Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Tomasz Witkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1042-4213

ResearcherID: S-8464-2017

Scopus: 56950396400

PBN: 4017254

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
 • Analiza ruchów powierzchni terenu wynikających z konwergencji komór solnych przy wykorzystaniu zobrazowania radarowego satelity z misji Sentinel 1Analysis of ground movements caused by salt cavern convergence with the use of radar imaging from the Sentinel 1 mission satellite / Agnieszka MALINOWSKA, Artur Guzy, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł Ulmaniec // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 5, s. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.. — A. Malinowska, A. Guzy, W. Witkowski, R. Hejmanowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, Sentinel-1A, interferometria różnicowa, powolne osiadanie powierzchni terenu

  keywords: salt mine, differential interferometry, slow mining subsidence, Sentinel 1A

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of triple diagram method in medium-term water consumption forecasting / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ, Wojciech WITKOWSKI // W: XXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Artificial intelligence in modelling of surface subsidence due to water withdrawal in underground mining / Wojciech T. WITKOWSKI // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 503–510. — Bibliogr. s. 510, Abstr.

 • keywords: modeling, neural network, subsidence, MLP, drainage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych - SentinelStudy of dynamic displacement phenomena with the use of imaging radars from the Sentinel mission / Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY, Ryszard HEJMANOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 229–245. — Bibliogr. s. 243–245, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, DInSAR, wstrząs pochodzenia górniczego, przemieszczenie pionowe, misja Sentinel

  keywords: underground mining, DInSAR, vertical displacement, mining induced tremors, Sentinel mission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Detection of sinkhole occurrence, experiences from South Africa / Maria Ferentinou, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Hennie Grobler, Agnieszka MALINOWSKA // W: TISOLS [Dokument elektroniczny] : the Tenth International Symposium On Land Subsidence – living with subsidence : Delft, the Netherlands, 17–21 May 2021 / eds. P. A. Fokker, G. Erkens. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Göttingen] : Copernicus Publications, 2020. — (Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences ; vol. 382). — S. 77–82. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.proc-iahs.net/382/77/2020/piahs-382-77-2020.pdf [2020-04-22]. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/piahs-382-77-2020

8
9
 • Ein Beitrag zur Ermittlung der Modellparameter eines Vorausberechnungsverfahrens[Contribution to the determination of the model's parameters of the calculation procedure] / Wojciech WITKOWSKI // W: 14. Geokinematischer Tag : 16. und 17. Mai 2013 / Hrsg. A. Sroka, TU Bergakademie Freiberg. — Nossen : Wagner Digitaldruck und Meidien GmbH, cop. 2013. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2013-1). — ISBN: 978-3-938390-10-8. — S. 239–248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geoinformation database for subsidence modeling due to water withdrawal / Wojciech T. WITKOWSKI // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 601–606. — Bibliogr. s. 606, Abstr.

 • keywords: database, neural network, underground mining, subsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identification of the ground movements caused by mining-induced seismicity with the satellite interferometry / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI, Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA // W: TISOLS [Dokument elektroniczny] : the Tenth International Symposium On Land Subsidence – living with subsidence : Delft, the Netherlands, 17–21 May 2021 / eds. P. A. Fokker, G. Erkens. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Göttingen] : Copernicus Publications, 2020. — (Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences ; vol. 382). — S. 297–301. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.proc-iahs.net/382/297/2020/piahs-382-297-2020.pdf [2020-04-22]. — Bibliogr. s. 300–301, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/piahs-382-297-2020

12
 • Implementation of the least squares method in determining the parameters of Knothe's theoryRealizacja metody najmniejszych kwadratów w wyznaczeniu parametrów teorii Knothego / Wojciech T. WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 3, s. 107–117. — Bibliogr. s. 116–117, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.3/geom.2014.8.3.107.pdf

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, parametry teorii, modelowanie, osiadania górnicze, kąt zasięgu wpływów, współczynnik eksploatacji

  keywords: mining subsidence, parameters estimation, subsidence prediction, subsidence coefficient, the angle of influence range, the method of least squares

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.3.107

13
 • InSAR w badaniach kinematyki ruchów powierzchni wywołanych zjawiskami sejsmicznymi[Kinematics of ground movements caused by the mining seismicity - InSAR research results] / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA, Artur GUZY // W: XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24-26.02.2020 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], 2020. — 1 dysk optyczny. — S. 67–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszczenie w części: Spis referatów i streszczenia. — Dostęp również online w: {http://szkolaeksploatacji.pl/referat/insar-w-badaniach-kinematyki-ruchow-powierzchni-wywolanych-zjawiskami-sejsmicznymi/} [2020-02-28]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Mapping vertical ground movement caused by human-induced seismicity applying satellite radar interferometry and geostatistics / Alicja TAMA, Artur GUZY, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 155–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: geostatistics, satellite interferometry, environmental impact assessment, land subsidence, seismic shocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych – przegląd literaturyModelling of land surface movements caused by rock layer drainage - literature review / Artur GUZY, Agnieszka A. MALINOWSKA, Wojciech T. WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2021 nr 2, s. 2–15. — Bibliogr. s. 12–15, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: modelowanie, przemieszczenia powierzchni terenu, kompakcja górotworu, pompowanie wody

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie zmian obniżeń w niecce odwodnieniowej z wykorzystaniem metody trenduSubsidence changes modeling in drainage basin by use of the trend method / Wojciech T. WITKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 7, s. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: niecka odwodnieniowa, modelowanie, osiadanie, metoda trendu

  keywords: drainage basin, modelling, subsidence, trend method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości i ograniczenia zastosowania sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu przemieszczeń spowodowanych pogórniczymi zmianami hydrogeologicznymi w górotworze[The capabilities and limitations of the use of artifical neural networks in modeling post mining surface displacement caused by hydrogeological changing] / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI // W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena przydatności sztucznej sieci neuronowej do aproksymacji obniżeń powierzchni wskutek drenażu górotworu[Evaluate the usefulness of artificial neural network to approximate the surface subsidence due to drainage of the rock mass] / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowo-szkoleniowa : Karpacz, 15–17 października 2014 / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014]. — Dysk Flash. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, niecka obniżeniowa, drenaż górotworu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena przydatności wybranych metod sztucznej inteligencji w prognozach przemieszczeń spowodowanych odwodnieniem górotworu na terenach górniczychAssessment of suitability of selected approaches of artificial intelligence in the prediction of surface subsidence due to rock mass drainage in mining areas / Wojciech T. WITKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 2, s. 88–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SVM, sztuczna inteligencja, prognoza, drenaż górniczy, MLP, deformacje terenu, osiadania odwodnieniowe

  keywords: SVM, prediction, artificial intelligence, MLP, surface deformation, drainage subsidence, mine drainage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Pomiary przemieszczeń wywołanych wstrząsem górniczym przy zastosowaniu satelitarnej interferometrii radarowej InSARSubsidence surveying caused by the induced mining seismicity with the use of InSAR / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 8, s. 39–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiary przemieszczeń, InSAR, wstrząsy górotworu

  keywords: InSAR, mining seismicity, subsidence surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Relationship research on anthropogenic seismicity using satellite radar interferometry and IS-EPOS data / A. TAMA, A. GUZY, A. MALINOWSKA, R. HEJMANOWSKI, W. WITKOWSKI // W: GeoProc 2019 [Dokument elektroniczny] : earthquake and faulting mechanics : 7\textsuperscript{th} international conference on Coupled THMC processes in geosystems : 3–5 July 2019, Utrecht, Netherlands : book of abstracts / [eds.] Jianye Chen, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]

 • keywords: mining impacts, human-induced earthquake, DInSAR analysis, IS-EPOS data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: