Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Tomasz Witkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1042-4213 orcid iD

ResearcherID: S-8464-2017

Scopus: 56950396400

PBN: 5e7092b7878c28a04739b5f6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Analiza prędkości lodowca Jakobshavn w oparciu o satelitarne zobrazowania radarowe[Analysis of the speed of Jakobshavn glacier based on satellite radar images] / Magdalena ŁUKOSZ, Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech WITKOWSKI // W: XXIV Ogólnopolska konferencja fotointerpretacji i teledetekcji [Dokument elektroniczny] : Poznań, 27–28 września 2021. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : Polskie Towarzystwo Geograficzne], [2021]. — S. 28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://skrol-ztgold.home.amu.edu.pl/XXIV-program-and-summaries.pdf [2021-11-19]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza ruchów powierzchni terenu wynikających z konwergencji komór solnych przy wykorzystaniu zobrazowania radarowego satelity z misji Sentinel 1Analysis of ground movements caused by salt cavern convergence with the use of radar imaging from the Sentinel 1 mission satellite / Agnieszka MALINOWSKA, Artur Guzy, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł Ulmaniec // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 5, s. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.. — A. Malinowska, A. Guzy, W. Witkowski, R. Hejmanowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, Sentinel-1A, interferometria różnicowa, powolne osiadanie powierzchni terenu

  keywords: salt mine, Sentinel-1A, differential interferometry, slow mining subsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Application of triple diagram method in medium-term water consumption forecasting / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ, Wojciech WITKOWSKI // W: XXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Artificial intelligence in modelling of surface subsidence due to water withdrawal in underground mining / Wojciech T. WITKOWSKI // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 503–510. — Bibliogr. s. 510, Abstr.

 • keywords: modelling, neural network, subsidence, MLP, drainage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych - SentinelStudy of dynamic displacement phenomena with the use of imaging radars from the Sentinel mission / Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY, Ryszard HEJMANOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 229–245. — Bibliogr. s. 243–245, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, DInSAR, wstrząs pochodzenia górniczego, przemieszczenie pionowe, misja Sentinel

  keywords: underground mining, DInSAR, vertical displacement, mining induced tremors, Sentinel mission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Detection of sinkhole occurrence, experiences from South Africa / Maria Ferentinou, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Hennie Grobler, Agnieszka MALINOWSKA // W: TISOLS [Dokument elektroniczny] : the Tenth International Symposium On Land Subsidence – living with subsidence : Delft, the Netherlands, 17–21 May 2021 / eds. P. A. Fokker, G. Erkens. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Göttingen] : Copernicus Publications, 2020. — (Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences ; vol. 382). — S. 77–82. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.proc-iahs.net/382/77/2020/piahs-382-77-2020.pdf [2020-04-22]. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/piahs-382-77-2020

15
16
17
 • Ein Beitrag zur Ermittlung der Modellparameter eines Vorausberechnungsverfahrens[Contribution to the determination of the model's parameters of the calculation procedure] / Wojciech WITKOWSKI // W: 14. Geokinematischer Tag : 16. und 17. Mai 2013 / Hrsg. A. Sroka, TU Bergakademie Freiberg. — Nossen : Wagner Digitaldruck und Meidien GmbH, cop. 2013. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2013-1). — ISBN: 978-3-938390-10-8. — S. 239–248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Evaluation of ICEYE microsatellites sensor for surface motion detection — Jakobshavn glacier case study / Magdalena A. ŁUKOSZ, Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 12 art. no. 3424, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/12/3424/pdf

  orcid iD
 • keywords: glacier surface velocity, ICEYE microsatellites, Jakobshavn glacier, marine-terminating glacier, offset-tracking

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14123424

20
 • Geoinformation database for subsidence modeling due to water withdrawal / Wojciech T. WITKOWSKI // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 601–606. — Bibliogr. s. 606, Abstr.

 • keywords: database, neural network, underground mining, subsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Identification of the ground movements caused by mining-induced seismicity with the satellite interferometry / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI, Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA // W: TISOLS [Dokument elektroniczny] : the Tenth International Symposium On Land Subsidence – living with subsidence : Delft, the Netherlands, 17–21 May 2021 / eds. P. A. Fokker, G. Erkens. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Göttingen] : Copernicus Publications, 2020. — (Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences ; vol. 382). — S. 297–301. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.proc-iahs.net/382/297/2020/piahs-382-297-2020.pdf [2020-04-22]. — Bibliogr. s. 300–301, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/piahs-382-297-2020

22
23
 • Implementation of the least squares method in determining the parameters of Knothe's theoryRealizacja metody najmniejszych kwadratów w wyznaczeniu parametrów teorii Knothego / Wojciech T. WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 3, s. 107–117. — Bibliogr. s. 116–117, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.3/geom.2014.8.3.107.pdf

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, parametry teorii, modelowanie, osiadania górnicze, kąt zasięgu wpływów, współczynnik eksploatacji

  keywords: mining subsidence, parameters estimation, subsidence prediction, subsidence coefficient, angle of influence range, method of least squares

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.3.107

24
 • InSAR w badaniach kinematyki ruchów powierzchni wywołanych zjawiskami sejsmicznymi[Kinematics of ground movements caused by the mining seismicity - InSAR research results] / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA, Artur GUZY // W: XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24-26.02.2020 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], 2020. — 1 dysk optyczny. — S. 67–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszczenie w części: Spis referatów i streszczenia. — Dostęp również online w: {http://szkolaeksploatacji.pl/referat/insar-w-badaniach-kinematyki-ruchow-powierzchni-wywolanych-zjawiskami-sejsmicznymi/} [2020-02-28]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Integration of the leveling observations and PSInSAR results for monitoring deformations caused by underground mining / Wojciech T. WITKOWSKI, Dawid MROCHEŃ, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH // W: IGARSS 2021 [Dokument elektroniczny] : 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium : July 12-16 2021, virtual, Brussels, Belgium : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2021. — Dod. ISBN 978-1-6654-0369-6. — e-ISBN: 978-1-6654-0368-9. — S. 6614–6617. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://igarss2021.com/ [2021-07-28]. — Bibliogr. s. 6617, Abstr.. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

  orcid iD
 • keywords: deformation, mining, PSInSAR, USCB, anomalies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IGARSS47720.2021.9553988