zuzanna, IZAK Piotr, MASTALSKA-POPŁAWSKA Joanna, WÓJCIK Łukasz, GAJEK Marcin // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 40–41

 • keywords: graphite, wood, adhesives, fire retardants, polyvinyl acetate

8
 • Hydrauliczna mieszanina do lokowania niebezpiecznych dla środowiska odpadów w składowiskach gruntowych[Hydraulic mixture for placing wastes dangerous to the environment in the waste disposal grounds] / Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś spółka jawna, Sławków ; [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; wynalazca: Roman Kuś, Grażyna Janik, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK, Daniel Słowikowski. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216864 B1 ; Udziel. 2013-10-11 ; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.386030 z dn. 2008-09-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216864B1.pdf

 • słowa kluczowe: składowanie odpadów

  keywords: waste disposal

9
 • Hydrauliczna mieszanina do lokowania niebezpiecznych dla środowiska odpadów w składowiskach gruntowych[Hydraulic mixture for placing wastes dangerous to the environment in the waste disposal grounds] / Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś spółka jawna, Sławków ; [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; wynalazca: Kuś Roman, Janik Grażyna, IZAK Piotr, WÓJCIK Łukasz, Słowikowski Daniel. — Int.Cl.: E21F 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386030 A1 ; Opubl. 2010-03-15. — Zgłosz. nr P.386030 z dn. 2008-09-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 6, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386030A1.pdf

 • słowa kluczowe: składowanie odpadów

  keywords: waste disposal

10
 • Możliwości otrzymania białych szkliw kryjących o obniżonej zawartości $ZrSiO_{4}$Possibility of receiving a white glazes with reduced content of $ZrSiO_{4}$ / GAJEK M., PARTYKA J., GASEK K., WÓJCIK Ł. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Parametry reologiczne wodnych zawiesin kaolinowych w funkcji uziarnienia / stopnia zdyspergowaniaRheological parameters of kaolin water suspensions as function of grain size dispersion and dispersion level / Janusz PARTYKA, Krystyna WODNICKA, Łukasz WÓJCIK // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Parametry reologiczne wodnych zawiesin kaolinu KOCRheological parameters of kaolin KOC water suspensions / Janusz PARTYKA, Krystyna WODNICKA, Łukasz WÓJCIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 2, s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/313

 • słowa kluczowe: właściwości reologiczne, zawiesina wodna, kaolin, mielenie wysokoenergetyczne

  keywords: rheological properties, kaolin, high-energy milling, water slurry

13
 • Practical application of pseudothixotropy properties of clay-cement suspensions to elimination of piping erosion in soil using grouting method / Daniel Słowikowski, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // W: ic-rmm2 : the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Rheology and Modeling of Materials : Miskolc–Lillafüred, Hungary, October 5–9, 2015 : book of abstracts / ed. László A. Gömze. — Igrici : Igrex Ltd, cop. 2015. — ISBN: 978-963-12-3463-3. — S. 44

 • keywords: clay-cement suspension, grouting, piping erosion, pseudothixotropy

14
 • Pseudotiksotropowe właściwości zawiesin iłowo-cementowychPseudothixotropic properties of clay-cement sluries / Łukasz WÓJCIK, Piotr IZAK, Agata STEMPKOWSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 6 nr 2, s. 278–282. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Reologia iłowo-cementowych zawiesin uszczelniającychRheology of clay-cement binders / IZAK P., WÓJCIK Ł., Mrowiec P. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Reologia zawiesin spoiw uszczelniającychRheology of soil binder dispersions / Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK, Daniel Słowikowski // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 158-163. — Bibliogr. s. 162-163, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1160

 • słowa kluczowe: reologia, pseudotiksotropia, zawiesina iłowo-cementowa

  keywords: rheology, pseudothiksotropy, soil-cement suspension

17
 • Rheological and functional properties of clay-cement suspensions / Łukasz WÓJCIK, Piotr IZAK, Dariusz KATA // W: HU-AGH Joint Symposium 2013 : July 18 to 20, 2013, Sapporo : program & abstracts / AGH University of Science and Technology, Hokkaido University. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Rheology of cross-linked poly(sodium acrylate)/sodium silicate hydrogels / Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK, Agata STEMPKOWSKA // Arabian Journal for Science and Engineering ; ISSN 2193-567X. — Tytuł poprz.: Arabian Journal for Science and Engineering. Section B, Engineering ; ISSN: 1319-8025. — 2016 vol. 41 no. 6, s. 2221–2228. — Bibliogr. s. 2227–2228, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-11-05. — tekst: http://goo.gl/JKIAdm

 • keywords: poly(sodium acrylate), water glass, oscillation rheology, cross-linked hydrogels, rheology of hydrogels

19
 • Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego ognioodpornego[Method for producing fire–resistant insulating material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: IZAK Piotr, OGŁAZA Longin, Kowalczyk Ryszard, MASTALSKA Joanna, STEMPKOWSKA Agata, WÓJCIK Łukasz, Kochanowski Andrzej, LIS Jerzy, Staniewicz Marcin, Chrząstek Ryszard. — Int.Cl.: C08J 3/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396849 A1 ; Opubl. 2013-05-13. — Zgłosz. nr P.396849 z dn. 2011-11-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 10, s. 20. — Błędnie podano imię: STEMPKOWSKA Agnieszka. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396849A1.pdf

 • słowa kluczowe: rozpuszczalne krzemiany alkaliczne, monomery winylowe, hydrożele ognioochronne, szyby ognioochronne, materiał izolacyjny ognioochronny

  keywords: soluble alkaline silicates, vinyl monomers, fireproof hydrogels, fireproof window panels, fireproof insulating material

20
 • Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego ognioodpornego[Method for producing fire-resistant insulating material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr IZAK, Longin OGŁAZA, Ryszard Kowalczyk, Joanna MASTALSKA, Agata STEMPKOWSKA, Łukasz WÓJCIK, Andrzej Kochanowski, Jerzy LIS, Marcin Staniewicz, Ryszard Chrząstek. — Int.Cl.: C08J 3/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216847 B1 ; Udziel. 2013-10-23 ; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.396849 z dn. 2011-11-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216847B1.pdf

 • słowa kluczowe: rozpuszczalne krzemiany alkaliczne, monomery winylowe, hydrożele ognioochronne, szyby ognioochronne, materiał izolacyjny ognioochronny

  keywords: soluble alkaline silicates, vinyl monomers, fireproof hydrogels, fireproof window panels, fireproof insulating material

21
 • Surowiec ilasty ze złoża Wierzbka I (północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) do produkcji płytek klinkierowychClays of Wierzbka I deposit (northern margin of Holy Cross Mountains) for the production of clinker tiles / Marcin GAJEK, Janusz PARTYKA, Alicja RAPACZ-KMITA, Łukasz WÓJCIK, Magdalena DUDEK, Katarzyna GASEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 1, s. 89–102. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Góry Świętokrzyskie, analiza technologiczna, płytki klinkierowe, surowiec ceramiczny

  keywords: technological analysis, clinker tiles, the Holy Cross Mts, ceramic raw material

22
 • The characteristic of basic properties of FFC and VC bodies and materials / PARTYKA Janusz, WODNICKA Krystyna, Marcin GAJEK, WÓJCIK Łukasz // W: seres'11 [Dokument elektroniczny] : II. international ceramic, glass, porcelain enamel, glaze and pigment congress : 10–12 October 2011, Eskişehir, Türkiye : abstract CD. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : Anadolu Üniversitesi], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: 12 October 2011 Kirmizi Salon: Session 1: Sanitaryware)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Uszczelniające spoiwa iłowo-cementowe – mikrostruktura i właściwościClay-cement based hydroinsulation binders – microstructure and properties / WÓJCIK Ł., IZAK P., Kuś R. // W: Problemes actuels de la protection contre les inondations [Dokument elektroniczny] : Symposium Européen : Paris, 28–29.03.2012, Orléans, 30.03.2012tekstowe = Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej = Anti-flood defences – today's problems : Sympozjum Europejskie = European Symposium / kom. red. Janusz Ptak, Czesław Szczegielniak ; Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France, Wrocławska Rada FSNT NOT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Paris : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: ST2). — Wójcik Ł., Izak P. — afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Właściwości powierzchniowe i odporność chemiczna szkliw sanitarnych o zwiększonej zawartości $Al_{2}O_{3}$ i $SrO$The surface properties and chemical resistance of sanitary glazes with a higher content of $Al_{2}O_{3}$ and $SrO$ / Marcin GAJEK, Janusz PARTYKA, Łukasz WÓJCIK, Katarzyna GASEK // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych