Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Szmuc, dr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0247-6507 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 36626711900

PBN: 5e70922c878c28a047391202

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • A scheme for censorship of sensitive image content with high-quality reconstruction ability / P. KORUS, W. SZMUC, A. DZIECH // W: ICME 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 IEEE International Conference on Multimedia & Expo : July 19–23, 2010 : Singapore / [Institute of Electrical and Electronics Engineers]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2010. — (Proceedings (IEEE International Conference on Multimedia and Expo. Online) ; ISSN 1945-788X). — e-ISBN: 978-1-4244-7492-9. — S. 1073–1078. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1078, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICME.2010.5583410

3
 • Consistency preserving development of embedded systems using AADL / Tomasz SZMUC, Wojciech SZMUC // W: MIXDES 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 27\textsuperscript{th} international conference Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 25–27, 2020 / ed. by Andrzej Napieralski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Lodz University of Technology, cop. 2020. — Dod. e-ISBN: 978-83-63578-18-3 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-7281-9781-4. — e-ISBN: 978-83-63578-17-6. — S. 245–248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mixdes.org/downloads/MIXDES2020.pdf [2020-08-27]. — Bibliogr. s. 248, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-04. — Toż po adresem {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047s4002e.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==9155806}

  orcid iD
 • keywords: embedded systems, temporal logic verification, translation into CPN, AADL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Hybrid modeling of software systems – UML/Petri nets approach / Wojciech SZMUC // W: Proceedings of the 16th international conference on Systems science : 4–6 September 2007, Wrocław, Poland. Vol. 3, Applications of systems analysis to technical systems ; Applications of systems analysis to non-technical systems ; Applications of systems analysis to biomedical systems / ed. Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — ISBN: 978-83-7493-341-4. — S. 389–398. — Bibliogr. s. 398

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • INSIGMA [Dokument elektroniczny] : Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń. Raport techniczny D4.1, Analiza i identyfikacja wzorców zagrożeń[INSIGMA : Intelligent System for Identification and Detection]. D4.1, Analysis and identification of threat patterns / Wojciech SZMUC, Andrzej GŁOWACZ, Michał Jaśkiewicz, Paweł KORUS, Michał GREGA, Marcin Hartung, Marcin Faryna, Tomasz Pawlicki, Bartłomiej Pawlik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 31 s.. — Tryb dostępu: http://insigma.kt.agh.edu.pl/ [2012-02-24]. — Dostępny po zalogowaniu w Internecie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Method and system for restricting access to sensitive contents of digital images / AGH University of Science and Technology ; wynalazca: Andrzej DZIECH, Andrzej GŁOWACZ, Paweł KORUS, Wojciech SZMUC. — Int.Cl.: G06K 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 8687843 B2 ; Udziel. 2014-04-01 ; Opubl. 2014-04-01. — Zgłosz. nr US201213524609 z dn. 2012-06-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US8687843B2.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, obraz cyfrowy, wrażliwe treści, ochrona danych, cyfrowe znaki wodne

  keywords: image data processing, digital image, digital watermarking, data protection, sensitive contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Modeling UML object event handling with Petri Nets : towards improvement of embedded systems analysis and design / Wojciech SZMUC, Tomasz SZMUC // W: MIXDES 2016 [Dokument elektroniczny] : Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 23–25, 2016 : book of abstracts of 23\textsuperscript{rd} international conference / ed. by Andrzej Napieralski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-8-3635-7808-4. — S. 129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 129. — Pełny tekst pod adresem {http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==7529785}. — S.454–457. - Bibliogr. s.457, Abstr.

 • keywords: UML, model, object, formal, Petri, queue, event

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2016.7529785

12
 • Modelowanie konstrukcji obiektowych języka UML z zastosowaniem kolorowych sieci PetriegoColoured Petri nets in UML object concept modelling / Wojciech SZMUC // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 1–2, s. 287–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-1-2/Auto24.pdf

 • słowa kluczowe: UML, sieć Petriego, diagram klas

  keywords: UML, class diagram, Petri net

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rigorous development of embedded systems supported by formal tools / Tomasz SZMUC, Wojciech SZMUC // W: MIXDES 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 27\textsuperscript{th} international conference Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 25–27, 2020 / ed. by Andrzej Napieralski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Lodz University of Technology, cop. 2020. — Dod. e-ISBN: 978-83-63578-18-3 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-7281-9781-4. — e-ISBN: 978-83-63578-17-6. — S. 272–276. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mixdes.org/downloads/MIXDES2020.pdf [2020-08-27]. — Bibliogr. s. 276, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-04. — Toż pod adresem {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047s4002e.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==9155782}

  orcid iD
 • keywords: embedded systems, temporal logic verification, translation into formal models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • RTCP-sieci – formalne podejście do szybkiego modelowania systemów czasu rzeczywistego[RTCP-nets – a formal approach to fast modelling of real-time systems] / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC, Piotr MATYASIK, Wojciech SZMUC // W: Inżynieria oprogramowania : nowe wyzwania : VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO'2004 : Gdańsk, 5–8 października 2004 / red. Janusz Górski, Andrzej Wardziński ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 315–328. — Bibliogr. s. 327–328, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób i układ do zabezpieczania dostępu do wrażliwych treści obrazów cyfrowych[The method and system for restricting access to sensitive contents of digital images] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIECH Andrzej, GŁOWACZ Andrzej, KORUS Paweł, SZMUC Wojciech. — Int.Cl.: G06F 12/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395303 A1 ; Opubl. 2012-12-17. — Zgłosz. nr P.395303 z dn. 2011-06-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 26, s. 55. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395303A1.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, obraz cyfrowy, wrażliwe treści

  keywords: image processing, digital image, sensitive contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Towards embedded systems formal verification / Wojciech SZMUC, Tomasz SZMUC // W: MIXDES 2018 [Dokument elektroniczny] : Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 25\textsuperscript{th} international conference : Gdynia, Poland, June 21–23, 2018 / ed. by Andrzej Napieralski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2018. — ISBN na podstawie bazy Web of Science. — ISBN: 978-8-3635-7814-5. — S. 120. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mixdes.org/downloads/MIXDES2018_BoA.pdf [2018-06-28]. — Bibliogr. s. 120. — Pełny tekst dostępny online: {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047w20065.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8436870} [2018-11-23]. — S.420–423. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s.423, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: embedded systems, formal verification, systems models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/MIXDES.2018.8436870

17
 • Wytwarzanie oprogramowania czasu rzeczywistego wspomagane metodą formalną: SDL – kolorowane sieci PetriegoDevelopment of real-time software supported by formal method: SDL – colored Petri nets / Wojciech SZMUC // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 1–2, s. 267–273. — Bibliogr. s. 272–273, Streszcz., Summ.. — Materiał był prezentowany na XV [piętnastym] międzynarodowym sympozjum „Zastosowania teorii systemów” : Zakopane '2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: