Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Skubida, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57190044943

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Antimony substituted lanthanum orthoniobate proton conductor – structure and electronic properties / Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Sebastian Wachowski, Agnieszka Witkowska, Kacper Dzierzgowski, Wojciech SKUBIDA, Konrad ŚWIERCZEK, Anna Regoutz, David J. Payne, Stephen Hull, Hangfeng Zhang, Isaac Abrahams, Maria Gazda // Journal of the American Ceramic Society ; ISSN 0002-7820. — 2020 vol. 103 iss. 11, s. 6575–6585. — Bibliogr. s. 6584–6585, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-07. — W. Skubida – dod. afiliacja: Gdansk University of Technology. — tekst: https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jace.17352

 • keywords: neutron diffraction, phase transition, superionic conductor, extended X-ray absorption fine structure, fuel cell materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/jace.17352

2
 • Composite electrode materials for proton ceramic fuel cells / Wojciech SKUBIDA, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 556. — Bibliogr. s. 556

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Crystal structure, hydration, and two-fold/single-fold diffusion kinetics in proton-conducting ${Ba_{0.9}La_{0.1}Zr_{0.25}Sn_{0.25}In_{0.5}O_{3−a}}$ oxide / Wojciech SKUBIDA, Anna NIEMCZYK, Kun ZHENG, Xin Liu, Konrad ŚWIERCZEK // Crystals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4352. — 2018 vol. 8 iss. 3 art. no. 136, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-16. — K. Świerczek - dod. afiliacja: CE AGH ; błąd w nazwisku autora: K. Świeczek. — tekst: https://goo.gl/NynCLb

 • keywords: proton conductivity, hydration, perovskite oxides, substituted barium indate, relaxation experiments, decoupled ionic transport, coupled ionic transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/cryst8030136

4
 • Determination of transport properties in proton-conducting oxides / K. ŚWIERCZEK, M. TARACH, W. SKUBIDA, K. ZHENG // W: DSL2016 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} international conference on Diffusion in Solids and Liquids : 26–30 June 2016, Split, Croatia : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — 74–75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Kompozytowe elektrody dla ogniw SPCFCComposite electrodes for SPCFC fuel cells / Wojciech SKUBIDA, Kacper CICHY, Konrad ŚWIERCZEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2018 t. 70 nr 2, s. 138–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Abstr.. — Test pol.-ang.. — K. Świerczek – dod. afiliacja: Centrum Energetyki. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1514

 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, perowskity, spiekalność, przewodnictwo protonowe

  keywords: crystal structure, perovskite, proton conductivity, sinterability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Korelacja pomiędzy strukturą oraz właściwościami transportowymi w protonowo-przewodzących tlenkach o strukturze perowskituCorrelation between structure and transport properties in proton-conducting oxides with perovskite structure / Wojciech SKUBIDA // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 22

 • słowa kluczowe: ogniwa paliwowe, struktura perowskitu, przewodnictwo protonowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Korelacja pomiędzy strukturą orz właściwościami transportowymi w protonowo-przewodzących tlenkach o strukturze perowskituCorrelation between structure and transport properties in proton-conducting oxides with perovskite structure / Wojciech SKUBIDA // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 36

 • słowa kluczowe: termograwimetria, spektroskopia impedancyjna, przewodnictwo protonowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Materiały z grupy $(Ba, Sr)_{1-x}Ln_{x}(Zr,Ce,In,Sn)O_{3-\delta}$ jako potencjalne elektrolity dla ogniw SPCFC[Materials from $(Ba, Sr)_{x}Ln_{x}(Zr,Ce,In,Sn)O_{3-\delta}$ group as candidate electrolytes for SPCFC cells] / Wojciech SKUBIDA, Konrad ŚWIERCZEK // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 97. — Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • New proton conducting materials for high temperature fuel cells / K. Cichy, A. Połednik, W. SKUBIDA, K. ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-13. — Bibliogr. s. P-13. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: perovskites, hydrogen, proton conductivity, fuel cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Novel $ReBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ perovskite oxides as cathode materials for Solid Oxide Fuel Cells / Anna OLSZEWSKA, Zhihong Du, Konrad ŚWIERCZEK, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Wojciech SKUBIDA // W: Proceedings of 13\textsuperscript{th} European SOFC & SOE forum 2018 [Dokument elektroniczny] : 3–6 July 2018, Lucerne, Switzerland / ed. by Ellen Ivers-Tiffée [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland] : European Fuel Cell Forum AG, [2018]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-905592-23-8. — S. 299–307. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 307, Abstr.. — Chapter 10 - Sessions B09, B11. — Dostęp również online: {http://www.efcf.com/fileadmin/content/proceedingsPoC/Chapter-10_EFCF-2018_Sessions%20B09-B11_PoC.pdf}. — Zhihong Du - afiliacja: University of Science and Technology Beijing, China

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Optimization of proton conductors for application in Solid Oxide Fuel Cell technology / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech SKUBIDA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 136. — Bibliogr. s. 136

 • keywords: solid oxide fuel cells, oxides, proton conduction, hydrogen energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Physicochemical properties of proton-conducting $Ba_{1-x}Ln_{x}(Zr, In, Sn)O_{3-\delta}$ (Ln: selected lanthanides) oxides / W. SKUBIDA, K. ZHENG, K. ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 87. — Bibliogr. s. 87. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: crystal structure, proton conductivity, therogravimetry, relaxation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Possibility of improvement of chemical stability of proton-conducting perovskites in $CO_{2}$-containing atmospheres by A-site doping / W. SKUBIDA, A. Olszewska, A. Niemczyk, K. Świerczek // W: SSPC-18 : 18th international conference on Solid State Protonic Conductors : 18th–23rd September, 2016, Oslo : [abstracts] / UiO University of Oslo. — [Oslo : UiO], [2016]. — S. 170. — Bibliogr. s. 170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Structural properties and presence of protons in $Ba_{0.9}Gd_{0.1}Zr_{1−x−y}Sn_{x}In_{y}O_{3−(y−0.1)/2}$ perovskites / Wojciech SKUBIDA, Konrad ŚWIERCZEK // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2016 vol. 9 no. 4 art. no. 1641005, s. 1641005-1–1641005-5. — Bibliogr. s. 1641005-5

 • keywords: oxygen nonstoichiometry, crystal structure, thermogravimetry, perovskite oxides, protons in oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/S1793604716410058

20
21
 • Structure and transport properties of $Ba_{1-x}Ln_{x}(Zr, In, Sn)O_{3-\delta}$ (Ln: selected lanthanides) proton-conducting oxides / Wojciech SKUBIDA, Konrad ŚWIERCZEK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Structure and transport properties of proton-conducting $BaSn_{0.5}In_{0.5}O_{2.75}$ and A-site substituted $Ba_{0.9}Ln_{0.1}Sn_{0.5}In_{0.5}O_{2.8}$ (Ln = La, Gd) oxides / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech SKUBIDA, Anna NIEMCZYK, Anna OLSZEWSKA, Kun ZHENG // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2017 vol. 307, s. 44-50. — Bibliogr. s. 49-50, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-25. — Dod. afiliacja autorów: Centrum Energetyki AGH. — tekst: https://goo.gl/3t8YVS

 • keywords: crystal structure, perovskites, proton conductivity, non stoichiometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssi.2017.05.010

23
 • Struktura oraz spiekalność kompozytowych elektrod dla ogniw typu SPCFCStructure and sinterability of composite electrodes for SPCFC fuel cells / SKUBIDA W., ŚWIERCZEK K. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Struktura, spiekalność i właściwości transportowe protonowo przewodzących ceramik $Ba_{1-x}Ln_x(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$ (Ln: wybrane lantanowce)Structure, sinterability and transport properties of $Ba_{1-x}Ln_x(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$(Ln: selected lanthanides) proton-conducting ceramics / Wojciech SKUBIDA, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK, Kacper Cichy, Dariusz ZIENTARA, Konrad ŚWIERCZEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 1, s. 18–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.

 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, perowskity, spiekalność, przewodnictwo protonowe

  keywords: crystal structure, protonic conductivity, sinterability, perowskites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Struktura, spiekalność i właściwości transportowe protonowo-przewodzącej ceramiki $Ba_{1-x}Ln_{x}(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$Structure, sinterability and transport properties of $Ba_{1-x}Ln_{x}(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$ proton-conducting ceramics / SKUBIDA W., Olszewska A., Niemczyk A., ZIENTARA D., ŚWIERCZEK K. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: