Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Szczypka, mgr inż.

doktorant

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kchk


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2512-6075 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55549372500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analysis of atom transfer between cages in type-I silicon clathrates based on vibrational spectroscopy - DFT calculations / Wojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 348. — Bibliogr. s. 348

 • keywords: DFT calculations, silicon clathrates, transition state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bonding properties of non-stoichiometric copper chalcogenides $Cu_2X$ (X = S, Se) - first principles studies / Andrzej KOLEŻYŃSKI, Wojciech SZCZYPKA, Juliusz LESZCZYŃSKI, Paweł NIERODA // W: ECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Padua : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 77 P64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Electronic structure and electron density topology of In-doped $CoSb_{3}$ / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA144. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • In silico studies of chosen doped and co-doped type I silicon clathrates / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: ECT 2019 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : 23–25 September 2019, Limassol, Cyprus : conference abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cyprus : s. n.], [2019]. — 1 Dysk Flash. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Molecular mechanics modeling of SiOC cluster by bottom-up approach / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: XV\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — ISBN: 978-83-939559-0-9. — S. 104, P32. — Bibliogr. s. 104. — Dostęp również online: {https://www.intibs.pl/icms2019/ksiazka_electronic_b5.pdf} [2019-09-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Primary features of d-block metal-doped $AgM_ySb_{1-y}X_2$ chalcogenides for thermoelectric applications – first principles studies / Wojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: ECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Padua : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 78 P65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Self-compensating defects in $AgSbTe2$ from first principles studies / Wojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: ICT & ECT 2018 [Dokument elektroniczny] : 37\textsuperscript{th} International and 16\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Caen, France, 1\textsuperscript{st} – 5\textsuperscript{th} July 2018, [oral presentation program]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2018]. — S. [236]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ict2018.sciencesconf.org/data/pages/Program_1.pdf [2021-03-10]

 • keywords: point defects, DFT calculations, chalcogenides, QTAiM analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Theoretical analysis of vibrational spectra and bonding properties of sodalite structure / Andrzej MIKUŁA, Wojciech SZCZYPKA, Magdalena KRÓL, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S10-11 S10P01. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Theoretical studies of electronic structure and transport properties of locally ordered ternary chalcogenides / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: ECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 277. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Thermoelectric performance of Co rich p-type $Ce_xFe_{4-y}Co_ySb_{12}$ (y= 2; 2.5) / Juliusz LESZCZYŃSKI, Rafał Zybała, Agnieszka Gutowska, Wojciech SZCZYPKA, Paweł NIERODA, Kamil Kaszyca, Maksymilian Schmidt, Andrzej Koleżyński // W: ECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Padua : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 54 P46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 54. — A. Koleżyński - afiliacja: Institute of Electronic Materials Technology, Warsaw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Towards band gap engineering in skutterudites: the role of $X_{4}$ rings geometry in $CoSb_{3}-RhSb_{3}$ system / Andrzej KOLEŻYŃSKI, Wojciech SZCZYPKA // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2017 vol. 691, s. 299–307. — Bibliogr. s. 307, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-24. — tekst: https://goo.gl/gZORpI

 • keywords: electronic structure, Bader's QTAiM analysis, skutterudites, WIEN2k DFT calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jallcom.2016.08.235

17
 • Wpływ defektów $V_{Ag}$ i $Sb_{Ag}$ na strukturę i właściwości $AgSbTe_{2}$ - obliczenia DFT[The influence of $V_{Ag}$ and $Sb_{Ag}$ defects on structure and properties of $AgSbTe_{2}$ - DFT calculations] / Wojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S10-6 S10KS04. — Bibliogr. s. S10-6. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: