Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Staszewski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7149-3904 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5f1f9ad97523405869ccc402

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
2
 • Challenges in application of MEMS sensors for condition monitoring of machinery / Wojciech STASZEWSKI, Adam JABŁOŃSKI, Tomasz BARSZCZ // W: Diagnostyka maszyn : XLVI ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 3.03.–7.03.2019 r. : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : PŚ], [2019]. — ISBN: 978-83-930581-9-8. — S. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • First-principle data-driven model in early warning diagnostics of rotating machinery malfunctions / P. CZOP, W. STASZEWSKI, T. UHL // W: ISMA2016 & USD2016 conferences [Dokument elektroniczny] : 27th Leuven conference on Noise and vibration engineering & 5th edition of the international conference on Uncertainly in Structural Dynamics USD2016 : Leuven, Belgium, 19–21 September 2016. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : Katholieke Uviversity], [2016]. — e-ISBN: 978-90-73802-94-0. — S. [1–15] ID 576. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.isma-isaac.be/isma_conf/fullprogramme.html [2016-10-24]. — Bibliogr. s. [14–15], Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • How to build a vibration monitoring system on your own? / Michał Żegleń, Wojciech STASZEWSKI, Tomasz BARSZCZ, Piotr CZOP, Adam JABŁOŃSKI // W: 6thICTD, 5thCMMNO Gliwice 2016 : 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations 2016, 6th International Congress on Technical Diagnostics 2016 : 12–16 September 2016 : book of abstracts. — Gliwice : Publishing Institute of Fundamentals of Machinery Design. Silesian University of Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 24

 • keywords: custom condition monitoring system, data collectors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • How to build a vibration monitoring system on your own? / Adam JABŁOŃSKI, Michał Żegleń, Wojciech STASZEWSKI, Piotr CZOP, Tomasz BARSZCZ // W: Advances in condition monitoring of machinery in non-stationary operations : proceedings of the 5th international conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations, CMMNO'2016, 12–16 September 2016, Gliwice, Poland / eds. Anna Timofiejczuk, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Applied Condition Monitoring ; ISSN 2363-698X ; vol. 9). — ISBN: 978-3-319-61926-2 ; e-ISBN: 978-3-319-61927-9. — S. 111–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-22. — e. — tekst: https://goo.gl/vrwHWS

 • keywords: data acquisition, MEMS, condition monitoring system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-61927-9_11

6
 • Modelling and testing of MEMS based vibration sensor for rolling element bearing fault detection / Wojciech STASZEWSKI, Adam JABŁOŃSKI, Kajetan DZIEDZIECH, Tomasz BARSZCZ // W: Diagnostyka maszyn : XLVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 1.03.–5.03.2020 r. : [streszczenia] / red. Grzegorz Peruń, Łukasz Konieczny ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : PŚ], [2020]. — ISBN: 978-83-7880-693-6. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Novel micro, wireless, mems-based condition monitoring system for modern machine tools with limited access / Wojciech STASZEWSKI, Adam JABŁOŃSKI, Tomasz BARSZCZ // W: MFPT 2017 Annual conference [Dokument elektroniczny] : 50 years of failure prevention technology innovation : 16-18 May 2017, Virginia Beach : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Virginia Beach] : [s. n.], [2017]. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/JQUW8A [2017-07-07]. — Bibliogr. s. 9. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • keywords: diagnostics, condition monitoring system, microelectromechanical sensors, microdata acquisition system, portable machine health management tools, wireless vibration sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Parametric early warning diagnostic method for rotating machinery diagnosticsParametryczna metoda wczesnego ostrzegania dla maszyn wirnikowych / Piotr CZOP, Wojciech STASZEWSKI, Adam JABŁOŃSKI // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2016 vol. 17 no. 4, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-21. — tekst: http://diagnostyka-1net-1pl-1ux00hcpp069b.wbg2.bg.agh.edu.pl/get-article-pdf/152

 • słowa kluczowe: identyfikacja systemów, detekcja uszkodzeń, maszyny wirnikowe, wczesne ostrzeganie

  keywords: system identification, rotating machinery, fault detection, early warning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Sposób i urządzenie pomiarowo-transmisyjne do akwizycji danych pomiarowych układów mechatronicznych[Method and the measuring-transmission device for acquisition of the mechatronic devices measuring data] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JABŁOŃSKI Adam, STASZEWSKI Wojciech. — Int.Cl.: G01H 1/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423514 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423514 z dn. 2017-11-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 12, s. 39-40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423514A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar drgań, IoT, Bluetooth Low Energy, MEMS, bezprzewodowy system diagnostyczny, Bluetooth LE, Industry 4.0

  keywords: MEMS, vibration measurement, IoT, Industry 4.0, Bluetooth Low Energy, wireless diagnostic system, Bluetooth LE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób i urządzenie pomiarowo-transmisyjne do akwizycji danych pomiarowych układów mechatronicznych[Method and the measuring-transmission device for acquisition of the mechatronic devices measuring data] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam JABŁOŃSKI, Wojciech STASZEWSKI. — Int.Cl.: G01H 1/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 238650 B1 ; Udziel. 2021-06-25 ; Opubl. 2021-09-20. — Zgłosz. nr P.423514 z dn. 2017-11-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL238650B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar drgań, IoT, Bluetooth Low Energy, MEMS, bezprzewodowy system diagnostyczny, Bluetooth LE, Industry 4.0

  keywords: MEMS, vibration measurement, IoT, Industry 4.0, Bluetooth Low Energy, wireless diagnostic system, Bluetooth LE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: